Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Aktuální oznámení

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVystavení / staženíNázev oznámeníZdrojTyp
19. 9. 2017 - 20. 10. 2017 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - ČEZ Distribuce, a.s. nezařazené informace
19. 9. 2017 - 5. 10. 2017 Vv (Opatření obecné povahy) Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice I/55A - ul. 9.května v Přerově - Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství krajské úřady veřejná vyhláška
19. 9. 2017 - 5. 10. 2017 Vv (Opatření obecné povahy) Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice I/55 ul. Olomoucká v k.ú.Předmostí v Přerově - Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství krajské úřady veřejná vyhláška
19. 9. 2017 - 5. 10. 2017 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Výstavba chodníků v ulici Bochořská, Náves a 9.května v obci Vlkoš - STAV-SÚ magistrát města Přerova oznámení
19. 9. 2017 - 5. 10. 2017 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
19. 9. 2017 - 16. 10. 2017 Výběrové řízení na pozici pracovník oddělení obecní živnostenský úřad odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu - Kancelář tajemníka - PERS magistrát města Přerova výběrové řízení
18. 9. 2017 - 4. 10. 2017 Žaloba na přezkum rozhodnutí - pozemkové úpravy ze dne 23.3.2017 - Státní pozemkový úřad - Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci soudy -----
18. 9. 2017 - 4. 10. 2017 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
18. 9. 2017 - 4. 10. 2017 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
15. 9. 2017 - 22. 9. 2017 Program 77. schůze Rady města Přerova - Kancelář primátora - ORG magistrát města Přerova návrh programu
15. 9. 2017 - 2. 10. 2017 Vv Opatření obecné povahy - Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 135/2017 - ul. Na Hrázi,Malá Tratidla a ul. Svépomoc III v Přerově I-Městě - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
15. 9. 2017 - 2. 10. 2017 Vv Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 90/2017 - v prostoru křižovatky ul. Denisova, ul. Ztracená a ul. Gen.Štefánika v Přerově I-Městě - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
15. 9. 2017 - 25. 9. 2017 Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Novostavba RD v Přerově VI-Újezdec - STAV-SÚ magistrát města Přerova oznámení
15. 9. 2017 - 2. 10. 2017 Oznámení zahájení územního řízení - Regenerace panelového sídliště Předmostí - 13.etapa - STAV-SÚ magistrát města Přerova oznámení
15. 9. 2017 - 18. 10. 2017 Vyhlášení výběrového řízení - převod pozemku v k.ú. Henčlov - MAJ-MPO magistrát města Přerova výběrové řízení
15. 9. 2017 - 2. 10. 2017 Výzva vlastníkovi k uplatnění vlastnického práva a převzetí movité věci v k.ú. Předmostí - MAJ-MPO magistrát města Přerova výzva
14. 9. 2017 - 2. 10. 2017 Vv Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 134/2017 - na krajské silnici II/150 Přerov - Rokytnice - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
14. 9. 2017 - 2. 10. 2017 Vv Opatření obecné povahy - Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 133/2017 - v Přerově I-Městě dle přiložené mapy - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
14. 9. 2017 - 2. 10. 2017 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - na krajské silnici II/150 Přerov - Rokytnice - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
14. 9. 2017 - 16. 10. 2017 Usnesení o odročení dražebního jednání - Pavel Smékal - Exekutorský úřad Přerov exekutorské úřady usnesení
14. 9. 2017 - 4. 10. 2017 Dražební vyhláška dražby dobrovolné - RITO money office s.r.o. - KOVA Group a.s. exekutorské úřady dražební vyhláška
14. 9. 2017 - 31. 10. 2017 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecné praktické lékařství (ambulantní péče) pro území Přerov - Krajský úřad Olomouckého kraje krajské úřady výběrové řízení
13. 9. 2017 - 16. 10. 2017 Oznámení o zveřejnění žádosti o změnu integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, pro zařízení "Výroba titanové běloby, železitých pigmentů a monohydrátu síranu železnatého a kyseliny sírové"-STAV-ŽP magistrát města Přerova informace
13. 9. 2017 - 29. 9. 2017 Vv Rozhodnutí - prodloužení platnosti stavebního povolení - "Dálnice D1, st. 0137-D 131 SSÚD Přerov" - STAV-ZEM magistrát města Přerova veřejná vyhláška
13. 9. 2017 - 29. 9. 2017 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
13. 9. 2017 - 17. 10. 2017 Výběrové řízení na prodej budovy Čechova 43, Přerov - MAJ-MPO magistrát města Přerova výběrové řízení
13. 9. 2017 - 17. 10. 2017 Výběrové řízení na nájem nebytové jednotky Kozlovská 4, Přerov - MAJ-MPO magistrát města Přerova výběrové řízení
13. 9. 2017 - 17. 10. 2017 Výběrové řízení na nájem nebytové jednotky Optiky 3, Přerov - MAJ-MPO magistrát města Přerova výběrové řízení
13. 9. 2017 - 29. 9. 2017 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
12. 9. 2017 - 29. 9. 2017 Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán udržitelné městské mobility města Přerova" - STAV-ŽP magistrát města Přerova informace
12. 9. 2017 - 29. 9. 2017 Vv Opatření obecné povahy - Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 130/2017 - ul. Komenského, II/436 ul. Kojetínská, ul. Velké Novosady v Přerově I-Městě - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
12. 9. 2017 - 29. 9. 2017 Vv Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 132/2017 - v obci Radvanice - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
12. 9. 2017 - 29. 9. 2017 Rozhodnutí - Stavební povolení č. 49/2017 - stavební úpravy místní komunikace ul. Spojovací, Přerov VI-Újezdec - STAV-SÚ magistrát města Přerova rozhodnutí
11. 9. 2017 - 27. 9. 2017 Vv Opatření obecné povahy - Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 128/2017 - Přerov - Prosenice, místní komunikace nám. T.G.Masaryka, ul. Wilsonova, Bratrská, Mostní v Přerově I-Městě - magistrát města Přerova veřejná vyhláška
11. 9. 2017 - 27. 9. 2017 Vv (Návrh opatření obecné povahy) - Záměr na stanovení místní úpravy provozu - silnice I/55 ul. Olomoucká v k.ú. Předmostí, Přerov - Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství krajské úřady veřejná vyhláška
11. 9. 2017 - 27. 9. 2017 Oznámení o zahájení stavebního řízení - "I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí" - Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství krajské úřady oznámení
11. 9. 2017 - 16. 10. 2017 Výběrové řízení na nájem prostoru Kratochvílova 20, Přerov - MAJ-MPO magistrát města Přerova výběrové řízení
11. 9. 2017 - 27. 9. 2017 Zveřejnění záměrů města Přerova schválených na 76. schůzi Rady města Přerova - MAJ-MPO magistrát města Přerova záměry města Přerova
11. 9. 2017 - 27. 9. 2017 Zveřejnění záměrů města Přerova schválených na 76. schůzi Rady města Přerova - MAJ-MPO magistrát města Přerova záměry města Přerova
8. 9. 2017 - 25. 9. 2017 Oznámení o zahájení spojeného řízení - o prodloužení platnosti a změně stavby před jejím dokončením - "Bratrská ulice - Stavební úpravy" Přerov I-Město - STAV-SÚ magistrát města Přerova oznámení
8. 9. 2017 - 25. 9. 2017 VV Opatření obecné povahy - Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 126/2017 - ul. Kouřilkova 8 v Přerově I-Městě - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
8. 9. 2017 - 25. 9. 2017 Vv Opatření obecné povahy - Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 129/2017 - ul. Komenského, ul. Bratrská, Kratochvílova a ul. Boženy Němcové v Přerově I-Městě-ESž-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
8. 9. 2017 - 25. 9. 2017 Vv Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 131/2017 v obci Kokory - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
8. 9. 2017 - 25. 9. 2017 Oznámení o zahájení společného řízení - Novostavba RD s garáží v lokalitě "U Hvězdárny" v k.ú.Přerov - STAV-SÚ magistrát města Přerova oznámení
8. 9. 2017 - 18. 10. 2017 Dražební vyhláška - Martin Dušánek - Exekutorský úřad Brno-Město exekutorské úřady dražební vyhláška
7. 9. 2017 - 25. 9. 2017 Vv (Opatření obecné povahy) - Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice I/55 ul. Velká Dlážka, ul. Palackého a ul. Komenského v Přerově - Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního provozu krajské úřady veřejná vyhláška
7. 9. 2017 - 25. 9. 2017 Oznámení o zahájení řízení o nařízení odstranění terénních úprav - Navážka zeminy o ploše cca 4000 m² a výšce v rozmezí 0-2 m - STAV-SÚ magistrát města Přerova oznámení
7. 9. 2017 - 25. 9. 2017 Oznámení zahájení územního řízení - "II/436 Přerov, ulice Kojetínská, Přerov - SO 451 rekonstrukce veřejného osvětlení" - STAV-SÚ magistrát města Přerova oznámení
7. 9. 2017 - 25. 9. 2017 Vv o možnosti převzít písemnost - Antonín Ministr - ESŽ-ZU magistrát města Přerova veřejná vyhláška
6. 9. 2017 - 25. 9. 2017 Vv oznámení uložení písemnosti - Tomáš Beneš - ESŽ-OPM magistrát města Přerova veřejná vyhláška
6. 9. 2017 - 22. 9. 2017 Oznámení zahájení Územního řízení - Rekonstrukce veřejného osvětlení v Přerově II-Předmostí ul. Prostějovská - STAV-SÚ magistrát města Přerova oznámení
6. 9. 2017 - 22. 9. 2017 Vv Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 125/2017 - ul. Velké Novosady, Komenského, nábř. Rudolfa Lukaštíka, nábř. PFB, Dr.E.Beneše, Jateční a Bratrská v Přerově I-Městě - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
6. 9. 2017 - 22. 9. 2017 Vv Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 124/2017 - ul. Komenského, ul. Č.Drahlovského v Přerově I-Městě - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
6. 9. 2017 - 22. 9. 2017 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
5. 9. 2017 - 26. 9. 2017 Výběrové řízení na pozici - vedoucí oddělení dopravy Odboru správy majetku a komunálních služeb - KT-PERS magistrát města Přerova výběrové řízení
5. 9. 2017 - 26. 9. 2017 Výběrové řízení na pozici - referent oddělení stavebního úřadu Odboru stavebního úřadu a životního prostředí - KT-PERS magistrát města Přerova výběrové řízení
5. 9. 2017 - 21. 9. 2017 Vv Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 123/2017 - ul. Wilsonova a Jiráskova v Přerově I-Městě - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
5. 9. 2017 - 24. 10. 2017 Zveřejnění informace o počtu a sídle volebních okrsků - KP-ORG magistrát města Přerova volby
4. 9. 2017 - 21. 9. 2017 Vv o možnosti převzít písemnost - Vladimír Marek - ESŽ-ZU magistrát města Přerova veřejná vyhláška
1. 9. 2017 - 20. 10. 2017 Usnesení - elektronická dražba - Březina Petr - Exekutorský úřad Brno-město exekutorské úřady usnesení
31. 8. 2017 - 22. 9. 2017 Oznámení o přerušení dodávky el.energie pro Přerov II - Předmostí nezařazené oznámení
30. 8. 2017 - 25. 10. 2017 Usnesení - Dražební vyhláška - dražba nemovitých věcí - Antonín Jurečka - Exekutorský úřad Šumperk exekutorské úřady usnesení
30. 8. 2017 - 25. 10. 2017 Usnesení - Dražební vyhláška - dražba nemovitých věcí - Antonín Jurečka - Exekutorský úřad Šumperk exekutorské úřady usnesení
29. 8. 2017 - 3. 10. 2017 Dražební vyhláška o konání dobrovolné dražby dědictví po panu Zdeňku Dokulilovi - MERITA s.r.o., Přerov nezařazené dražební vyhláška
29. 8. 2017 - 16. 10. 2017 Vv Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Radkovy - ROZ-UP magistrát města Přerova veřejná vyhláška
24. 8. 2017 - 26. 9. 2017 Vyhlášení výběrového řízení - úplatný převod pozemku - MAJ-MPO magistrát města Přerova výběrové řízení
22. 8. 2017 - 22. 9. 2017 Exekuční příkaz - Květa Gašparová - Exekutorský úřad Praha 7 exekutorské úřady exekuční příkaz
18. 8. 2017 - 24. 10. 2017 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí a stanovení počtu prostorů pro zajištění tajnosti hlasování - Kancelář primátora - ORG magistrát města Přerova volby
11. 8. 2017 - 4. 10. 2017 Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - SPORTTIME, s.r.o. Kuřim - Exekutorský úřad Přerov exekutorské úřady dražební vyhláška
11. 8. 2017 - 27. 9. 2017 Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba - Jarošová Iveta - Exekutorský úřad Jeseník exekutorské úřady dražební vyhláška
10. 8. 2017 - 22. 9. 2017 Usnesení - Dražební vyhláška - Pavel Mirga - Exekutorský úřad Praha exekutorské úřady dražební vyhláška
4. 8. 2017 - 21. 9. 2017 Vv Usnesení - oprava zřejmé nesprávnosti ve výroku písemného vyhotovení opatření obecné povahy ze dne 31.07.2017 - STAV-ZEM magistrát města Přerova usnesení
2. 8. 2017 - 21. 9. 2017 Vv Opatření obecné povahy - s okamžitou platností do 20.09.2017 se ZAKAZUJE obecné nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků a vodních nádrží na území obce s rozšířenou působností Přerov - STAV-ZEM magistrát města Přerova veřejná vyhláška
2. 8. 2017 - 2. 11. 2017 Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Přerov - sTÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD pozemkový fond nabídka
3. 7. 2017 - do odvolání Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ ----- -----
30. 6. 2017 - 2. 10. 2017 Foto-básnická soutěž - Kancelář primátora - KOM magistrát města Přerova informace
23. 5. 2017 - 4. 12. 2017 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - Penčičky - MAJ-MPO magistrát města Přerova oznámení
23. 5. 2017 - 4. 12. 2017 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - Penčice - MAJ-MPO magistrát města Přerova oznámení
12. 5. 2017 - 2. 10. 2017 Seznam ohlášených akcí v souladu s hlukovou vyhláškou - KT-PRAV magistrát města Přerova informace
5. 4. 2017 - 9. 10. 2017 Vyhlášení popisu věci - Policie ČR, územní odbor Přerov nezařazené vyhlášení
31. 3. 2017 - do odvolání Výběrové řízení na pracovní pozici Městský strážník - Městská policie Přerov magistrát města Přerova výběrové řízení
28. 2. 2017 - do odvolání Výzva podle § 65 odst.3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nezařazené výzva
16. 2. 2017 - do odvolání Oznámení o zveřejnění výhledu rozpočtu, rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu - OE-RO magistrát města Přerova oznámení
13. 2. 2017 - 14. 2. 2018 Opětovné vyhlášení nálezu - rok 2016 - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
9. 2. 2017 - 12. 2. 2018 Opětovné vyhlášení nálezu - rok 2015 - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
9. 2. 2017 - 12. 2. 2018 Opětovné vyhlášení nálezu - rok 2014 - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
26. 1. 2017 - do odvolání Informace o zvýšených koncentracích znečišťujících látek v ovzduší ve městě Přerově - STAV-ŽP magistrát města Přerova informace
8. 12. 2016 - 9. 12. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace č.11-015-001-08 - Teplo Přerov a.s. + dodatky ke smlouvě - OE-RO magistrát města Přerova smlouva
15. 9. 2016 - do odvolání Výzva podle § 65 odst.3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nezařazené výzva
1. 7. 2016 - 4. 7. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/2555/2016 - Církevní mateřská škola v Přerově - SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
1. 7. 2016 - 4. 7. 2019 \"Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/2484/2016 - Veslařský klub Přerov, z.s. - SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
1. 7. 2016 - 4. 7. 2019 \"Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/2485/2016 - ÚAMK - AMK – BIKETRAL PŘEROV - SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
6. 6. 2016 - 10. 6. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/02107/2016 -NA KOLE DĚTEM – nadační fond Josefa Zimovčáka-SVŠ-SVaZ magistrát města Přerova smlouva
30. 5. 2016 - 4. 6. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace subjektu Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov, SML-2098-2016-SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
16. 5. 2016 - 21. 5. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace subjektu KSK Limit, z.s. SML-1991-2016-SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
14. 4. 2016 - 1. 1. 2027 Veřejná zakázka \\\"Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy\\\" - PRI-PZD magistrát města Přerova veřejná zakázka
4. 4. 2016 - 8. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/1538/2016 -Sportovní klub ŠELA SPORT, o.s.-SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
4. 4. 2016 - 8. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/1536/2016 -Sportovní klub ŠELA SPORT, o.s.-SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0848/2016 - Smíšený pěvecký sbor VOKÁL-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0693/2016 - Smíšený pěvecký sbor VOKÁL-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
10. 6. 2008 15:25:08 | přečteno 300179x | Iveta Zapletálková

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21306744
Za týden: 39365
Za den: 6057
Online návštěvníků: 78
 
load