Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Byty dostupné

Znak města Přerov

Městské byty v lokalitách ulic:

 • Denisova
 • Generála Štefánika
 • Nám. Fr. Rasche
 • Jižní čtvrť I/21-22
 • Jižní čtvrť II/5
 • Jižní čtvrť II/13
 • Jižní čtvrť III/1-5
 • Kainarova 12

Základními kritérii, která musí žadatel o nájem dostupného bytu splnit, jsou:

 • plná svéprávnost žadatele, 
 • bezdlužnost žadatele a osob, které hodlají sdílet s žadatelem obecní byt, vůči městu Přerov. Za bezdlužnost se rovněž považuje absence nesplatných závazků vůči městu Přerov podložených splátkovým kalendářem,
 • platná pracovní smlouva, popř. jakákoliv jiná doložená účast na trhu práce, kdy žadatel nebo některá ze zletilých osob, které hodlají sdílet s žadatelem obecní byt, byla v posledních 3 letech zaměstnancem nebo se jinak pracovně uplatnil alespoň po dobu 6 kalendářních měsíců.  Splnění podmínky účasti na trhu práce se také prokazuje dokladem o dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovním uplatnění v rámci institutu veřejně prospěšné práce, společensky účelného pracovního místa, veřejné služby, dobrovolnictví,..). U osob, které mají přiznaný invalidní nebo starobní důchod, se podmínka účasti na trhu práce nevyžaduje. Účast na trhu práce se rovněž nevyžaduje u osamělých rodičů, kteří celodenně pečují o zdravotně postižené dítě s přiznaným příspěvkem na péči alespoň II. stupně. U osamělých rodičů pečujících o dítě mladší 3let se za prokázání účasti na trhu práce považuje vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství předcházejícímu aktuálnímu rodičovskému příspěvku,
 • příjem domácnosti do 2,4 násobku životního minima za poslední čtvrtletí předcházející měsíci, ve kterém žadatel žádá o nájem dostupného bytu,
 • absence přestupků na úseku školství a výchovy mládeže, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku dle zák. č. 200/01990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za poslední 1 rok.

K žádosti o nájem dostupného bytu žadatel předloží:

 • souhlas žadatele a osob, které hodlají sdílet s žadatelem obecní byt, dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů, a to po dobu, která je nezbytná k účelu zpracování žádosti, v rozsahu nezbytném pro naplnění samotného účelu – podání, evidování a schválení žádosti),
 • souhlas žadatele a osob, které hodlají sdílet s žadatelem obecní byt, s prověřením bezdlužnosti vůči městu Přerov, ve kterém tyto osoby opravňují oddělení SVaZ k prověření bezdlužnosti vůči městu Přerov,
 • čestné prohlášení žadatele o skutečnosti, že nevlastní nemovitost sloužící k trvalému bydlení,
 • doklad o účasti žadatele a ostatních zletilých osob žijících trvale s žadatelem na trhu práce za poslední 3 roky (pracovní smlouva, zápočtový list, dohody na práce konané mimo pracovní poměr,..), fyzická osoba podnikající předloží živnostenský list, invalidní a starobní důchodce potvrzení o přiznání důchodu. Platnost tohoto dokladu pro případ, že žadatel žádá opakovaně o nájem dostupného bytu v Přerově a nenastala-li změna v těchto skutečnostech, je 6 kalendářních měsíců,
 • výpis z evidence Oddělení přestupků Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu Magistrátu města Přerova o spáchaném protiprávním jednání žadatele a osob, které hodlají sdílet s žadatelem obecní byt, a to protiprávního jednání: 
  • přestupky na úseku školství a výchovy mládeže
  • přestupky proti veřejnému pořádku
  • přestupky proti občanskému soužití
  • přestupky proti majetku
   dle zákona č. 200/1990 Sb., o  přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za poslední 1 rok. Platnost tohoto dokladu pro případ, že žadatel žádá opakovaně o nájem dostupného bytu v Přerově a nenastala-li změna v těchto skutečnostech, jsou 3 kalendářní měsíce,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 30 dní. Platnost tohoto dokladu pro případ, že žadatel žádá opakovaně o poskytnutí dostupného bytu v Přerově a nenastala-li změna v těchto skutečnostech, jsou 3 měsíce,
 • doklad o výši příjmů domácnosti.


Žádosti o dostupný byt podávejte na adrese:

Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství, Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví, Smetanova 7,  Přerov.
 • Mgr. Blanka Hrubá, přízemí, dveře č. 15, tel.: 581 268 767, e-mail: blanka.hruba@prerov.eu,
 • Jana Kupková, DiS., přízemí, dveře č. 11, tel.: 581 268 747, e-mail: jana.kupkova@prerov.eu.
Formuláře:

Aktuální nabídka bytů

Dům

Číslo
bytu

PLOCHA
(m2)

Dispozice

Podrobnosti

Jižní čtvrť I 2511/22
4
52,45
2+1
článek nebo ikona souborupdf
Generála Štefánika 2383/7
 1 
42,47 
1+1 
článek nebo ikona souborupdf

Generála Štefánika 2383/7

5

42,76

1+1

článek nebo ikona souborupdf

   Jižní čtvrť I 2511/22, b.č. 4, Přerov, k. ú.Přerov

Pronájem dostupného bytu 8-2017

19. 9. 2017 15:17:46 - aktualizováno 20. 9. 2017 10:07:58 | přečteno 33x | Ing. Eva Pospíšilíková | Celý článek
 

Generála Štefánika 2383/7, b.č. 1, Přerov, k. ú.Přerov

Pronájem dostupného bytu 7-2017

19. 9. 2017 15:14:18 - aktualizováno 20. 9. 2017 10:08:31 | přečteno 33x | Ing. Eva Pospíšilíková | Celý článek
 

Generála Štefánika 2383/7, b.č. 5, Přerov, k. ú.Přerov

Pronájem dostupného bytu 6-2017

19. 9. 2017 15:06:19 - aktualizováno 20. 9. 2017 10:09:42 | přečteno 30x | Ing. Eva Pospíšilíková | Celý článek
 
15. 3. 2016 15:14:18 - aktualizováno 19. 9. 2017 15:18:22 | přečteno 30x | Ing. Eva Pospíšilíková

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21336493
Za týden: 45113
Za den: 4491
Online návštěvníků: 65
 
load