Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Byty pro výběrové řízení

Znak města Přerov

Městské byty v ostatních lokalitách mimo byty sociální, dostupné a byty zvláštního určení:

 • Kopaniny
 • Osmek
 • Kratochvílova 
 • Komenského
 • Na Hrázi
 • Jižní čtvrť
 • Alšova
 • cca 200 tzv. neprodaných bytů v prodaných domech.

Základními kritérii pro přidělení bytu formou výběrového řízení:

 • plná svéprávnost zájemce,
 • bezdlužnost vůči městu Přerov.

K přihlášce do výběrového řízení zájemce dále předloží:

 • souhlas zájemce a osob, které hodlají sdílet se zájemcem obecní byt, dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů, a to po dobu, která je nezbytná k účelu zpracování přihlášky, v rozsahu nezbytném pro naplnění samotného účelu – podání, evidování a schválení přihlášky),
 • souhlas zájemce a osob, které hodlají sdílet se zájemcem obecní byt, s prověřením bezdlužnosti vůči městu, ve kterém zájemce a uvedené osoby opravňují oddělení bytové správy k prověření jejich bezdlužnosti vůči městu,
 • čestné prohlášení o zaměstnáních žadatele v posledních 3 letech, doklad o aktuálním zaměstnání žadatele, fyzická osoba podnikající předloží živnostenský list, invalidní a starobní důchodce potvrzení o přiznání důchodu, u osamělých rodičů pečujících o dítě mladší 3let se za prokázání aktuální účasti na trhu práce považuje vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství předcházejícímu aktuálnímu rodičovskému příspěvku. Účast na trhu se nevyžaduje u osamělých rodičů, kteří celodenně pečují o zdravotně postižené dítě s přiznaným příspěvkem na péči alespoň II. stupně.
 • výpis z evidence Oddělení přestupků Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu Magistrátu města Přerova o spáchaném protiprávním jednání zájemce a osob, které hodlají sdílet se zájemcem obecní byt, a to protiprávního jednání dle ust. §31 odst.1, ust. §47 odst. 1 písm. c) d) e) h) i), ust. §49 odst. 1 písm. a) b) odst. 2  a odst. 3), ust. §50 odst. 1 a odst. 2 písm. a)  zákona č. 200/1990 Sb., o  přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za poslední 1 rok,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 30 dní.

Ve vypsaném výběrovém řízení je vždy uvedena požadovaná minimální výše nájemného. Tato cena neobsahuje úhrady za vybavení bytu v případě, že se toto v bytě nachází (např. kuchyňská linka, sporák, vařič, bojler, kamna, vest. skříň, atd.), a za služby spojené s užíváním bytu jako je teplo, osvětlení společných prostor, vodné a stočné, teplá voda, užívání výtahu atd.) 

Pro výběr nájemce je rozhodující nabídnutá výše nájmu s přihlédnutím k výše uvedeným doloženým dokladům. Byt je zájemci pronajat na dobu určitou jednoho roku vždy však s možností prodloužení o další rok.Vždy před prodloužením nájemní smlouvy bude odborem majetku provedena kontrola souladu s aktuální cenovou mapou a v případě, že nájemcovo nájemné bude nižší, bude vyzván k navýšení nájemného. Ze strany odboru majetku bude také prověřena nájemcova bezdlužnost, absence přestupků a účast na trhu práce. V případě, že s navýšením nebude souhlasit, bude na obsazení bytu vypsáno nové výběrové řízení.

Přihlášky do výběrového řízení podávejte na adrese: 

Magistrát města Přerova,
Podatelna,
Bratrská 34,
750 02 Přerov.

Informace Vám podá a Vaše dotazy zodpoví:

Ing. Eva Pospíšilíková

Formuláře:
 

Aktuální nabídka bytů


Dům

Číslo bytu

Plocha
v m2

Dispozice

Podrobnosti

aktuálně nejsou žádné byty v nabídce    
8. 4. 2016 15:22:16 - aktualizováno 18. 7. 2017 9:26:27 | přečteno 3329x | Ing. Eva Pospíšilíková

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21308289
Za týden: 40921
Za den: 7566
Online návštěvníků: 154
 
load