Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Kratochvílova 122/20, b.č. 17, Přerov, k.ú. Přerov

Pronájem bytu pro výběrové řízení 8-2017

Vyvěšeno:  03. 04. 2017

Sňato: 25. 04. 2017


Pronájem bytu č. 17, v domě čp. 122, Kratochvílova 20, Přerov na pozemku parc. č. 34, v k. ú. Přerov I-Město. Byt je velikosti 1 + 1 a je situován ve 4.NP. Celková podlahová plocha bytu činí 75,84 m2, plocha pro nájem činí 70,47 m2. Byt se skládá ze 2 pokojů, kuchyně, předsíně, koupelny, WC, komory a laťkového sklepu. Vlastník nedisponuje vyúčtováním energií. Jedná se o byt standardní kvality.

Popis bytu: Byt se nachází v 4. nadzemním podlaží (3. patře), ve dvorním traktu domu.

Z chodby bytu se vstupuje do koupelny s WC, kuchyně a pokoje. Byt není napojen na centrální vytápění ani ohřev vody. Vytápění je zajištěno plynovými podokenními topidly. Ohřev vody je na elektrickou energii. Byt má kuchyňskou linku a plynový sporák.

Chodba:  dřevěná podlaha, domácí telefon, pojistná skříňka rozvodu elektroinstalace, stropní světlo, elektrický bojler.

Kuchyň:  kuchyňská linka, plynový sporák, dlažba, obklad.

Koupelna: keramická dlažba, umyvadlo + baterie, obezděná vana + baterie, keramické obklady, WC kombi a 2x nástěnné světlo.

Pokoj:  dřevěná podlaha,  plynové topidlo, vývod pro  umístění stropního světla.

Minimální cena nájmu za m2: 50,00 Kč

Výše jistoty: 1,5 násobku měsíční platby za nájem a služby spojené s bydlením

Základními kritérii, která musí žadatel o nájem dostupného bytu splnit, jsou:

a) plná svéprávnost žadatele

b) bezdlužnost žadatele a osob, které hodlají sdílet s žadatelem obecní byt, vůči městu  Přerov. Za bezdlužnost se rovněž považuje absence nesplatných závazků vůči městu Přerov podložených splátkovým kalendářem

Do obálky k přihlášce do výběrového řízení zájemce dále předloží:

a) souhlas zájemce a osob, které hodlají sdílet se zájemcem obecní byt, dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů, a to po dobu, která je nezbytná k účelu zpracování přihlášky, v rozsahu nezbytném pro naplnění samotného účelu – podání, evidování a schválení přihlášky),

b) souhlas zájemce a osob, které hodlají sdílet se zájmem obecní byt, s prověřením bezdlužnosti vůči městu, ve kterém zájemce a uvedené osoby opravňují oddělení bytové správy k prověření jejich bezdlužnosti vůči městu,

c) čestné prohlášení o zaměstnáních žadatele v posledních 3 letech, doklad o aktuálním zaměstnání žadatele, fyzická osoba podnikající předloží živnostenský list, invalidní a starobní důchodce potvrzení o přiznání důchodu, u osamělých rodičů pečujících o dítě mladší 3 let se za prokázání aktuální účasti na trhu práce považuje vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství předcházejícímu aktuálnímu rodičovskému příspěvku. Účast na trhu se nevyžaduje u osamělých rodičů, kteří celodenně pečují o zdravotně postižené dítě s přiznaným příspěvkem na péči alespoň II. stupně.

d) výpis z evidence Oddělení přestupků Odboru evidenčních správních služeb a obecního úřadu živnostenského úřadu Magistrátu města Přerova o páchaném protiprávním jednání zájemce a osob, které  hodlají sdílet se zájemcem obecní byt, a to protiprávního jednání dle ust. §31 odst. 1, ust. §47 odst. 1 písm. c) d) e)h) i), ust. § 49 odst. 1 písm. a) b) odst. 2 a odst. 3), ust. §50 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, za poslední 1 rok,

e) výpis z rejstříku trestů ne starší 30 dní,

f) formulář s nabídkou nájemného za 1 m2 bytu, který bude vložen do samostatné obálky. Na tuto obálku uveďte své jméno a adresu.

Termín prohlídky: 19. 04. 2017 od 15:00 - 15:15 hod.

Termín podání žádostí: do 24. 04. 2017 do 14:00 hod.  

Podmínky přidělení bytu a podrobnější informace jsou k dispozici na odboru správy majetku a komunálních služeb, Blahoslavova 3, dveře č. 13 (tel.: 581268141, e-mail: eva.pospisilikova@prerov.eu).

Přihlášku do výběrového řízení podávejte na požadovaném formuláři. Přihlášky jsou přijímány na podatelně Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, Přerov. Obálku označte textem:

„Výběrové řízení 122 – 17“

  Odbor správy majetku a komunální služeb (dále jen „odbor majetku“) otevře doručené obálky pro kontrolu doložení všech požadovaných dokladů. V případě chybějících dokladů vyzve zájemce k jejich doložení. Poté odbor majetku předloží doručené obálky Komisi, která na svém jednání otevře obálku s uvedenou nabídkovou cenou, jednotlivé nabídky posoudí a navrhne Radě města Přerova schválit budoucího nájemce z řad žadatelů o byt, kteří podali přihlášky do výběrového řízení na nájem bytu. S ostatními žadateli doporučí Radě města Přerova nájemní smlouvu neschválit. Pro výběr nájemce je rozhodující nabídnutá výše nájmu s přihlédnutím k výše uvedeným doloženým dokladům.

Byt je zájemci pronajat na dobu určitou jednoho roku vždy však s možností prodloužení o další rok. Vždy před prodloužením nájemní smlouvy bude odborem majetku provedena kontrola v souladu s aktuální cenovou mapou a v případě, že nájemcovo nájemné bude nižší, bude vyzván k navýšení nájemného. Ze strany odboru majetku bude také prověřena nájemcova bezdlužnost, absence přestupků a účast na trhu práce. V případě, že s navýšením nebude souhlasit, bude na obsazení bytu vypsáno nové výběrové řízení. Mimo nájemné bude nájemce hradit zálohy na služby spojené s bydlením.

ikona souboruFotogalerie

ikona souboruPrůkaz energetické náročnosti budovy

3. 4. 2017 22:54:36 | přečteno 40x | Ing. Eva Pospíšilíková

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 20400370
Za týden: 44672
Za den: 5775
Online návštěvníků: 37
 
load