Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Úplatný převod movité věci – osobní automobil Škoda Fabia

Záměr úplatného převodu movité věci – osobního automobilu Škoda Fabia z vlastnictví  statutárního města Přerov.


Předmět výběrového řízení

Záměr úplatného převodu movité věci – osobního automobilu Škoda Fabia z vlastnictví statutárního města Přerov

Termín vyhlášení

23.8.2017

Vyhlašovací cena

min.  29.100,- Kč (včetně DPH) dle znaleckého posudku

Prohlídka (na místě samém)

31.8.2017 v 10:00 h

Uzávěrka podání přihlášek - nabídek

6.9.2017 do 11:00 h

Identifikace vozidla Fabia

a) tovární značka: Škoda Fabia Hatchback
b) typ/model: sedan
c) barva: 4402  modrá základní
d) rok výroby: 2003
e) číslo karoserie (VIN): TMBPW46Y833808455
f) číslo TP: BF 024394
g) SPZ/RZ: 1M3 4240
h) stav tachometru: 140 195 km
i) motor: výkon 40 kW, objem  1.198 cm3
j) palivo: BA 95 B
k) platnost STK: do 6/2017

Technický stav vozidla Fabia

a) motor – původní, tří válec, velká poruchovost, provozní opotřebení, netěsnost, nadměrná spotřeba oleje, výfuk koroze
b)  spojka – provozní opotřebení, nerovnoměrný záběr
c) převodovka – provozní opotřebení, nadměrná hlučnost, únik maziva
d) rozvodovka, hnací hřídele – provozní vůle v převodech
e) zadní náprava – provozní opotřebení, snížená účinnost odpružení
f) přední náprava + mechanické řízení – provozní vůle převodu a mechan. řízení, vůle v uložení a zavěšení
g) brzdová soustava – nutná celková revize a případná oprava
h) skříň karoserie – provozní opotřebení, četná poškození a oděrky
i)  koroze levého a pravého prahu. Počáteční koroze LP a PP blatníku
j) lak – nejednotný a zašlý
k) výbava karoserie – základní, původní, provozní opotřebení, poškozený přední a zadní nárazník

Znalecký posudek je k dispozici k nahlédnutí na odboru správy majetku, oddělení majetkoprávní, Blahoslavova 3, Přerov, dv. č. 15 nebo bližší informace k technickému stavu podá pracovník oddělení vnitřních služeb, Petr Koutný, tel.č. 602 746 633.

Podmínky výběrového řízení

1. Zájemce doloží čestné prohlášení, že:

 • nemá žádné dluhy vůči statutárnímu městu Přerov nebo jím zřízeným či založeným subjektům,
 • není v likvidaci,
 • nebyla na jeho majetek prohlášena exekuce,
 • nebylo proti němu v uplynulých 3 letech rozhodnuto o úpadku v insolvenčním řízení  nebo nebylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku, 
 • nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
 • nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek.

Na vyžádání vydá odbor správy majetku nebo je k dispozici na www.prerov.eu/ Magistrát/ Potřebuji vyřídit/ Formuláře/ Právní tématika.

2. Zájemce doloží prohlášení, kterým zprostí mlčenlivosti pracovníky správce daně – oddělení bytové správy, Odboru správy majetku a komunálních služeb Magistrátu města Přerova ohledně údajů týkajících se:

 • správy daní  - místního poplatku ze psů, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
 • peněžitého plnění v rámci dělené správy pokut a nákladů řízení,
 • peněžitého plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle daňového
  řádu,

to vše v rozsahu výše pohledávek na uvedených položkách pro účely výběrového řízení.

Na vyžádání vydá odbor správy majetku nebo je k dispozici na www.prerov.eu/ Magistrát/ Potřebuji vyřídit/ Formuláře/ Právní tématika.

 3. Statutární město Přerov může zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu

Přihláška do výběrového řízení

1. bude mimo jiné obsahovat

 • nabídku výše kupní ceny (včetně DPH),
 • u právnické osoby, případně fyzické osoby podnikající - výpis z obchodního rejstříku/živnostenský list,
 • prohlášení žadatele o tom, že nemá vůči statutárnímu městu Přerov nebo jím zřízeným či  založeným  subjektům dluhy (viz výše),
 • zproštění mlčenlivosti (viz výše)

2. se podává na předepsaném formuláři

na vyžádání vydá odbor správy majetku a komunálních služeb. Formuláře jsou k dispozici i na internetových stránkách statutárního města Přerov www.prerov.eu/ Magistrát/ Potřebuji vyřídit/ Formuláře/ Právní tématika.


Zapečetěná obálka do výběrového řízení musí být viditelně označena slovy „Odbor správy majetku – výběrové řízení – Škoda Fabia", jinak nebude do výběrového řízení zařazena. Podává se na podatelně Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, Přerov, přízemí nebo prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou).

Bližší informace

Magistrát města Přerova, odbor správy majetku a komunálních služeb, Blahoslavova 3, 750 11 Přerov,

Ivana Kozáková, tel. 581 268 121, e-mail: ivana.kozakova@prerov.eu, přízemí, kancelář č. 15

Škoda Fabia prodej movité věci


Vyvěšeno: 23. 8. 2017

Sňato: 6. 9. 201723. 8. 2017 7:40:16 | přečteno 93x | Ing. Jana Pivodová

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21320992
Za týden: 44614
Za den: 11398
Online návštěvníků: 432
 
load