Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Úplatný převod movité věci - osobní automobil Škoda Superb

Záměr úplatného převodu movité věci – osobního automobilu Škoda Fabia z vlastnictví  statutárního města Přerov. 


Předmět výběrového řízení

Záměr úplatného převodu movité věci – osobního automobilu Škoda Superb z vlastnictví  statutárního města Přerov

Termín vyhlášení

17.7.2017

Vyhlašovací cena

min.  129.900,- Kč (včetně DPH) dle znaleckého posudku

Prohlídka (na místě samém)

24.7.2017 v 10:00 h

Uzávěrka podání přihlášek - nabídek

31.7.2017 do 11:00 h

Identifikace vozidla Superb

a) tovární značka: Škoda Superb, typ 3T varianta AACDVAX11

b) typ/model: sedan

c) barva:  4K4K, 9202  šedobéžová světlá metalíza

d) rok výroby: 2008

e) číslo karoserie (VIN): TMBCC93T299021486

f) číslo TP: UD 015158

g) SPZ/RZ: 3M3 0102

h) stav tachometru: 413 121 km

j) motor: výkon 191 kW, objem  3.597 cm3

k) palivo: BA 95 B

l) platnost STK: do 16.11.2018

Technický stav vozidla Superb

a) motor – původní, provozní opotřebení

b) převodovka – automatická, provozní opotřebení, nutná celková revize

c) rozvodovka, hnací hřídele – provozní vůle v převodech

d) zadní náprava – provozní opotřebení, snížená účinnost odpružení

e) přední náprava + mechanické řízení – provozní vůle převodu a mechan. řízení, vůle v uložení a zavěšení, snížená účinnost odpružení (nutná oprava cca 20.000,-Kč)

f) brzdová soustava – nutná celková revize a případná oprava

g) skříň karoserie – provozní opotřebení, ZP blatník a PZ dveře drobné deformace

h) počáteční koroze prahů, LP a PP blatníku

i) lak – nejednotný

j) výbava karoserie –  původní, provozní opotřebení, poškozený přední a zadní nárazník, vadný el. svazek k zadním koncovým svítilnám (oprava cca 15.000,-Kč)

Znalecký posudek je k dispozici k nahlédnutí na odboru správy majetku, oddělení majetkoprávní, Blahoslavova 3, Přerov, dv. č. 15 nebo bližší informace k technickému stavu podá pracovník oddělení vnitřních služeb, Petr Koutný, tel.č. 602 746 633.

Podmínky výběrového řízení

1. Zájemce doloží čestné prohlášení, že:

 • nemá žádné dluhy vůči statutárnímu městu Přerov nebo jím zřízeným či založeným subjektům
 • není v likvidaci
 • nebyla na jeho majetek prohlášena exekuce
 • nebylo proti němu v uplynulých 3 letech rozhodnuto o úpadku v insolvenčním řízení  nebo nebylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku
 • nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
 • nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek

 Na vyžádání vydá odbor správy majetku nebo je k dispozici na www.prerov.eu/ Magistrát/ Potřebuji vyřídit/ Formuláře/ Právní tématika.

2. Zájemce doloží prohlášení, kterým zprostí mlčenlivosti pracovníky správce daně – oddělení bytové správy, Odboru správy majetku a komunálních služeb Magistrátu města Přerova ohledně údajů týkajících se:

 • správy daní  - místního poplatku ze psů, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • peněžitého plnění v rámci dělené správy pokut a nákladů řízení
 • peněžitého plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle daňového
  řádu

to vše v rozsahu výše pohledávek na uvedených položkách pro účely výběrového řízení.

Na vyžádání vydá odbor správy majetku nebo je k dispozici na www.prerov.eu/ Magistrát/ Potřebuji vyřídit/ Formuláře/ Právní tématika.

3. Statutární město Přerov může zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu. 

Přihláška do výběrového řízení

1. bude mimo jiné obsahovat:

 • nabídku výše kupní ceny (včetně DPH)
 • u právnické osoby, případně fyzické osoby podnikající - výpis z obchodního rejstříku/živnostenský list
 • prohlášení žadatele o tom, že nemá vůči statutárnímu městu Přerov nebo jím zřízeným či  založeným  subjektům dluhy (viz výše)
 • zproštění mlčenlivosti (viz výše).

2.  se podává na předepsaném formuláři

 • na vyžádání vydá odbor správy majetku a komunálních služeb. Formuláře jsou k dispozici i na internetových stránkách statutárního města Přerov www.prerov.eu/ Magistrát/ Potřebuji vyřídit/ Formuláře/ Právní tématika.

Zapečetěná obálka do výběrového řízení musí být viditelně označena slovy „Odbor správy majetku – výběrové řízení – Škoda Superb", jinak nebude do výběrového řízení zařazena. Podává se na podatelně Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, Přerov, přízemí nebo prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou).

Bližší informace

Magistrát města Přerova, odbor správy majetku a komunálních služeb, Blahoslavova 3, 750 11 Přerov, Ivana Kozáková, tel. 581 268 121, e-mail: ivana.kozakova@prerov.eu, přízemí, kancelář č. 15

Škoda Superb prodej movité věci

17. 7. 2017 10:57:58 | přečteno 46x | Ing. Jana Pivodová

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 20967081
Za týden: 46718
Za den: 7984
Online návštěvníků: 153
 
load