Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Referent/ka oddělení evidenčně správních agend a matriky

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV – TAJEMNÍK MAGISTRÁTU MĚSTA PŘEROVA

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

referent/ka oddělení evidenčně správních agend a matriky odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu

 • místo výkonu práce je město Přerov
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • předpokládaný nástup: 1. října 2017.

Obecná charakteristika pozice:

Komplexní zajišťování výkonu státní správy na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel, zejména provádění úkonů potřebných k přijímání žádostí o vydání občanských průkazů, cestovních dokladů a předávání vyhotovených dokladů, poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel.

Kvalifikační předpoklad

vzdělání – ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 

Požadované znalosti a dovednosti:

 • dobré komunikační a organizační schopnosti, flexibilita
 • přesnost, spolehlivost, samostatnost, psychická odolnost, schopnost jednat s klienty
 • praxe ve veřejné správě a zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle vyhlášky č.512/2001 Sb., v některé ze správních činností výhodou
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů, vítána
 • znalost práce s výpočetní technikou (ovládání e-mailu, práce s internetem, práce se soubory a adresáři včetně uživatelského ovládání kancelářských aplikací)
 • oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny „B“

Předpoklady:

 • státní občan ČR, příp. cizí státní občan mající v ČR trvalý pobyt
 • věk nad 18 let
 • bezúhonnost
 • způsobilost k právním úkonům

Platové zařazení:

platová třída 8 dle zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

K písemné přihlášce přiložte tyto doklady:

 • životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
 • originál výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemné přihlášky s uvedením jména, příjmení, titulu, data a místa narození, státní příslušnosti, místa trvalého pobytu, čísla OP, nebo čísla dokladu o povolení k pobytu, data a podpisu a s výše uvedenými doklady zašlete nebo doručte osobně v zalepené obálce a označte nápisem „Výběrové řízení - KT- neotvírat“  do 4. srpna 2017 na adresu:

Statutární město Přerov, Kancelář tajemníka – pracoviště vzdělávání, Bratrská č. 34, 750 11 Přerov.

Upozornění pro uchazeče -  nevyžádané osobní údaje budou po ukončení VŘ skartovány!

Kontaktní osoba:

Mgr. Vlasta Vičanová-personalista pro výběrová řízení a vzdělávání, Kancelář tajemníka MMPr v Přerově, telefon: 581 268 271


Vyvěšeno: 17. 7. 2017

Sňato: 4. 8. 2017Předpokládá se základní orientace v dále uvedených zákonech v platném znění:

 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 329/1999 Sb., cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
17. 7. 2017 10:38:11 | přečteno 85x | webmaster

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 20967081
Za týden: 46718
Za den: 7984
Online návštěvníků: 153
 
load