Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve II. kole do Senátu Parlamentu ČR

Druhé kolo voleb do Senátu PČR se koná ve dnech 17. a 18. října 2014.Volební místnosti budou otevřené v pátek 17. října 2014 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu 18. října 2014 od 8,00 hodin do 14,00 hodin. Do druhého kola voleb postoupili RNDr. Jitka Seitlová a Ing. Antonín Prachař.

Hlasovací lístky se nedoručují voliči na adresu trvalého pobytu, ale obdrží je ve volební místnosti.

Voličské průkazy

Stejně, jako v prvním kole může volič uplatnit své volební právo jen ve volebním obvodu č. 63, tzn. ve většině obcí Olomouckého kraje a v obcích Heřmanice u Oder, Heřmánky, Jakubčovice nad Odrou, Jeseník nad Odrou, Luboměř, Mankovice, Odry, Spálov, Starý Jičín, Suchdol nad Odrou a Vražné v okrese Nový Jičín.

Žádat o vydání voličského průkazu v době mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu je možné pouze osobně nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole voleb, tj. do středy 15. října 2014 do 16.00 hodin. V Přerově na ohlašovně pobytu Bratrská 34, přízemí.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Jak hlasovat

Volič hlasuje ve volební místnosti, v tom volebním okrsku, kam podle místa svého trvalého pobytu patří. V případě, že mu byl vydán voličský průkaz pro volby do II. kola Senátu Parlamentu ČR, může „senátora“ volit v kterémkoliv volebním okrsku na území volebního obvodu č. 63.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky. 

Občanský průkaz si volič může nechat vystavit i v den voleb na pracovišti občanských průkazů, nám. T. G. Masaryka 16, Přerov

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů, okrsková volební komise hlasování neumožní.

To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz. Volič, který se do volební místnosti dostavil s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat.

Po záznamu do výpisu ze seznamu voličů volič obdrží prázdnou šedou úřední obálku opatřenou úředním kulatým razítkem Magistrátu města Přerova. Okrsková volební komise mu vydá i hlasovací lístky obou kandidátů, kteří postoupili do druhého kola voleb.

Poté volič vstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Zde do úřední obálky vloží jeden vybraný hlasovací lístek, který nijak neupravuje.

V prostoru určeném pro vložení hlasovacích lístků do úředních obálek, nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem.

Pouze s voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacích lístků do úředních obálek přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise, a voličem vybrané hlasovací lístky za něho vložit do úřední obálky a případně i úřední obálky s hlasovacím lístkem vložit do volební schránky.

Po opuštění prostoru určeném pro vložení hlasovacích lístků do úředních obálek vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro vložení hlasovacích lístků do úředních obálek, okrsková volební komise hlasování neumožní.

Volič může okrskovou volební komisi ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (doma), ale pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Přede dnem voleb může požádat o hlasování mimo volební místnost na Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, přízemí, kanc. č. 14 nebo na tel. čísle 581 268 460.

Ve dny voleb pak na tel. čísle 581 268 224 nebo přímo okrskovou volební komisi např. prostřednictvím jiného voliče.

K tomu, aby okrsková volební komise mohla voliče navštívit, potřebuje znát:

  • jeho jméno a příjmení,
  • adresu, kde ho má navštívit,
  • u panelových domů je dobré sdělit poschodí, č. dveří apod.
  • případně i sdělit, který volební den a hodinu volič preferuje

Kdy volič promarní svůj hlas?

  1. Hlasovací lístek nevloží do úřední obálky.
  2. Do úřední obálky vloží více než jeden hlasovací lístek.
  3. Do úřední obálky vloží přetržený hlasovací lístek.

Další informace k volbám jsou zveřejněny na webových stránkách města www.prerov.eu, v sekci VOLBY.

Jaroslav Sláma, koordinátor úseku spisové služby a voleb

14. 10. 2014 8:50:18 | přečteno 886x | Jaroslav Sláma

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21312978
Za týden: 39875
Za den: 6173
Online návštěvníků: 103
 
load