Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Delegování členů do okrskových volebních komisí

Kdo může delegovat členy okrskových volebních komisí

Členství v okrskových volebních komisích (dále jen OVK) řeší § 18 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Členem OVK může být státní občan České republiky nebo občan jiného členského státu Evropské unie,

a) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let,

b) který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu (dále jen EP)

c) u něhož nenastala překážka v právu volit (tj. zákonem omezená osobní svoboda z důvodu ochrany zdraví lidu, zbavení způsobilosti k právním úkonům)

Delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do OVK v Přerově, může každá politická strana, politické hnutí a koalice (dále jen „volební strana“), jejíž kandidátní listina byla pro volbu do EP zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR.

Seznam členů a náhradníků lze zaslat nebo osobně doručit (stačí na podatelnu MMPr, Bratrská 34) primátorovi statutárního města Přerova (dále jen primátor) do 16,00 hod. 23. 4. 2014, a to v listinné podobě podepsané zmocněncem nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem zmocněnce anebo dodané prostřednictvím datové schránky zmocněnce. Za zmocněnce může seznam podepsat osoba, která k tomuto úkolu byla zmocněncem písemně pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží.

Seznam musí obsahovat:

  • jméno a příjmení,
  • datum narození a přechodného pobytu na území České republiky člena nebo náhradníka
  • adresu místa trvalého pobytu nebo přechodného pobytu, popřípadě i adresu pro doručování nebo elektronickou adresu člena a náhradníka,
  • podpis zmocněnce,

Dále může obsahovat i údaj, do které OVK mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do OVK primátor.

Pro snadnější komunikaci může obsahovat i údaj o telefonním spojení nebo e-mailovou adresu člena nebo náhradníka.

Až není-li takto dosaženo stanoveného počtu členů OVK, jmenuje další členy OVK primátor.

27. 3. 2014 10:38:47 - aktualizováno 27. 3. 2014 10:39:57 | přečteno 925x | Jaroslav Sláma

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21327719
Za týden: 44845
Za den: 8212
Online návštěvníků: 112
 
load