Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Aktuální informace


Změna pravidel pro poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru

Dne 1.12.2016 nabyl účinnosti zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru. Změna se dotkne i živnostenského zákona, jelikož poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru se stává činností vyloučenou ze živnostenského podnikání.  

1. 12. 2016 15:48:05 | přečteno 494x | MMPr | Celý článek
 

Novelizace živnostenského zákona

Dne 1. května 2016 nabyla účinnost novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydaná ve Sbírce předpisů pod č. 88/2016 Sb.

3. 8. 2016 13:59:17 | přečteno 494x | Ing. Petr Věrný | Celý článek
 

Další brožury dTestu v informačních centrech města

brožura

Další dvě příručky z dílny obecně prospěšné společnosti dTest, zabývající se ochranou spotřebitelů, jsou k dispozici  občanům města Přerova zdarma v jeho informačních centrech. 

7. 6. 2016 13:35:47 | přečteno 453x | MMPr | Celý článek
 

Varování před podomními prodejci předražených bezpečnostních zámků a regulátorů vody

Klíče

Obecní živnostenský úřad v Přerově upozorňuje občany na podomní prodejce, kteří se od podzimu minulého roku zaměřují nejen na nabídku levnější energie, ale také na prodej a montáž bezpečnostních vložek do vchodových dveří a úsporných perlátorů vody. Je třeba mít na paměti, že tržní řád města Přerova  podomní prodej zakazuje. 

8. 3. 2016 9:03:45 | přečteno 755x | Ing. Petr Věrný | Celý článek
 

Nová brožura dTestu v informačních centrech města

Brožura dTestu 2015

V rámci osvědčené spolupráce Magistrátu města Přerova, Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu s obecně prospěšnou společností dTEST na poli ochrany spotřebitele byly distribuovány živnostenským úřadem do městských informačních center brožury s názvem „Jak se vyznat v energetice“ a „Jak nespadnout do pasti“. 

14. 9. 2015 8:38:35 | přečteno 648x | Ing. Petr Věrný | Celý článek
 

Upozornění MPO pro podnikatele na zavádějící nabídky katalogových společností

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu upozorňuje zejména začínající podnikatele na zavádějící nabídky „katalogových“ společností, které se týkají uzavření smlouvy o úplatné registraci, v těmito společnostmi vytvořených registrech firem či jiných evidencích.

  

17. 12. 2014 13:17:23 | přečteno 957x | Ing. Petr Věrný | Celý článek
 

Brožury dTestu v informačních centrech města

Brožury dTestu v informačních centrech města

V rámci spolupráce Magistrátu města Přerova, Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu s obecně prospěšnou společností dTEST na poli ochrany spotřebitele byly distribuovány živnostenským úřadem do městských informačních center brožury s názvem „Jak nespadnout do pasti“ a „Stovka triků obchodníků“.

6. 10. 2014 8:18:54 | přečteno 790x | Ing. Petr Věrný | Celý článek
 

Spotřebitelská práva v novém

Na obecním živnostenském úřadě a v informačních centrech města Přerova je občanům zdarma k dispozici brožura Spotřebitelská práva v novém, kterou vydalo Občanské sdružení spotřebitelů TEST. Sdružení také nově nabízí na samostatných webových stránkách službu mimosoudního řešení sporů.
11. 4. 2014 13:11:15 | přečteno 1009x | Ing. Petr Věrný | Celý článek
 

Upozornění pro podnikatele a prodejce lihu a lihovin

Alkohol

Asi jen pětina ze stávajícího počtu prodejců lihu a lihovin si dosud zažádala ve správním obvodu Statutárního města Přerova o koncesi. Přitom lhůta pro její vyřízení končí už 17. dubna. „Po tomto datu bude prodej lihu a lihovin bez koncese trestán pokutou až do výše 1 milionu korun,“ upozorňuje vedoucí odboru evidenčních správních služeb a živnostenského úřadu Jitka Kočicová.

11. 3. 2014 9:06:39 | přečteno 865x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Proběhla kontrola prodejců alkoholu na vánočních trzích

Kontrola prodejců alkoholu na vánočních trzích

Pracovníci živnostenského úřadu provedli společně s příslušníky Celní správy Olomouc kontrolu prodeje lihovin na vánočních trzích v Přerově.

16. 12. 2013 15:46:05 - aktualizováno 16. 12. 2013 15:47:34 | přečteno 1326x | Ing. Petr Věrný | Celý článek
 

Informace pro prodejce kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Kvasný líh, konzumní líh a lihoviny budou smět nově prodávat jen obchodníci s koncesí. Stávající prodejci mají půlroční lhůtu na bezplatné vyřízení koncese, neměli by však s podáním žádosti o vydání koncese dlouho otálet … 

25. 10. 2013 7:22:01 | přečteno 1612x | MMPr | Celý článek
 

Informace pro podnikatele – novela zákona o pohonných hmotách

Dnem 1. října nabývá účinnosti zákon č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot. Stávající výrobci a zpracovatelé paliv a maziv a distributoři pohonných hmot musí od 1. října do 1. listopadu požádat živnostenský úřad o koncesi a distributoři pohonných hmot také celní úřad o registraci a poskytnout kauci.

25. 9. 2013 13:32:33 | přečteno 1556x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Vánoční trhy v Přerově v hledáčku státní kontroly

Vánoční kontrola

Tržní řád města Přerova i nadále umožňuje prodej alkoholických nápojů v době vánočních trhů, tento prodej  však probíhá pod zvýšeným dohledem dozorových  orgánů.

13. 12. 2012 8:40:45 | přečteno 4223x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Kontroly prodejců tvrdého alkoholu pokračují

Kontrola alkoholu

Přerovský živnostenský úřad ve spolupráci s dalšími dozorovými orgány i nadále provádí kontroly prodejců tvrdého alkoholu. 

23. 11. 2012 9:19:18 | přečteno 1613x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Informace pro podnikatele – novela zákona o rostlinolékařské péči

Dne 1. července 2012 nabyl účinnosti zákon č. 199/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů
11. 7. 2012 14:44:02 | přečteno 1793x | Ing. Petr Věrný | Celý článek
 

Informace pro podnikatele – novela živnostenského zákona

Dne 30. června 2012 nabyl účinnosti zákon č. 169/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
11. 7. 2012 14:39:35 | přečteno 1406x | Ing. Petr Věrný | Celý článek
 

Informace pro podnikatele podnikající v silniční motorové dopravě

Dne 1.června 2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související předpisy (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích).
11. 7. 2012 14:37:06 | přečteno 6055x | MMPr | Celý článek
 

Živnosti Ostraha majetku a osob a Služby soukromých detektivů k 1.8.2012

Upozornění pro podnikatele, kterým ke dni 1.8.2010 trvalo živnostenské oprávnění pro koncesované živnosti „Ostraha majetku a osob“ nebo „Služby soukromých detektivů“, a kteří dosud neprokázali živnostenskému úřadu splnění nových podmínek odborné způsobilosti podle živnostenského zákona.

28. 6. 2012 9:44:44 - aktualizováno 28. 6. 2012 10:49:44 | přečteno 4143x | MMPr | Celý článek
 

Kontrola stánkového prodeje na chovatelské burze

burza 1
Podnikatel je povinen vydat na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží nebo o poskytnutí služby.
25. 6. 2012 14:07:54 | přečteno 2703x | MMPr | Celý článek
 

Brožura pro seniory

Dtest

V rámci spolupráce Magistrátu města Přerova, Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu s Občanským sdružením spotřebitelů TEST na poli ochrany spotřebitele byla v těchto dnech distribuována živnostenským úřadem do městských informačních center a na pracoviště Odboru sociálních věcí a školství na Smetanově ul. č.7 brožurka s názvem „Jak nespadnout do pasti“, která je určena především našim starším spoluobčanům.

30. 3. 2012 7:20:06 | přečteno 1575x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Připomínkujte návrh tržního řádu

Město Přerov připravuje nový tržní řád.
4. 11. 2011 8:55:36 | přečteno 1895x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Proběhla kontrola zákazu nočního provozu zastaváren a bazarů

Kontrola zákazu nočního provozu zastaváren a bazarů 2
Podnikatelé, kteří podnikají v zastavárenské (bazarové) činnosti, nemohou podle zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, nakupovat a prodávat veškeré použité zboží nebo zboží bez dokladu nabytí (nebo uvedené zboží přijímat do zástavy) mezi 22. a 6. hodinou.
23. 9. 2011 12:40:44 | přečteno 2725x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Nová povinnost pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelského úvěru

Od 1. 7. 2011 jsou podnikatelé, kteří vykonávají činnost nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, povinni poskytnout své zákonem stanovené identifikační údaje (jako je např. obchodní firma, název nebo jméno a příjmení, sídlo, místo podnikání aj.) finančnímu arbitrovi.
25. 7. 2011 9:21:09 | přečteno 2730x | MMPr | Celý článek
 

Poskytování spotřebitelského úvěru - živnost vázaná!

15. 6. 2011 16:03:45 - aktualizováno 1. 7. 2011 16:36:01 | přečteno 3537x | MMPr | Celý článek
 

Označování provozoven identifikačními číslo provozovny (IČP)

15. 6. 2011 16:03:49 - aktualizováno 27. 6. 2011 18:33:18 | přečteno 2990x | MMPr | Celý článek
 

Novela živnostenského zákona účinná od 1. 8. 2010 - nejdůležitější změny

15. 6. 2011 16:03:54 - aktualizováno 1. 7. 2011 16:41:42 | přečteno 2683x | MMPr | Celý článek
 

Elektronické podání

15. 6. 2011 16:04:04 | přečteno 1747x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Novelizace živnostenského zákona k 1.7.2008

15. 6. 2011 16:04:13 | přečteno 1940x | MMPr | Celý článek
 
11. 3. 2014 8:25:30 - aktualizováno 17. 5. 2016 13:24:37 | přečteno 1940x | webmaster

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21307179
Za týden: 39811
Za den: 6456
Online návštěvníků: 157
 
load