Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Novela živnostenského zákona účinná od 1. 8. 2010 - nejdůležitější změny

Prokazování bezúhonnosti

Vedle dosažení věku 18 let a způsobilosti k právním úkonům je jednou ze všeobecných podmínek provozování živnosti také splnění podmínky bezúhonnosti. K ztrátě bezúhonnosti dochází pouze v případě pravomocného odsouzení pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který osoba žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

Zrušení povinnosti ohlašovat živnostenskému úřadu změnu některých údajů

Podnikatel již není povinen živnostenskému úřadu oznamovat změny a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a jako náležitosti žádosti o koncesi, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel (pokud je podnikatel státním občanem České republiky), anebo v informačním systému cizinců (pokud je podnikatel cizincem). Jedná se například o odstranění povinnosti oznamovat změnu trvalého bydliště, jména a příjmení podnikatele.

Dokládání výpisu z obchodního rejstříku

Podnikatel již nemusí předkládat živnostenskému úřadu výpis z obchodního rejstříku, protože došlo k propojení databází obchodního a živnostenského rejstříku.

Přerušení provozování živnosti

Byla odstraněna povinnost písemně předem oznámit přerušení provozování živnosti, jednalo-li se o přerušení na dobu delší než 6 měsíců. Je tedy pouze na podnikateli, zda oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, či nikoliv. V době přerušení provozování živnosti není podnikatel povinen plnit některé povinnosti vyplývající ze živnostenského zákona a jiných právních předpisů (např. splňovat finanční způsobilost, odbornou způsobilost, označovat sídlo nebo místo podnikání).

Oznamovací povinnost při ukončení činnosti v provozovně

Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Byla stanovena povinnost hlásit i další změny uvedené adresy, a to po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně. Adresa místa, kde lze vypořádat tyto závazky, se zapisuje do živnostenského rejstříku.

Povinnost prokázat živnostenskému úřadu způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb

Novela zavedla obecnou povinnost podnikatele prokázat na žádost kontrolního orgánu a v jím stanovené lhůtě způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného pro poskytování služeb. Podle úpravy platné do 31. července 2010, byl podnikatel povinen mít uvedené doklady k dispozici v každé provozovně či na jiném v zákoně uvedeném místě, což v praxi působilo zbytečné problémy.

Koncesované živnosti s předmětem podnikání „Ostraha majetku a osob" a „Služby soukromých detektivů" - změna podmínek odborné způsobilosti

V zájmu zachování kontinuity podnikání byla u existujících živností stanovena dvouletá lhůta pro splnění podmínky odborné způsobilosti podnikatele a osob vykonávajících pro něj uvedené činnosti, která skončí dnem 1. 8. 1012.

Obchod s elektřinou a plynem

K provozování těchto činností není vyžadováno získání živnostenské oprávnění, ale postačuje pouze licence podle energetického zákona.

15. 6. 2011 16:03:54 - aktualizováno 1. 7. 2011 16:41:42 | přečteno 2684x | webmaster

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21313450
Za týden: 40670
Za den: 7005
Online návštěvníků: 209
 
load