Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Živnosti Ostraha majetku a osob a Služby soukromých detektivů k 1.8.2012

Upozornění pro podnikatele, kterým ke dni 1.8.2010 trvalo živnostenské oprávnění pro koncesované živnosti „Ostraha majetku a osob“ nebo „Služby soukromých detektivů“, a kteří dosud neprokázali živnostenskému úřadu splnění nových podmínek odborné způsobilosti podle živnostenského zákona.

Zákonem  č. 274/2008  Sb.,  kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky a zákonem č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, došlo i ke změně  zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, respektive přílohy č. 3 živnostenského zákona, která stanoví odbornou způsobilost pro koncesované živnosti.

1/ Ostraha majetku a osob

U koncesované živnosti s předmětem podnikání „Ostraha majetku a osob“ je odborná způsobilost  stanovena následovně :

(Požadovaná odborná a jiná zvláštní způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2 živ. zákona ; sloupec 2 přílohy č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb.) 

 • vysokoškolské vzdělání, nebo
 • vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a dílčí kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu*).

Dle bodu 2 čl. VIII  přechodných ustanovení zák. č. 155/2010 Sb. musí fyzické nebo právnické osoby podnikající v koncesované živnosti „Ostraha majetku a osob“ nejpozději do dne 1.8.2012 splnit výše uvedené podmínky odborné způsobilosti a předložit o tom doklady živnostenskému úřadu nebo ustanovit odpovědného zástupce. Nebudou-li doklady v této lhůtě doloženy, příslušný živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.

Zároveň upozorňujeme, že dokladem o praxi není pouhý fakt, že je podnikatel držitelem koncese pro živnost „Ostraha majetku a osob“, ale je nutné prokázat, že živnost skutečně provozuje. (např. fakturami, smlouvami, v případě že má podnikatel jediné  živnostenské oprávnění  daňovými přiznáními  apod.)

Dále upozorňujeme i na skutečnost, že dle bodu 3 čl. VIII  přechodných ustanovení zák. č. 155/2010 Sb., podnikatel, kterému trvá živnostenské oprávnění k provozování výše uvedené koncesované živnosti, musí nejpozději do 1.8.2012 zajistit (a v případě žádosti živnostenského úřadu doložit), aby činnosti, které jsou obsahem uvedené živnosti, zajišťoval pouze fyzickými osobami (zaměstnanci) splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které jsou pro živnost „Ostraha majetku a osob“ uvedeny v příloze č. 5 k živnostenskému zákonu

 (Požadovaná odborná  způsobilost  k § 7 odst. 6  živ. zákona ; sloupec 2 přílohy č.5 k zákonu č. 455/1991 Sb.) 

 • vysokoškolské vzdělání, nebo
 • vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozován, nebo
 • dílčí kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu*), nebo
 • doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisů**).

*) zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů

**) zákon č. 18/2004 Sb., zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti…(zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů

2/ Služby soukromých detektivů

U koncesované živnosti s předmětem podnikání „Služby soukromých detektivů“ je odborná způsobilost nově stanovena následovně :

(Požadovaná odborná a jiná zvláštní způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2 živ. zákona ; sloupec 2 přílohy č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb.) 

 • vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo
 • vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření a 1 rok praxe v oboru, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a dílčí kvalifikace pro činnost detektiv koncipient podle zvláštního právního předpisu*).

Dle bodu 2 čl. VIII  přechodných ustanovení zák. č. 155/2010 Sb. musí fyzické nebo právnické osoby podnikající v koncesované živnosti „Služby soukromých detektivů“ nejpozději do dne 1.8.2012 splnit výše uvedené podmínky odborné způsobilosti a předložit o tom doklady živnostenskému úřadu nebo ustanovit odpovědného zástupce. Nebudou-li doklady v této lhůtě doloženy, příslušný živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.

Zároveň upozorňujeme, že dokladem o praxi není pouhý fakt, že je podnikatel držitelem koncese pro živnost „Služby soukromých detektivů“, ale je nutné prokázat, že živnost skutečně provozuje. (např. fakturami, smlouvami, v případě že má podnikatel jediné  živnostenské oprávnění  daňovými přiznáními  apod.)

Taktéž upozorňujeme  na skutečnost, že dle bodu 3 čl. VIII  přechodných ustanovení zák. č. 155/2010 Sb., podnikatel, kterému trvá živnostenské oprávnění k provozování výše uvedené koncesované živnosti, musí nejpozději do 1.8.2012 zajistit (a v případě žádosti živnostenského úřadu doložit), aby činnosti, které jsou obsahem uvedené živnosti, zajišťoval pouze fyzickými osobami (zaměstnanci) splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které jsou pro živnost „Služby soukromých detektivů“ uvedeny v příloze č. 5 k živnostenskému zákonu

 (Požadovaná odborná  způsobilost  k § 7 odst. 6  živ. zákona ; sloupec 2 přílohy č.5 k zákonu č. 455/1991 Sb.) 

 • vysokoškolské vzdělání, nebo
 • vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
 • dílčí kvalifikace pro činnost detektiv koncipient podle zvláštního právního předpisu*), nebo
 • doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**).

*) zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů

**) zákon č. 18/2004 Sb., zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti…(zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů

28. 6. 2012 9:44:44 - aktualizováno 28. 6. 2012 10:49:44 | přečteno 4147x | webmaster

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21336342
Za týden: 44854
Za den: 4271
Online návštěvníků: 49
 
load