Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Aktuální informace ŽP

Svoz bioodpadu a zbytkového komunálního odpadu

V období od dubna do konce listopadu 2017 je svoz bioodpadu a zbytkového komunálního odpadu v rodinné zástavbě a v místních částech prováděn následovně:

20. 6. 2017 10:47:09 | přečteno 74x | RNDr. Yvona Machalová | Celý článek
 

Použité pneumatiky do sběrného dvora pouze za poplatek

Do sběrného dvora v ulici Gen. Fajtla, v areálu bývalých Želatovských kasáren, už nebude možné od 1. července odevzdávat použité pneumatiky. Do druhého sběrného dvora v ulici Na Hrázi, v areálu technických služeb, mohou lidé použité pneumatiky přinést, ale musejí počítat s tím, že za jeden kus použité pneumatiky zaplatí poplatek ve výši 10 Kč, který navíc bude možné zaplatit pouze v pracovní dny v době od 7.00 do 14.00 hodin.

19. 6. 2017 10:06:34 | přečteno 98x | RNDr. Yvona Machalová | Celý článek
 

Monitoring úhynu vyder říčních

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města Přerova obdržel oznámení společnosti ALKA Wildlife, o.p.s., o dlouhodobém sběru nalezených uhynulých vyder říčních.

24. 4. 2017 10:28:33 | přečteno 72x | RNDr. Yvona Machalová | Celý článek
 

MAPA PRŮBĚHU SMOGOVÉ SITUACE 10.2.-18.2.2017

mapa smogovka únor 2017
22. 2. 2017 8:11:29 | přečteno 124x | Ing. Jaroslav Čagánek | Celý článek
 

Proč se v zimě nesváží BIO odpad

bioodpad

Jelikož se množí dotazy na problematiku vývozu BIO odpadu v zimním období, chtěl bych k tomuto sdělit několik informací.
V roce 2014 byla v areálu skládky v Přerově - Žeravicích dokončena výstavba kompostárny, která byla plánována na zpracování 2 500 t BIO odpadu ročně.

8. 2. 2017 9:09:50 | přečteno 142x | MMPr | Celý článek
 

Začalo sčítání chovů drůbeže a jiného chovaného ptactva v Přerově, Lověšicích a Újezdci

Části Přerova - Přerov-město, Újezdec a Lověšice - se nacházejí kvůli ptačí chřipce v ochranném pásmu. Podle nařízení Státní veterinární správy bude až do 27. ledna probíhat v jednotlivých domech sčítání drůbeže a jiného chovaného ptactva.

25. 1. 2017 15:33:42 | přečteno 188x | MMPr | Celý článek
 

Svoz bioodpadu a zbytkového komunálního odpadu

bioodpad

Svoz bioodpadu v zimním období

10. 12. 2015 9:29:32 - aktualizováno 30. 11. 2016 13:19:02 | přečteno 1585x | RNDr. Yvona Machalová | Celý článek
 

Nabídka zájmových kroužků SVČ ATLAS a BIOS Přerov pro školní rok 2016/2017

BIOS kroužky

Již zítra 14.9.2016 v budově ATLASU (Žižkova 12) a ve čtvrtek 15.9.2016 v budově BIOSU (Bezručova 12) vždy od 14:00 do 18:00 hodin proběhnou ve Středisku volného času ATLAS a BIOS Přerov Dny otevřených dveří.

13. 9. 2016 14:00:00 | přečteno 564x | RNDr. Yvona Machalová | Celý článek
 

Lípa malolistá v Tučíně

Jedním z jedenácti  památných stromů rostoucích na území obce s rozšířenou působností Přerov byla až do dnešního dne lípa malolistá v obci Tučín.

13. 7. 2016 14:52:38 | přečteno 408x | RNDr. Yvona Machalová | Celý článek
 

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

V připojeném článku, poskytnutém prezidentem Společenstva kominíků ČR, Ing. Schönem, jsou uloženy důležité a hlavně praktické informace pro provozovatele (vlastníky) stacionárních zdrojů znečišťování.

Více informací poskytne: Petr Dušek, tiskový mluvčí Společenstva kominíků ČR 725 727 037, p.dusek@talkpr.cz

13. 4. 2016 13:36:33 | přečteno 451x | Ing. Jaroslav Čagánek | Celý článek
 

Povinné kontroly kotlů na pevná paliva - seznam odborně způsobilých osob

Seznam obsahuje odborně způsobilé osoby (OZO) proškolené pod dohledem Hospodářské komory České republiky v rozsahu nutném k provádění kontrol níže uvedených stacionárních zdrojů na pevná paliva podle § 17, odstavec 1 písmeno h), zákona č. 201/2012 Sb.o ochraně ovzduší. Seznam je průběžně doplňován o další osoby v závislosti na jejich proškolování u výrobců.
2. 3. 2016 10:15:05 | přečteno 2226x | Ing. Jaroslav Čagánek | Celý článek
 

Nová Zelená úsporám

I nadále pokračuje dotační program vyhlášený Státním fondem životního prostředí - NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM, tzv. 3. výzva pro rodinné domy.

10. 2. 2016 8:46:54 | přečteno 612x | Ing. Jaroslav Čagánek | Celý článek
 

Upozornění na sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí

Sdělení se týká plnění vybraných povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění s účinností od 1.1.2016.

3. 2. 2016 15:46:55 | přečteno 511x | RNDr. Yvona Machalová | Celý článek
 

VÝSKYT BOBRŮ NA VODOTEČÍCH

V souvislosti se zvyšujícím se výskytem bobrů na vodotečích v Olomouckém kraji platí opatření obecné povahy, které formou veřejné vyhlášky vydal Krajský úřad Olomouckého kraje již v loňském roce.

29. 12. 2015 10:51:54 | přečteno 740x | RNDr. Yvona Machalová | Celý článek
 

SDĚLENÍ MŽP, ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů

SDĚLENÍ MŽP, OOO k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším.
3. 11. 2015 9:56:45 | přečteno 745x | Ing. Jaroslav Čagánek | Celý článek
 

Připravili jsme nové mapy sběrných míst tříděného odpadu

Sběrná místa tříděného odpadu

v Přerově a v místních částech

19. 11. 2014 12:01:00 - aktualizováno 21. 9. 2015 11:06:29 | přečteno 1068x | RNDr. Yvona Machalová | Celý článek
 

Od března 2015 třídíme bioodpad

Nádoby na bioodpad

Statutární město Přerov ve spolupráci s Technickými službami města Přerova, s.r.o. zavádí třídění bioodpadů ve městě Přerově. Třídění bioodpadů bude zahájeno od března 2015 a týká se lokalit s rodinnou zástavbou ve všech částech města.

Všem domácnostem v rodinné zástavbě je poskytnuta ZDARMA sběrná nádoba o objemu 240 litrů, a ti občané, kteří si požádali v rámci dotazníkového šetření o kompostér, obdrží tento ZDARMA.

25. 2. 2015 18:01:18 - aktualizováno 23. 6. 2015 10:44:34 | přečteno 1674x | Ing. Marcela Novotná | Celý článek
 

Rozvoz nádob na biologicky rozložitelný komunální odpad

Nádoby

Tisíc čtyři sta domácností z Přerova a Předmostí bude mít možnost vyzvednout si v sobotu 14. února nádobu na biologicky rozložitelný komunální odpad. Novou „popelnici“ získají zdarma pouze lidé, kteří žijí v rodinných domech. Nádoby se budou vydávat od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin – a to na pěti stanovištích. Rozdávat se tam budou i kompostéry – ty dostanou ale pouze lidé, kteří o ně projevili zájem a objednali si je. 

5. 2. 2015 8:52:18 | přečteno 961x | MMPr | Celý článek
 

Upozornění na změnu vyhlášky o povolování kácení dřevin

strom

Dne 1. listopadu 2014 vstoupila v platnost vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, kdy se mění režim povolení kácení dřevin, a to zejména v zahradách.

3. 11. 2014 10:05:07 | přečteno 1107x | RNDr. Yvona Machalová | Celý článek
 

Aktuálně ke komunálnímu odpadu v Přerově

Odpad

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. (po novele zákonem č. 169/2013 Sb.), stanoví mimo jiné povinnost zpracovávat plány odpadového hospodářství (POH) České republiky, kraje a obce. Obec, jako původce komunálního odpadu, vznikajícího na území obce při činnosti fyzických osob, zpracovává POH v případě, kdy produkuje ročně více než 10 tun nebezpečného odpadu nebo více než 1000 tun ostatního odpadu. 

23. 2. 2012 10:58:13 - aktualizováno 22. 10. 2014 10:32:41 | přečteno 10008x | MMPr | Celý článek
 

Použitý textil už nemusí končit v kontejnerech na směsný odpad

KONTEJNER
Občané Přerova mají možnost třídit kromě papíru, skla, pet láhví, nápojových kartónů a elektrozařízení, také použitý textil a obuv. V Přerově mají občané k dispozici již třicet osm speciálních kontejnerů na použitý textil. 
5. 1. 2011 9:30:21 - aktualizováno 10. 3. 2014 8:58:46 | přečteno 4549x | Ing. Jaroslav Čagánek | Celý článek
 

Kontejnery na drobná elektrozařízení a baterie v Přerově

kontejner
Osmnáct červených kontejnerů městu zdarma poskytla nezisková společnost ASEKOL, která provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení.
30. 12. 2010 10:27:26 - aktualizováno 10. 3. 2014 9:13:34 | přečteno 3935x | Ing. Jaroslav Čagánek | Celý článek
 

Odborné ošetření lísky turecké na nábřeží Rudolfa Lukaštíka

Líska turecká

Jedním z praktických příkladů péče o životní prostředí a jeho významné prvky bylo v roce 2013 provedení odborného ošetření památného stromu – lísky turecké (Corylus colurna L.) na nábřeží Rudolfa Lukaštíka.  

15. 1. 2014 16:52:55 | přečteno 1375x | Ing. Jaroslav Čagánek | Celý článek
 

Hlavní změny v zákoně o odpadech č. 185/2001 Sb., provedené zákonem č. 169/2013 Sb.

Jde o změny týkající se především původců odpadů a oprávněných osob (změny od 01. 10. 2013, od 01. 01. 2014 a od 01. 10. 2014)

30. 9. 2013 14:08:56 | přečteno 4228x | RNDr. Yvona Machalová | Celý článek
 

VYHLÁŠKA č. 189/2013Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Dne 15.7.2013 nabyla účinnosti nová vyhláška MŽP ČR č. 189/2013Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která blíže upravuje podmínky ochrany dřevin a povolování jejich kácení.
19. 7. 2013 8:35:51 | přečteno 2258x | Ing. Jaroslav Čagánek | Celý článek
 

Zpřístupnění informací o válečných hrobech a pietních místech

DŘEVOHOSTICE
V letošním roce byly pro veřejnost zpřístupněny údaje o válečných hrobech a pietních místech.
6. 10. 2010 16:39:51 | přečteno 2454x | Ing. Jaroslav Čagánek | Celý článek
 

INFORMACE O KVALITĚ OVZDUŠÍ aneb SVĚTELNÉ TABULE V PŘEROVĚ

TABULE NA VELKÉ DLÁŽCE
Pro obyvatele Přerova jsou informace z přerovské měřící stanice Českého hydrometeorologického ústavu převáděny do obrazové podoby na informační světelné tabuli na Velké Dlážce. Na panelu se každou čtvrthodinu objevují následující údaje: oxid siřičitý SO2, troposférický ozon O3, prach PM10, teplota a směru větru odkud fouká. Také se vždy na začátku a na konci relace dozvíte, zda je či není magistrátem vyhlášena výstražná informace.
27. 5. 2009 9:52:05 | přečteno 2879x | Ing. Jaroslav Čagánek | Celý článek
 
7. 10. 2008 13:07:51 - aktualizováno 18. 1. 2017 18:16:15 | přečteno 2879x | webmaster


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21120545
Za týden: 50863
Za den: 10819
Online návštěvníků: 135
 
load