Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Seznam zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů

na území správního obvodu obce. Zařízení provozovaná podle § 14 odst. 1 a § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – stav k 10/2014.

Provozovatel zařízení
(sídlo nebo bydliště)

Adresa provozovny

Údaje o zařízení, kód zařízení

Metso Minerals, s.r.o., 
Brno, Mezírka 775/1,
PSČ 602 00

60741902

Tovačovská 2910/17,
750 53 Přerov

Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin (slévání železných kovů), R4, zařízení provozované podle § 14 odst. 2 zákona

Koop Agro FM, s.r.o., 
Přerov, Přerov I-Město, 
Petřivalského 584/1, PSČ 750 02

27786285

Recyklační dvůr Žernova, 
751 24 Přerov II-Předmostí

Drcení odpadu R12, D13, D14

Recyklace/znovuzískání ostatních anorgan. materiálů (recyklace stavebních odpadů), R5

RESTA DAKON s.r.o., Mírová ulice, Přerov-Lověšice, 750 02

25384201

Mírová, 750 02 Přerov III-Lověšice

Drcení odpadu R12, D13, D14

Recyklace/znovuzískání ostatních anorgan. materiálů (mobilní drtící a třídící jednotka), R5

RESTA DAKON s.r.o., Mírová, ulice, Přerov-Lověšice, 750 02

25384201

Křenovská 1386,
752 01Kojetín

Drcení odpadu R12, D13, D14

Recyklace/znovuzískání ostatních anorgan. materiálů (recyklace staveb. odpadů, mobilní drtící a třídící jednotka), R5

RESTA s.r.o., Kojetínská 3120/75, Přerov, 750 02

14616807

Kojetínská 3120/75,
750 02  Přerov

Drcení odpadu R12, D13, D14

Recyklace/znovuzískání ostatních anorgan. materiálů (mobilní drtící jednotky),R5

LOBOPLAST s.r.o., Lobodice 7, 751 01 

27772047

751 01 Lobodice 7

Recyklace/znovuzískání ostatních anorgan. materiálů (třídění a úprava plastových odpadů drcením), R5

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Přerov, Přerov I-Město,
Šířava  483/21, 750 02

47674521

ČOV Přerov VIII-Henčlov,
750 02 Přerov

Biologické procesy R3, R10

Předúprava odpadů, (mechanicko-biologická čistírna odpadních vod),R12

SITA CZ a.s., Španělská 10/1073 Praha 2, Vinohrady, 120 00

25638955 

Hradčany 88,
751 11 Radslavice

Biodegradace odpadu

Skládka skupiny S-NO (pro nebezpečné odpady), D1

Kompostování

Fe MARKET – recycling, s.r.o.,

Mezibranská 1579/4,
Praha 1, 110 00

25336754

Kroměřížská 103,
752 01 Kojetín,

Sběrové místo, S7

Ing. Filip Hlavinka, 
Polkovice 191, 751 44

73012661

Kompostárna Polkovice (farma), 751 44 Polkovice

Kompostování R3, R12 (biologicky rozložitelných odpadů), zařízení Z3

Josef Horák,
Trávník 1010/22,
Přerov, 750 02

73157660

9. května, 750 02 Přerov

Sběr odpadu

Sběrové místo, S7

PRECHEZA a.s., Nábř. Dr. E. Beneše 24, Přerov, 751 62

26872307

Nábř. Dr. E. Beneše 24,
751 62 Přerov

Fyzikálně-chemická úprava (neutralizace techn. vod), D9

Shromažďovací místa nebezpečných odpadů S8

KEMIFLOC a.s., Přerov, 
Česká republika, Nábřeží Dr. -Ed. Beneše 24, Přerov, 750 02

47674695

Nábřeží Dr. Ed. Beneše 24,
750 02 Přerov

Zařízení uvedená v § 14 odst. 2 zákona (využití kyselého mořícího roztoku –výroba síranu železitého), Z5

HANÁK NÁBYTEK, a.s., Komenského 363, 
Kroměříž, 767 01

26231573 

Popůvky 72, 752 01 Kojetín

Zařízení uvedená v § 14 odst. 2 zákona (spalování pilin-alternativní palivo R1), Z5

Ing. Magdalena Uvírová,
Lužní 2928/1,
Přerov, 750 02

41386230

9. května 111, 750 02 Přerov

Sběrové místo, S7

Libor Stržínek, Loučka 217/3, Troubky, 751 02

48731943

Loučka 217/3,
751 02 Troubky

Sběr odpadu, S9

Naja servis s.r.o.,
Křečkovská 30/38,
682 01 Vyškov

64508013

Tylova 174,
751 03 Brodek u Přerova

Sběr odpadu

Sběrové místo, S7

SBĚRNÉ SUROVINY

TOMEČEK s.r.o., Hranická 84/25, Přerov II-Předmostí, 751 24

29386756

Gen. Štefánika,
750 02 Přerov

Sběr odpadu,

Sběrové místo, S7

 SBĚRNÉ SUROVINY

TOMEČEK s.r.o., Hranická 84/25, Přerov II-Předmostí, 751 24

 29386756 Kojetínská, 750 02 PřerovSběr odpadu

Sběrové místo, S7

PRAGOMETAL MORAVIA s.r.o., Přerov, Přerov I-Město, Velká Dlážka 1984, 750 02

47669624

Velká Dlážka, 750 02 Přerov

Sběrová místa, S7

Sběr autovraků

Zpracování autovraků (demontáž autovraků R12, D14), Z7

PRAGOMETAL MORAVIA s.r.o., Přerov, Přerov I-Město, Velká Dlážka 1984, 750 02

47669624

Nádražní 382, 
751 01 Tovačov

Sběr odpadu

Sběrové místo, S7

PRAGOMETAL MORAVIA s.r.o., Přerov, Přerov I-Město, Velká Dlážka 1984, 750 02

47669624 

751  17 Horní Moštěnice

Sběrové místo, S7

Valdemar Klich, Zahradní 118, Neplachtovice, 747 74

64607178

Tovačovská 638,
750 02 Přerov

Sběr odpadu

Sběrové místo, S7

Č.O.B. slévárna s.r.o.,
Beňov 216, 750 02

26825350

Beňov 216, 750 02

Slévání kovů, R4

MAD PAPÍR a.s.,
Na Sezníku 309/4,
Olomouc, 779 00

25547691

K Moštěnici 265/8a,
750 02 Přerov

Sběr a výkup odpadů, R12

MODIT, spol. s r.o., Pavlovice u Přerova 3, 751 12

47974451

Tovačovská 2966,
750 02 Přerov

Sběr odpadu

Sběrové místo, S7

Předúprava odpadů, (demontáž, stříhání, pálení),R12,

Sběr autovraků

Zpracování autovraků (demontáž autovraků R12, D14), Z7

MODIT, spol. s r.o., Pavlovice u Přerova 3, 751 12

47974451

Pavlovice u Přerova 3,
751 11 Radslavice 

Sběrové místo, S7, S8

Mobilní zařízení pro sběr odpadů, S9,

Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin, R4

Předúprava odpadů, (demontáž, třídění, mletí, drcení, lisování), R12,

Zpracování elektroodpadu, Z9

KAZETO, společnost s ručením omezeným(spol.s r.o.), Husova 19, Přerov, 750 00

48400840

Husova 19, 750 02 Přerov

Sběr odpadu

Sběrové místo, S7

Petr Ramiš, Záříčí 26, 768 11

60381761

Račová, 752 01 Kojetín

Sběr odpadu

Drcení odpadu

Sklad ostatních odpadů, S5

MORKUS Morava s.r.o., Lazníky 163, 751 25

27848485

Lazníky 163, 751 25

Sběr odpadu,

Zařízení Z1

 (třídění, paketace, stříhání)

Obec Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 120/41, 
Horní Moštěnice751 17

27848485

Areál ZD,
751 17 Horní Moštěnice

Kompostování, Z3

(drcení a kompostování biologicky rozložitelných odpadů)

Meopta-optika, s.r.o.,
Kabelíkova 1, Přerov, 750 02

Kabelíkova 1, 
750 02 Přerov

Shromažďovací místa nebezpečných odpadů, S8

PSP Engineering a.s., Kojetínská 3186/79, Přerov, 750 53

60792078

Kojetínská 3186/79, 750 02 Přerov

Shromažďovací místa nebezpečných odpadů, S8

Technické služby 
města Přerova,s.r.o.
Přerov I-Město, 
Na hrázi 3165/17,
Přerov, 750 02

27841090

Želatovská p.č. 5611/38,
750 02 Přerov

Sběrný dvůr, S6

Technické služby
města Přerova,s.r.o. 
Přerov I-Město, Na hrázi 3165/17, Přerov, 750 02

27841090

Přerov VII-Žeravice,
750 02 Přerov

Třídění odpadu

Předúprava odpadů, (třídírna komunálních odpadů), R12, D13, D14

Skládka skupiny S-OO (pro ostatní odpady), D1

Kompostování, Z3

Technické služby 
města Přerova,s.r.o. 
Přerov I-Město, Na hrázi 3165/17, Přerov, 750 02

27841090

Na hrázi 3165/17,
750 02  Přerov

Sběrný dvůr, S6,

Sběrné místo autovraků,S10

Sběr odpadu, sběrové místo, S7

Místo pro zpětný odběr použitých výrobků

PSP Technické služby a.s., Přerov, Přerov I- Město,  Kojetínská 2937/53, 750 53

47677937

Kojetínská 2937/53,
750 53 Přerov

Třídění, paketace, stříhání apod.(lisování papíru, plastového odpadu), Z1

Sklad nebezpečných odpadů, S4

Sběrové místo, S7

Sběrný dvůr, S6

Shromažďovací místo nebezpečných odpadů, S8

Mobilní zařízení pro sběr odpadů, S9

Městys Brodek u Přerova, Masarykovo nám. 13,
Brodek u Přerova, 751 03

00301078

Brodek u Přerova, 751 03

Sběrný dvůr, S6

KOVOs Tovačov v.o.s.,
Troubky-Kout č.190, 751 02

45197555

751 02 Troubky

Sběrové místo, S7

(třídění, paketace, stříhání), Z1

Shromažďovací místo nebezpečných odpadů, S8

Zemědělské družstvo Dřevohostice, Dřevohostice 751 14

00149098

Areál družstva 751 14 Dřevohostice

Kompostování, Z3

TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů č.p.638, 
Kojetín, 752 01

64608727 

Družstevní 1364, 
752  01 Kojetín

Sběrný dvůr, S6
Kódy způsobu využívání odpadů a odstraňování odpadů jsou uvedeny v příloze č. 3 a č. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Kódy zařízení k úpravě, využití a odstraňování odpadů jsou uvedeny ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 22.
Kódy pro shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů (sběrné dvory) jsou uvedeny ve stejné vyhlášce, a sice v příloze č. 24.


kód R1 - Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie
kód R3 - Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických procesů)
kód R4 - Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin
kód R5 - Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů
kód R10 - Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii
kód R12 - Úprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11
kód D1 - Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.)
kód D9 - Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace)
kód D13 - Úprava složení nebo míšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12
kód D14 - Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D13
kód Z1 -Třídění, paketace, stříhání apod.
kód Z3 - Kompostování
kód Z5 - Zařízení uvedená v § 14 odst. 2 zákona
kód Z7 - Zpracování autovraků
kód Z9 - Zpracování elektroodpadu
kód S4 - Sklad nebezpečných odpadů
kód S5 - Sklad ostatních odpadů
kód S6 - Sběrný dvůr
kód S7 - Sběrové místo
kód S8 - Shromažďovací místo nebezpečných odpadů
kód S9 - Mobilní zařízení pro sběr odpadů
5. 7. 2008 18:32:17 - aktualizováno 1. 10. 2015 9:34:43 | přečteno 7788x | RNDr. Yvona Machalová


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21337442
Za týden: 46062
Za den: 5440
Online návštěvníků: 70
 
load