Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Používané pojmy

DENOP SO2

Abychom na základě informací, které máme k dispozici, dokázali posoudit, nakolik je stav ovzduší na daném místě v určitém čase příznivý či nepříznivý, je dobré seznámit se s významem alespoň těch nejběžněji používaných pojmů:

Emise

jsou znečišťující látky vypouštěné ze zdrojů znečišťování (z energetických zdrojů, výrobních technologií, skládek, spalovacích motorů atd.) do vnějšího ovzduší. Udávají se v hmotnostních jednotkách za určitou časovou jednotku pro jednotlivé zdroje nebo pro skupinu zdrojů na určitém území.

Imise

jsou plynné, kapalné nebo pevné znečišťující látky přítomné v ovzduší, rozptýlené často do značných vzdáleností od zdrojů emisí a mající často i jiné fyzikálně-chemické vlastnosti než původní emise. Nejčastěji se udávají jako hodinové, denní a roční průměry v mikrogramech na metr krychlový.

Smogová situace

je stav mimořádného znečištění ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot uvedených  zákoně za definovaných podmínek. Smogu rozeznáváme dva základní druhy - zimní a letní.

Zimní smog

vzniká obvykle při teplotní inverzi, kdy se v neprovětrávaných polohách hromadí škodliviny ze spalovacích procesů (pevné částice kouře, oxidy dusíku a síry a další látky) a s mlhou vytvářejí hustý aerosol, který při vdechnutí poškozuje sliznice.

Letní (fotochemický) smog

je stav, kdy vzniká v přízemních vrstvách atmosféry vlivem slunečního záření z výfukových plynů (zejména oxidů dusíku a těkavých organických látek) přízemní ozón. Dráždí sliznice, způsobuje bolesti hlavy a neklid, snižuje odolnost vůči nemocem a zhoršuje chronická onemocnění jako jsou astma a bronchitis. Vznik smogové situace a její ukončení vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí. 

7. 10. 2014 11:53:47 - aktualizováno 25. 8. 2015 9:34:55 | přečteno 1586x | webmaster


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21327719
Za týden: 44845
Za den: 8212
Online návštěvníků: 112
 
load