Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Přírodní památka na Popovickém kopci

Přírodní památka Na Popovickém kopci byla vyhlášena dne 11. 5. 1949 a patří mezi nejstarší rezervace v regionu.

Její celková rozloha činí 3,3 ha. Leží ve vrcholové části jižně orientovaného úbočí Čekyňského kopce asi 2km severně od města Přerova ve výšce 276-305m nad mořem. Geologický podklad území tvoří devonské vápence překryté mocnými návějemi spraší a sprašových hlín. Půda je zejména ve vrcholové části mělká a silně skeletovitá.

Jádro území tvoří kosená květnatá louka obklopená z jihu nevyužívanými křovinatými plochami, ze západu i východu stromovým porostem se silným zastoupením nežádoucího akátu. Na severu navazuje vrcholová rovinatá plocha tvořená dnes kulturní sečenou loukou. Západní část území tvoří plocha bývalého pískovcového lomu (převážně zavezeného) porostlá dřevinami se převahou trnovníku akátu (Robinia psedoacacia).

Z historických pramenů z doby před vyhlášením přírodní památky vyplývá, že území bylo význačnou lokalitou vousatcové „stepi“s hojným výskytem vousatky (Botryochloa ischaemum), hvozdíku (Dianthus carthusianorum), máčky (Eryngium campestre), v některých případech je uváděn i výskyt Hvězdice chlumní (Aster amellus). Dále byla lokalita význačná hojným výskytem otakárků fenyklových i ovocných, ještěrek a řady dalších druhů xerotermní entomofauny. Lokalita tedy unikátním způsobem dokumentuje směr šíření teplomilných a suchomilných travobylinných společenstev na Moravě.

Popovice, obrázek se otevře v novém okněDo poloviny minulého století byla východní část území užívána jako obecní pastvina se střídavým nepravidelným pasením a kosením. Z konfigurace terénu i z názvu trati Viničná lze usuzovat, že se v minulosti na lokalitě a jejím okolí pěstovala vinná réva. V 1. polovině minulého století byly v okolí památky i částečně na její ploše vysazeny převážně třešňové sady.Západní část území byla dotčena těžbou pískovce a písku, následným zavezením lomu a nedokončenou rekultivací plochy, což mělo spolu s upuštěním od jakékoli údržby za následek osídlení plochy ruderálními a expanzivními druhy dřevin i bylin (trnovník akát, třtina křovištní).Severní a východní část přírodní památky byla dotčena nežádoucími splachy hnojiv, chemických a ochranných látek z plochy dnešní louky, která byla orána a intenzivně obhospodařována tehdejším JZD.

Cílem ochrany přírodní památky je stabilizovat a uchovat stávající plochy dochovaných přirozených rostlinných a živočišných xerotermních společenstev. A cílenými zásahy a opatřeními umožnit rozšíření těchto druhů na všechny plochy památky s odpovídajícími stanovištními podmínkami. Nezbytné bude rovněž přistoupit k postupné obnově akátiny na lipovou dubohabřinu na dnes již dřevinami porostlých plochách.
VKP Popovický kopec, obrázek se otevře v novém okně 

5. 7. 2008 20:01:28 - aktualizováno 6. 10. 2014 11:31:45 | přečteno 4487x | webmaster


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21337442
Za týden: 46062
Za den: 5440
Online návštěvníků: 70
 
load