Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Odpady - dotazy z 15.3.2012

Zajímalo by mne, jakým způsobem se bude dopravovat TKO do spalovny a popel ze spalovny? Při kapacitě spalovny odhadem 180000 tun/rok to znamená navézt cca 500 t/den TKO do a odvézt 125 tun/den popela (škváry) ven ze spalovny.

Konkrétní způsob dopravy odpadu do zařízení ZEVO nelze v současné době popsat. Detailní řešení dopravy odpadu do jednotlivých zařízení na zpracování odpadů, které budou součástí integrovaného systému nakládání s odpady (třídírny, kompostárny, skládky a také ZEVO), bude součástí studie proveditelnosti, pořizované Olomouckým krajem.

Dobrý den, vždy je mi líto lidí, kteří vybírají použitelné věci z popelnic. Asi každý si dovede představit, že by se mohl octnout v jejich situaci (zejména v současnosti, kdy zdravotní pojišťovny hrozí limitem na péči …) a pociťuje tuto situaci za nedůstojnou člověka. V poslední době, kdy takto vídám i starší, čistě upravené lidi, to snáším čím dál hůř. Neuvažovalo město Přerov, i za účelem minimalizace odpadu, o využití nějaké nevyužité budovy v katastru města ke zřízení „obchodu zadarmo“, kde bychom mohli odkládat zbytné věci z našich domácností? Určitě bychom se všichni rádi zbavili nevyužitého, ale použitelného nábytku i oblečení, kontejnery by byly poloviční (opět použitelné věci z nich by mohly být do tohoto obchodu vytříděny) … a rodinám či důchodcům v nouzi by to pomohlo. A hlavně, nemuseli by se prohrabávat odpadky. Četla jsem o tom, že taková místa např. v Německu fungují. Obhospodařování „obchodu zadarmo“ by mohlo být v rámci veřejných prací lidí registrovaných na UP a pod určitým dohledem sociálního odboru města.

(Stanovisko k dotazu poskytli Odbor sociálních věcí a školství a Odbor správy majetku a komunálních služeb)

V současné době mohou získat dostupným způsobem věci jako jsou ošacení, obutí a použitý nábytek všichni občané, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo i ti, kteří mají pouhý zájem a to:

1. V organizaci Oblastní charita Přerov, která provozuje charitní šatník v Předmostí. Přijímá suché a nepoškozené, čisté šatstvo, obuv, hračky, školní potřeby. Pomoc z Dětského charitního šatníku je určena především sociálně slabým rodinám s dětmi a charitní sklad nábytku, který je určen pro sociálně potřebné nebo ty, kteří se náhle ocitli v krizové situaci. Přijímají použitý nábytek v dobrém stavu (pouze menší kusy nábytku - např. skříňky, stůl, židle). Odvoz nábytku se provádí za poplatek, který je určen na provoz vozidla. Problém s odvozem nábytku může nastat u starších osob, které nemají dostatek finančních prostředků a možnost na odvoz nábytku po zemřelé rodině a chtěli by tento nábytek věnovat do charitního skladu nábytku.

2. V Českém červeném kříži v Přerově, který provozuje ošacovací středisko U Bečvy 1.

3. V Přerově jsou pořádány bleší trhy na výstavišti, kde za mírnou úplatu lze pořídit ošacení, obutí i starší nábytek.

Z uvedeného je zřejmé, že je určitým způsobem zajištěna služba „obchod zadarmo“.

Domníváme se, že pokud tuto činnost již zajišťuje neziskový sektor, je lépe jít cestou medializace této činnosti neziskového sektoru, respektive tuto činnost podpořit, než se pokoušet rozvíjet v dané oblasti činnost vlastní.

20. 3. 2012 9:29:11 - aktualizováno 10. 4. 2012 9:51:23 | přečteno 1952x | Ing. Marcela Novotná


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21312978
Za týden: 40013
Za den: 6290
Online návštěvníků: 119
 
load