Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Odpady - dotazy z 19.12.2012

Dobrý den, mám dotaz k nakládání s tříděným odpadem v Přerově. Mají Technické služby Přerova odběratele na tento tříděný odpad a kolik finančních prostředků tímto způsobem bylo za rok 2011 a zatím ukončená období r. 2012 získáno za jednotlivé složky tříděného odpadu (plast, papír, sklo)? Jsou tyto získané prostředky zaúčtovány zpět do ceny svozu odpadu?

Svoz a sběr vytříděných složek komunálního odpadu (komodity - papír, barevné sklo, Pet-láhve, nápojové kartony) zajišťuje pro statutární město Přerov společnost Technické služby města Přerova, s.r.o. (dále jen „svozová společnost“) za pevnou, vysoutěženou a smluvně zajištěnou cenu, vztaženou k počtu výsypů sběrných nádob a tunám svezeného odpadu.  Vytříděné komodity jsou sváženy k dotřídění na dotříďovací  linku v Přerově – Žeravicích. Na všechny vytříděné komodity má svozová společnost odběratele, a to odběratele  vzešlého vždy z průzkumu trhu, jelikož ceny komodit se místně a časově velmi liší a je někdy velmi problémové na některé vytříděné složky vůbec odběratele sehnat. Tržby za prodej dotříděného odpadu jsou příjmem svozové společnosti, která je takto na jedné straně motivována ke stálému sledování možnosti odbytu a na straně druhé nesou riziko spojené se značným výkyvem možností odbytu a výkupních cen. Prostředky získané z prodeje těchto komodit nejsou součástí rozpočtu města, jsou obecným příjmem (bez účelové vázanosti) Technických služeb města Přerova, s.r.o. jako vlastníka vytříděného komunálního odpadu. S tímto ziskem, ale i případným rizikem v případě absence odběratele, svozová společnost počítala při sestavování nabídkové ceny za tuto činnost.

Statutární město Přerov je zapojeno do projektu Olomouckého kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s. „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálního odpadu včetně využití jeho obalové složky“. V souladu s tímto projektem je uzavřena smlouva s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Touto smlouvou se město zavazuje v rámci provozování odpadového systému obce zajišťovat zpětný odběr použitých obalů od spotřebitelů a společnost EKO-KOM a.s. se jí za to zavazuje vyplatit odměnu. Použití odměny podle této smlouvy je účelově vázáno na využití pro účely související s nakládáním s využitelnými složkami komunálního odpadu obsahujícími odpady z obalů, zejména na:

  • financování vzdělávacích a informačních programů v oblasti odpadového hospodářství, určených občanům obce, včetně informování spotřebitelů o zpětném odběru a využití odpadů z obalů
  • na poradenské, konzultační a projekční činnosti v oblasti tříděného sběru a využívání odpadů
  • na financování systému sběru využitelných komunálních odpadů, jejich třídění a využívání.

Za rok 2011 získalo statutární město Přerov od společnosti EKO-KOM a.s. za množství vytříděných složek komunálního odpadu odměnu ve výši  2 758 489,- Kč , za rok 2012 (za ukončená období  I. až III. Q 2012) ve výši  1 770 028,- Kč. Z takto získaných odměn město financuje např. nákup barevných  sběrných nádob (kontejnerů) na tříděný odpad, koše na třídění odpadů do škol, nákup vozidla pro svoz tříděného odpadu, zpracování projektové dokumentace na stanoviště nádob na tříděný odpad, rekonstrukci dotříďovací linky. Vzhledem k tomu, že uvedené výdaje jsou kryty z odměn za třídění, nejsou započítávány do nákladů pro účely stanovení výše poplatku za komunální odpad pro obyvatele.

Případné podrobnější informace k systému nakládání s komunálním odpadem ve městě Přerově poskytne Odbor správy majetku a komunálních služeb, který je příslušným v této věci; odborem, který zpracovává výpočet pro návrh výše poplatku za komunální odpad, je Odbor ekonomiky.

 

28. 1. 2013 14:59:10 | přečteno 1680x | Ing. Marcela Novotná


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21312978
Za týden: 39875
Za den: 6173
Online návštěvníků: 103
 
load