Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Veřejná projednávání ŽP

Účast veřejnosti na ochraně životního prostředí

Již Listina základních práv a svobod zaručuje v článku 35 každému v naší zemi právo na příznivé životní prostředí a právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů. Celá řada dalších právních norem pak obsahuje nástroje, které mají občanům nejen umožnit domoci se těchto svých základních práv, ale i aktivně se účastnit na rozhodování o věcech, které mohou životní prostředí ovlivnit.

Účast veřejnosti na rozhodování ve věcech životního prostředí je akcentována v řadě mezinárodních dokumentů a, jak už bylo řečeno, garantována zákony našeho státu. Vážně s ní počítá i nedávno schválená Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období 2006-2015. Jeden z dlouhodobých úkolů města zní konkrétně takto:„Diskutovat s veřejností důležité rozvojové a investiční záměry mající vliv na kvalitu životního prostředí a vzhled města - diskuze se neomezuje pouze na záměry podléhající EIA a na subjekty aktivní v EVVO, neprobíhají pouze jako jednorázové akce; subjekty reprezentující určitý skupinový názor a ochotné komunikovat jsou městem k diskuzi povzbuzovány“. Pro práci s veřejností zastupitelé v koncepci zvolili motto „Nabízet řešení (ale nevnucovat), argumentovat (ale nezastrašovat)“.

Je zřejmé, že nejen veřejnost, ale i lidé pracující v orgánech města, úředníci i politici, se ještě mají hodně co učit. Množství a složitost právních předpisů a mnohdy i špatné osobní zkušenosti s byrokratickým přístupem orgánů veřejné správy jsou zřejmě hlavní příčinou toho, že buďto zatím nedokážeme v plné míře využít možností, které nám zákon dává, nebo jich nevyužíváme proto, že je považujeme pouze za formální, v praxi neúčinné. Níže je uveden výčet a stručný popis nejdůležitějších právem zaručených nástrojů, které mohou občané při získávání informací a spolurozhodování o životním prostředí využívat.

Může vás zajímat:


Michalov


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21121627
Za týden: 51945
Za den: 11901
Online návštěvníků: 186
 
load