Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

EIA - DOKUMENTACE Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov

Hodnocený záměr zahrnuje jednu variantu technického a technologického řešení. Jiná varianta technického a technologického řešení záměru než předkládaná varianta v dokumentaci není investorem zvažována. Záměr je situován na stávající železniční trať mezi městy Kojetín a Přerov, v úseku Kojetín – Přerov v rozsahu od km 72,1 žst. Kojetín do km 88,040. Začátek kolejových úprav navazuje na plánovanou stavbu „Modernizace trati Brno – Přerov, 4. stavba Nezamyslice Kojetín.“ v km 72,1. Konec kolejových úprav je situován v km 88,040 dané trati. Celková délka řešeného úseku je 15,94 km dle stávajícího staničení. Jedná se zdvojkolejnění trati a tím zvýšení přepravní kapacity. Při realizaci záměru dojde pouze k mírnému přeložení tělesa trati v řádu několika metrů ve vybraných úsecích.

ZVEŘEJNĚNÍ  INFORMACE

o DOKUMENTACI záměru „Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov“ oznamovatele Správa železniční dopravní cesty, s. o., Nerudova 1, 779 00 Olomouc, IČ 70994234, ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Do DOKUMENTACE je možné nahlížet na těchto webových stránkách.

Na odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, 751 52 Přerov, je v pracovních dnech v pracovní době magistrátu možno nahlížet do DOKUMENTACE v listinné podobě.

Každý může na adresu příslušného úřadu – Ministerstva životního prostředí, Odboru státní správy VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc, zaslat své písemné vyjádření k DOKUMENTACI do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o DOKUMENTACI na úřední desce Olomouckého kraje, tj. do 14.06.2017.

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

  Magistrát města Přerova


19. 5. 2017 14:00:10 | přečteno 39x | Ing. Jaroslav Čagánek


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 20580843
Za týden: 45879
Za den: 5981
Online návštěvníků: 277
 
load