Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Právo na informace o životním prostředí

Účast veřejnosti na ochraně životního prostředí 

Listinou základních práv a svobod garantované právo na včasné a úplné informace o životním prostředí upravuje zejména zákon č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Co jsou informace o životním prostředí?

Zejména se jedná o informace, které vypovídají o stavu a vývoji životního prostředí, o příčinách a důsledcích tohoto stavu, o připravovaných nebo prováděných činnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na stav životního prostředí a jeho složek, o správních řízeních ve věcech životního prostředí, o peticích a stížnostech v těchto věcech a jejich vyřízení, o stavu veřejného zdraví a o stavu kulturních a architektonických památek, pokud jsou nebo mohou být ovlivněny stavem složek životního prostředí atd. Podrobný výčet je uveden v §2 písm.a) zákona. Výčet je pouze příkladný a můžete se dotazovat i nad jeho rámec, souvisí-li požadovaná informace s životním prostředím.

Kdo a jak může o informace žádat?

Žádost může podat kdokoliv a svou žádost není povinen zdůvodňovat. Žádost o informaci můžete uplatnit telefonicky, ústně, e-mailem, faxem, písemně atd. Pokud se obáváte, že by vám mohlo být poskytnutí informace zcela nebo částečně odepřeno, podejte žádost raději písemně, což vám umožňuje podat v případě neposkytnutí informace odvolání.

Koho můžete o informace žádat?

Správní úřady a jiné organizační složky státu a orgány územních samosprávných celků (orgány obcí a krajů) a dále právnické a fyzické osoby uvedené v §2 písm.b) zákona.

Co když úřad vám odmítne poskytnout informace?

Vydá-li úřad rozhodnutí, jímž vám odmítl zpřístupnit požadovanou informaci, můžete proti takovému rozhodnutí do 15 dnů od jeho doručení podat odvolání. Pokud úřad na žádost o informaci do 30 dnů vůbec nezareagoval, má se za to, že vydal rozhodnutí, jímž odmítl zpřístupnit informaci, a máte právo podat odvolání do 3 měsíců od uplynutí uvedené třicetidenní lhůty.

Může úřad požadovat peníze za poskytnutí informací?

Může, ale účtovaná částka nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

20. 11. 2014 10:11:22 | přečteno 1469x | webmaster


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21315391
Za týden: 42611
Za den: 8946
Online návštěvníků: 145
 
load