Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Účast veřejnosti při projednávání vlivů na životní prostředí

Účast veřejnosti na ochraně životního prostředí 

Tato oblast je upravena zákonem č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Posuzování podléhají v zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. Účelem posuzování je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí popř. opatření a přispět k udržitelnému rozvoji společnosti. Ve všech fázích tohoto procesu může každý ve stanovených lhůtách zaslat příslušnému úřadu písemné vyjádření. Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí nebo Krajský úřad (pro nás Olomouckého kraje), dle zařazení záměru. Záměry zařazené do kategorie I jsou posuzovány vždy, záměry kategorie II vyžadují zjišťovací řízení, v jehož závěru příslušný úřad stanoví, zda se záměr dále posuzuje podle zákona či nikoliv. Při projednávání koncepcí a dokumentací je součástí celého procesu i veřejné projednání, jehož se může zúčastnit každý.

Kde se dovím, co je předmětem projednání, termíny pro vyjádření, místo a termín veřejného projednání?

Tyto informace jsou v Přerově k dispozici především na úřední desce MMPr (i webové), na webu města v části elektronická vývěska, dokumenty z krajského úřadu a ministerstev. Dále jsou zveřejňovány tyto informace v regionálním týdeníku Nové přerovsko a na infotextu Kabelové televize Přerov. Na oficiální stránky jednotlivých akcí na internetu se lze dostat přes odkaz na „městském webu“. Tyto jsou samozřejmě přístupné i přímo na stránkách MŽP či kraje.

Kde a kdy mohu nahlédnout do oznámení, dokumentací a posudků?

Pokud jsou vydány v listinné podobě, pak v pracovní dny na odboru životního prostředí MMPr. Koncepční materiály jsou vydávány v elektronické podobě (na CD), tyto mohou být zapůjčeny tamtéž. Méně datově náročné materiály jsou ukládány na již zmiňovaný web města v části elektronická vývěska.

Kam mohu posílat své písemné vyjádření ?

Příslušnému úřadu, jímž je Ministerstvo životního prostředí nebo Krajský úřad Olomouckého kraje. Informace o tom lze zjistit z vlastního oznámení.

20. 11. 2014 10:06:03 | přečteno 1590x | webmaster


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21337372
Za týden: 45992
Za den: 5370
Online návštěvníků: 88
 
load