Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Veřejná správa - orgány a právní předpisy

Životní prostředí je podle definice Ministerstva životního prostředí České republiky systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci. Je to vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Složkami je především ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.

Prostě nádhera, obrázek se otevře v novém okně

Jiná definice uvádí, že životní prostředí je soubor všech činitelů, se kterými přijde do styku živý subjekt, a podmínek, kterými je obklopen. Tedy vše, na co subjekt přímo i nepřímo působí. Subjektem může být chápán organismus, populace, člověk i celá lidská společnost. Většinou se pojem životní prostředí chápe ve smyslu životní prostředí člověka. 

Podle definice UNESCO je životní prostředí ta část světa, s níž je člověk ve vzájemném působení, kterou používá, ovlivňuje a které se sám přizpůsobuje. 

Obecně tedy soubor všech vnějších podmínek, které obklopují jedince, populaci nebo živý systém a poskytují mu všechny nezbytnosti k životu. Působení je obousměrné. Každý druh organismu vyžaduje jiné životní podmínky, jemu vlastní a nezbytné. Člověk je v podstatě součástí přirozených i umělých ekosystémů a nemůže bez nich existovat. Neuváženě je znehodnocuje a ničí. Proto je nezbytná aktivní ochrana a tvorba životního prostředí.

Již z uvedených definic je zřejmé, že životní prostředí je velmi široký pojem, a tomu odpovídá i poměrně komplikovaný výkon veřejné správy na tomto úseku. Ne vždy a všechno, co si pod pojmem životní prostředí představujeme, je upraveno právním předpisem, a pokud ano, pak zdaleka ne všechna problematika je svěřena do působnosti orgánů rezortu životního prostředí. Jinými slovy: není vůbec jednoduché, a to ani pro člověka, který se ve veřejné správě běžně pohybuje, dopídit se v konkrétní záležitosti toho správného věcně, místně a funkčně příslušného správního orgánu

Z tohoto důvodu zde uvádíme přehled nejdůležitějších „agend“, jejichž veřejná správa je upravena zákonem a s tvorbou a ochranou životního prostředí, přímo či v obecném povědomí, souvisí. U každého zákona jsou kromě stručného vymezení předmětu úpravy obecně uvedeny příslušné orgány veřejné správy (ne vždy např. platí základní kompetenční schéma obecní úřad-krajský úřad-ministerstvo) a konkrétní orgány, místně a funkčně příslušné pro území města Přerova.

 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21091783
Za týden: 39830
Za den: 6058
Online návštěvníků: 51
 
load