Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Integrovaná prevence a omezování znečištění

Veřejná správa - orgány a právní předpisy  

Zákon č.76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů

Předmět úpravy:

Zákon stanovuje povinnosti provozovatelů zařízení a upravuje postup při vydávání integrovaného povolení. Dále stanoví působnosti orgánů veřejné správy a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem a upravuje systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách. Účelem tohoto zákona je dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku uplatněním integrované prevence a omezování znečištění vznikajícího průmyslovými činnostmi (dále v zákoně vyjmenovanými).

Příslušné orgány (§28 a následující):

Místně příslušné orgány:

1. Ministerstvo životního prostředí

  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 1
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 77900, 772 00 Olomouc

2. Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

3. Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

4. Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

5. Krajské úřady v přenesené působnosti

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

6. Inspekce

  • Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267, 190 00 Praha 9
  • ČIŽP - Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc

7. Krajské hygienické stanice

  • Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje Wolkerova 6, 779 11 Olomouc
  • KHS - územní pracoviště Přerov, Dvořákova 75, 750 11 Přerov

  

16. 10. 2014 8:55:43 | přečteno 2858x | webmaster


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21111267
Za týden: 44777
Za den: 7559
Online návštěvníků: 53
 
load