Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Nakládání s odpady

Veřejná správa - orgány a právní předpisy

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů

Předmět úpravy:

Zákon stanoví pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje, práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy.

Příslušné orgány (§71 a následující):

Místně příslušné orgány:

1. Ministerstvo

 • Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 10010 Praha 10
 • Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 1159/3, Olomouc – Nová ulice, 779 00

2. Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 12801 Praha 2

3. Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 11705 Praha 1

4. Inspekce

 • Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267, 19000 Praha 9,
 • ČIŽP - Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41, 77200 Olomouc

5. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský se sídlem v Brně, Hroznová 2, 65606 Brno

6. Celní úřady

Celní úřad Přerov, Tržní 5, 75002 Přerov

7. Policie České republiky

Policie ČR - Okresní ředitelství Přerov, U Výstaviště 18, 75152 Přerov

8. Orgány ochrany veřejného zdraví

 • Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 77911 Olomouc
 • KHS - územní pracoviště Přerov, Dvořákova 75, 75011 Přerov

9. Krajské úřady

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc

10. Obecní úřady s rozšířenou působností

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 75011 Přerov

11. Obecní úřady a újezdní úřady

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 75011 Přerov

Zákon č.477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších právních předpisů

Předmět úpravy:

Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek v obalech obsažených. Zákon stanoví práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob a působnost správních úřadů při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na trh nebo do oběhu, při zpětném odběru a při využití odpadu z obalů a stanoví poplatky a ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty.

Příslušné orgány (§31 a následující):

Místně příslušné orgány:

1. Ministerstvo životního prostředí

 • Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 10010 Praha 10
 • Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor výkonu státní správy VIII, tř. Kosmonautů 10, 77200 Olomouc

2. Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 11015 Praha 1

3. Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 11705 Praha 1

4. Krajské hygienické stanice

 • Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc
 • KHS - územní pracoviště Přerov, Dvořákova 75, 75011 Přerov

5. Česká obchodní inspekce

 • Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát, Štěpánská 15, 12000 Praha 2
 • ČOI - Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký, Provozní 1, 72200 Ostrava-Třebovice
 • ČOI - pobočka Olomouc, Masarykova 50, 77211 Olomouc

6. Česká zemědělská a potravinářská inspekce

 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát, Květná 15, 603 00 Brno
 • SZPI - Inspektorát v Olomouci, Pavelkova 13, 77285 Olomouc

7. Česká inspekce životního prostředí

 • Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267, 19000 Praha 9
 • ČIŽP - Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41, 77200 Olomouc

8. Státní ústav pro kontrolu léčiv

 • Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 10041 Praha 10
 • Regionální pracoviště - OKL 408 Olomouc, Puškinova 2, 77900 Olomouc

9. Ústav pro státní kontrolu

veterinárních biopreparátů a léčiv

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Hudcova 56a, 62100 Brno-Medlánky

10. Celní úřady

Celní úřad Přerov, Tržní 5, 75000 Přerov

14. 10. 2014 11:22:13 - aktualizováno 14. 10. 2014 11:23:37 | přečteno 3249x | Ing. Marcela Novotná


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21099184
Za týden: 42152
Za den: 7527
Online návštěvníků: 74
 
load