Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Přehled druhů obratlovců chráněných

podle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb. v NPR Žebračka

Český název
druhu

Vědecký název druhu

Ochrana dle zákona
č. 114/1992 Sb.

Stanoviště (biotop)

Odhad početnosti

Poslední ověření výskytu

Řád: Ryby

Pisces

Jelec jesen

Leuciscus idus

ohrožený

vodní tok

vymizelý

1970 (?) - Hanák

Mník jednovousý

Neomacheilus barbat.

ohrožený

vodní tok

vymizelý

1970 (?) - Hanák

Sekavec písečný

Cobitis taenia

silně ohrožený

vodní tok

neuvedena

1992 - Hanák

Střevle potoční

Phoxinus phoxinus

ohrožený

vodní tok

vymizelý

1970 (?) - Hanák

Řád: bojživelníci

Amphibia

Čolek obecný

Triturus vulgaris

silně ohrožený

mokřady

stovky

1997 - Zwach

Čolek velký

Triturus cristatus

kriticky ohr.

mokřady

desítky

1997 - Zwach

Kuňka obecná

Bombina bombina

ohrožený

mokřady

desítky

1997 - Zwach

Ropucha obecná

Bufo bufo

ohrožený

mokřady

desítky

1997 - Zwach

Ropucha zelená

Bufo viridis

ohrožený

mokřady

desítky

1997 - Zwach

Rosnička zelená

Hyla arborea

silně ohrožený

mokřady

desítky

1997 - Zwach

Skokan krátkonohý

Rana lessonae

kriticky ohr.

mokřady

neuvedena

1992 - Hanák

Skokan skřehotavý

Rana ridibunda

kriticky ohr.

mokřady

neuvedena

1992 - Hanák

Skokan štíhlý

Rana dalmatina

silně ohrožený

mokřady

tisíce

1997 - Zwach

Skokan zelený

Rana kl. esculenta

silně ohrožený

mokřady

desítky

1997 - Zwach

Řád: Plazi

Reptilia

Slepýš křehký

Anguis fragilis

silně ohrožený

les. okraje

desítky

1997 - Zwach

Ještěrka obecná

Lacerta agilis

silně ohrožený

les. okraje

desítky

1997 - Zwach

Ještěrka živorodá

Zootoca vivipara

silně ohrožený

les. okraje

desítky

1997 - Zwach

Užovka obojková

Natrix natrix

ohrožený

mokřady

desítky

1997 - Zwach

Želva bahenní

Emys orbicularis

kriticky ohr.

mokřady

vymizelá

1984 - Opatrný

Řád: Ptáci
(druhy hnízdící)

Aves

Jestřáb lesní

Accipiter gentilis

ohrožený

lesy

neuvedena

1996-9 - Hanák

Krahujec obecný

Accipiter nissus

silně ohrožený

lesy

neuvedena

1996-9 - Hanák

Krutihlav obecný

Jynx torquilla

silně ohrožený

lesy

neuvedena

1996-9 - Hanák

Ledňáček říční

Alcedo atthis

silně ohrožený

lesy

neuvedena

1996-9 - Hanák

Lejsek šedý

Muscicapa striata

ohrožený

lesy

neuvedena

1996-9 - Hanák

Moudivláček lužní

Remiz pendulinus

ohrožený

lesy

neuvedena

1996-9 - Hanák

Slavík obecný

Luscinia megarhynch.

ohrožený

lesy

neuvedena

1996-9 - Hanák

Strakapoud prostřední

Dendrocopos medius

ohrožený

lesy

neuvedena

1996-9 - Hanák

Ťuhýk obecný

Lanius collurio

ohrožený

lesy

neuvedena

1996-9 - Hanák

Žluva hajní

Oriolus oriolus

silně ohrožený

lesy

neuvedena

1996-9 - Hanák

Řád: Savci

Mammalia

Netopýr dlouhouchý

Plecotus austriacus

ohrožený

lesy

neuvedena

1992 - Hanák

Netopýr parkový

Pipistrellus nathusii

silně ohrožený

lesy

neuvedena

1992 - Hanák

Netopýr velký

Myotis myotis

silně ohrožený

lesy

neuvedena

1992 - Hanák

Plch velký

Glis glis

ohrožený

lesy

neuvedena

1992 - Hanák

Veverka obecná

Sciurus vulgaris

ohrožený

lesy

neuvedena

1992 - Hanák

6. 10. 2014 9:58:27 | přečteno 1194x | webmaster


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21308860
Za týden: 41492
Za den: 8137
Online návštěvníků: 398
 
load