Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

EIA - OZNÁMENÍ zjišťovacího řízení - Výroba suchých míchaných stavebních směsí

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, oznámil zahájení zjišťovacího řízení záměru „Výroba suchých míchaných stavebních směsí“ zařazeného v kategorii II, ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACE

o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Výroba suchých míchaných stavebních směsí“, oznamovatele Den Braven production s.r.o., ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Stručná charakteristika záměru:

Předmětem záměru je umístění nového technologického centra pro výrobu suchých míchaných směsí na bázi cementu a jejich plnění do ventilových pytlů ve stávající hale společnosti Den Braven production s.r.o. v průmyslové části města Přerova na parcele č.: 6034/5 a 6034/3. Nová míchárna je technologicky shodná se stávající. Dispozičně je řešena jako přízemní, se všemi sily umístěnými na vlastní podstavné konstrukci. Šnekovými dopravníky jsou vstupní suroviny dopravovány z venkovních sil, dále probíhá výrobní proces, tj. dávkování, míchání a balení. Záměrem dojde k navýšení výroby stavebních hmot z dosavadních 25 000 t/rok na 100 000 tun/rok a navýšení skladování výrobků s nebezpečnými vlastnostmi o celkové hmotnosti 1840 t. Stávající skladová kapacita 2000 palet výrobků bude navýšena o 1750 palet. Součástí záměru je také přístavba skladovací haly o celkové zastavěné ploše 1642 m2, stavební úpravy stávající výrobní haly (úprava střešní konstrukce a umístění ocelové nadstavby), vznik 9 nových vsakovacích studní, 10 venkovních sil o objemu 70 m3/silo, přeložka parovodu a vznik nových venkovních zpevněných ploch.

Do OZNÁMENÍ je možné nahlížet na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje a na webových stránkách.

Na odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení ochrany životního prostředí Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, 751 52 Přerov, je v pracovních dnech v pracovní době magistrátu možno nahlížet do oznámení v listinné podobě.

Každý může na adresu příslušného úřadu – Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, zaslat své písemné vyjádření k oznámení záměru nejpozději do 20.10.2014, tj. do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje.

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Magistrát města Přerova

8. 10. 2014 14:26:14 | přečteno 543x | Ing. Jaroslav Čagánek

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21313098
Za týden: 40318
Za den: 6653
Online návštěvníků: 120
 
load