Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

EIA - Rozšíření skládky TKO Žeravice II. – 2. etapa, zjišťovací řízení

Písemná vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 7 cit. zákona může každý zaslat na odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, do 20 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje, t.j. do 23.2.2012.

Stručná charakteristika záměru:

Záměr výstavby „Rozšíření skládky TKO Žeravice II. – 2. etapa“, je situován do prostoru bezprostředně navazujícím na stávající provozovanou „Řízenou skládku odpadů S-OO3 Přerov – Žeravice II“ (1. etapa), na p.č. 1537/4 a 1538/6 v k.ú Žeravice; p.č. 1118, 1222/9 - 1222/12 v k.ú. Čekyně. Předpokládaný plošný rozsah záměru je 57 585 m2. Tato výstavba představuje realizaci souboru stavebních objektů určených pro ukládání odpadů na skládce, pro nakládání se srážkovými vodami a průsakovými vodami ze skládky, pro odplyněním tělesa skládky a jeho následnou rekultivaci po ukončení provozu. Pro tyto účely bude, v návaznosti na těleso stávající skládky, vybudováno nové úložiště odpadů, které bude technicky zabezpečeno tak, aby nemohlo kontaminovat složky životního prostředí. Pro tento účel bude upraveno dno úložiště, které bude opatřeno minerální a fóliovou izolací, drenážním systémem k odvedení a akumulací průsakových vod z tělesa skládky. Bude provedeno obvodové odvodnění, komunikace a další potřebné objekty skládky.

Po ukončení skládkování bude těleso skládky nepropustně uzavřeno. Vyvíjející se skládkový plyn bude dle v průběhu provozu a následně i ve fázi rekultivace jímán plynovými studnami, odváděn plynovým potrubím a zneškodňován na biofiltrech nebo energeticky využit či spalován.

Předpokládané kapacitní parametry zařízení jsou projektovány následovně :

Celkový objem odpadů : 838.793 m3

Předpokládaný roční návoz : 19.500 m3

Předpokládaná životnost : 43 let

Celková plocha skládky : 57.585 m2

Izolovaná plocha skládky : 49.550 m2

 Průvodní dopis je ikona souboruzde.

Oznámení je ikona souboruzde.

Oficiální stránky jsou zde.

7. 2. 2012 8:51:23 | přečteno 1404x | Ing. Jaroslav Čagánek

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21318904
Za týden: 44527
Za den: 8842
Online návštěvníků: 42
 
load