Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

EIA - zjišťovací řízení Navýšení skladovací kapacity skladu PHM FAU Přerov

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, zahájil zjišťovacího řízení záměru.

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACE

o zjišťovacím řízení záměru „Navýšení skladovací kapacity skladu PHM FAU Přerov“ oznamovatele FAU s.r.o., Pekařská 1639/79A, 747 05 Opava, IČ 49610431, ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, pro který bylo zpracováno OZNÁMENÍ, datované 26.05.2016.

Stručná charakteristika záměru:

Předmětem záměru je navýšení kapacity stávajícího skladu PHM umístěného v areálu Prechezy a.s. v k.ú. Přerov. Záměr zahrnuje demontáž dvou stávajících skladovacích nádrží motorové nafty o kapacitě 2 x 200 m3 a instalaci dvou nových skladovacích nádrží o užitném obsahu 2 x 750 m3 do stávající stavebně upravené betonové havarijní jímky. Současná skladovací kapacita je 800 m3, navržená 1 900 m3, což představuje navýšení o 1 100 m3.

Do OZNÁMENÍ je možné nahlížet na webových stránkách: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK775

Na odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, 751 52 Přerov, je v pracovních dnech v pracovní době magistrátu možno nahlížet do OZNÁMENÍ v listinné podobě.

Taktéž je OZNÁMENÍ zveřejněno ikona souboruzde.

Každý může na adresu příslušného úřadu – Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, zaslat své písemné vyjádření k oznámení záměru nejpozději do 15.08.2016, tj. do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje.

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Magistrát města Přerova

28. 7. 2016 9:39:45 | přečteno 233x | Ing. Jaroslav Čagánek

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21318904
Za týden: 44527
Za den: 8842
Online návštěvníků: 42
 
load