Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Oceněné osoby 2001 – 2013

Cena  města  Přerova

2001

29. 10.

Milan Dobeš, akademický malíř

- za prosazení nových uměleckých směrů ve výtvarném umění a reprezentaci v zahraničí

Ctislav Doseděl, tenisový reprezentant

- za dlouhodobé úspěchy na domácích i světových tenisových turnajích a reprezentaci města Přerova i České republiky v zahraničí

prof. MUDr. Zdeněk Hruban

- za celoživotní zásluhy o prosazení národní identity České republiky v zahraničí

Jan Kasal

- za celoživotní tvůrčí uměleckou činnost v oblasti hudební kultury a reprezentaci České republiky v zahraničí

doc. PhDr. Dagmar Knittlová

- za vynikající vědecké a pedagogické výsledky

prof. Ing. Miroslav Kopřiva,CSc.

- za mimořádné výsledky vědecké činnosti v oborech mechaniky, optiky a reprezentaci města Přerova

Leona Machálková, zpěvačka

- za vynikající výsledky v oblasti populární hudby a umělecké ztvárnění hlavních muzikálových rolí

Ing. Květoslav Matlocha

- za celoživotní sportovní činnost v reprezentaci města Přerova

Paul Rausnitz, podnikatel

- za vynikající podnikatelské výsledky, podporu rozvoje optického průmyslu i zaměstnanosti ve městě Přerově a zásluhy o rozvoj demokracie a lidských práv

Jaroslav Schön

- za badatelský příspěvek k historii letectví a propagaci letecké tradice v Přerově

Ing. Lubor Sobotka

- za aktivní podíl na rozvoji kulturního a uměleckého života, zejména kinematografie v Přerově

2002

26. 3.

prof. PhDr. Franz Hofmann, Dr.h.c.

zámek

- za vynikající vědecké výsledky v oboru komeniologie a spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově

29. 10.

Ing. Jan Jašek

zámek

- za zásluhy o obnovení Rotary Clubu v Přerově a realizaci projektů v rámci Rotary International

Mgr. Jaroslav Pajdla, učitel

- za dlouholetou aktivní trenérskou i organizátorskou činnost v tělovýchově, zejména v národní házené a celoživotní pedagogickou práci

Jaroslav Vavroušek

- za popularizaci a rozvoj kulturního života ve městě Přerově

Karel Plíhal, zpěvák a skladatel

- za autorský a interpretační přínos české folkové scéně a popularizaci Kainarova básnického díla

Ing. René Grégr

- za dlouholetou rozsáhlou vědeckou i literární činnost v oboru námořní historie

Vojtěch Bednařík

- za celoživotní sběratelskou a popularizační činnost a propagaci města Přerova

Jarmila Fritzová

- za celoživotní úspěšnou reprezentaci města Přerova a výchovu mladých reprezentantů ve sportovní střelbě

MgA. Viktor Kozánek, dirigent a muzikant

- za vynikající umělecké působení v oboru hudby a reprezentaci v zahraničí

Alfréd Habermann

- za dlouholetou spolupráci s Muzeem Komenského při pořádání mezinárodních setkání uměleckých kovářů na hradě Helfštýně – Hefaiston a přispění ke zvýšení turistické atraktivnosti regionu Přerov

Lída Chytilová-Barašíková

- za celoživotní obětavou činnost v tělocvičné jednotě Sokol Přerov a výchovu mládeže ke sportovnímu využívání volného času

Vladimír Tabery

- za celoživotní aktivní činnost v odvětví sportovní gymnastiky a výchovu mladých talentů v tělocvičné jednotě Sokol Přerov

2003

25. 3.

prof. Hiroshi Matsuoka

zámek

28. 10.

Ing. Otakar Smejkal, technik

zámek

- za rozvoj hudební kultury v Přerově

Ing. Eva Zehnalová

- za udržování folklórních tradic Hané

Frans Bus, podnikatel (Nizozemské království)

- za podporu rozvoje vztahů mezi občany Přerova a Cuijku

Mgr. Marie Veřmiřovská, učitelka

- za popularizaci a rozvoj sokolského loutkářství v Přerově

Mgr. Michal Klasa

- za dosažené sportovní výsledky, úspěšnou reprezentaci města Přerova a výchovu mladých cyklistů

doc. PhDr. Dušan Žváček, Csc.

- za přínos literární vědě a za obohacení české literatury tvorbou původní poezie

Zdeněk Smetana, vychovatel

- za celoživotní pedagogickou a sportovní činnost v oblasti práce s mládeží

Marie Tomášková-Dytrychová, podnikatelka

- za propagaci přerovského regionu a rozvoj tradice uměleckého zvonařství

PhDr. Vojtěch Cekota, historik

- za popularizaci dějin města Přerova

PhDr. Ludmila Zapletalová

- za přínos k rozvoji hudební kultury v Přerově

Františka Kolčavová

- za udržování a popularizaci tradic dobrovolných hasičských sborů na Moravě

Jan Sekera, předseda SDH Přerov

- za celoživotní činnost v dobrovolných hasičských sborech přerovského regionu

MUDr. Karel Vrba, lékař

- za celoživotní práci v oboru očního lékařství

Ludmila Benešová – Zahradníková

- za aktivní účast v boji za národní osvobození v přerovském regionu

MUDr. Emil Heider, lékař

- za vybudování oboru psychiatrie v Přerově

2004

27. 10.

Vladimír Škoda, ekonom

zámek

- za celoživotní práci v oblasti sportu

Ludovít Kadák

- za 50 let činnosti v ochotnickém divadelnictví

Jaroslav Gajzbacher, učitel a choreograf

- za pedagogickou a kulturní činnost v Přerově

plk. Ing. Břetislav Cagášek

- za celoživotní práci v oblasti vojenství

MUDr. František Neradílek

- za reprezentaci Přerova v lékařské, vědecké a pedagogické činnosti

Danuše Mazurová, výtvarnice

- za celoživotní práci s dětmi v oblasti výtvarné výchovy

MUDr. Božena Šimanská

- za celoživotní práci v přerovském zdravotnictví a aktivní podíl na činnosti orgánůmístní samosprávy po roce 1989

Ludvík Chytil, technik

- za propagaci města Přerova v oblasti esperantského jazyka

Ing. Vladimír Sekera, technik

- vedoucímu Trubačů OMS Přerov za reprezentaci a propagaci města Přerova v hudební oblasti

2005

7. 3.

Pavel Dostál, ministr kultury

Městský dům

27. 10.

Ing. Václav Krejčí, technik

zámek

- za veřejně prospěšnou a odbornou práci pro město Přerov

Miroslav Sekera, učitel

- za práci s mládeží v oblasti životního prostředí a myslivosti

prof. MUDr. Jiří Bártek, CSc., světoznámý lékař (Kodaň)

- za propagaci rodného města a přínos světovému zdravotnictví

RNDr. Stanislav Frank, CSc.

- Za propagaci města Přerova a vědeckou činnost v oblasti světové akvaristiky

Zdeněk Joukl

- za dlouholetou výchovu mládeže v oblasti sportu

Drahomíra Stoklásková

- za celoživotní práci v ochotnickém divadelnictví

PhDr. Jiří Lapáček, historik a ředitel Státního okresního archivu

- za rozvoj regionální historie, propagaci města Přerova a publikační činnost

Dipl. Ing. Georg Klein

- za rozvoj demokracie a lidských práv

Miroslav Smolka, technik a muzikant

- za propagaci města Přerova v oblasti populární hudby

prof. Dr. Jean Mader

- za celoživotní naplňování odkazu Jana Ámose Komenského

Ing. Leonard Děrda, ekonom

- za propagaci města Přerova v oblasti plaveckého sportu

2006

27. 10.

prof. PhDr. Mikuláš Mušinka, DrSc.

zámek

- za zachování historických materiálů se vztahem k Přerovu

Jaroslava Biolková, knihovnice

- za celoživotní práci v oblasti knihovnictví

Ing. Michal Andrle, technik

- za propagaci města Přerova

Ing. Jaroslav Skopal, technik, starosta Sokola

- za udržování sokolských tradic

Mirko Milý

- za celoživotní práci pro tělovýchovu a mládež

pplk. v.v. Josef Voltr

- za propagaci historie československého letectví

Mgr. Jaroslav Stojan, učitel

- za celoživotní pedagogickou a vydavatelskou činnost

Rudolf Neuls ml., muzikant

- za propagaci kultury města Přerova

Karel Holec

- za podporu demokracie

František Sojka 

- za propagaci města Přerova v oblasti sportu

2007

22. 10.

Ing. Milan Geryk, DrSc.

zámek

- za celoživotní práci v oblasti rozvoje vědy a techniky

MVDr. Karel Sekera

- za propagaci města v oblasti hudební kultury

Květoslava  Brindlová

- za pedagogickou, kulturní a publikační činnost

RNDr. Jiljí Sitko, CSc., ornitolog

- za pracovní činnost v oblasti životního prostředí

František Přívratský

- za celoživotní cvičitelskou práci v oblasti tělesné výchovy

2008

27. 10.

Miloslav Šváček

Městský dům

- za celoživotní práci v oblasti esperanta a propagaci města Přerova

Vojtěch Burian, učitel

- za celoživotní práci v oblasti mládežnického hokeje a propagaci města Přerova

Vladislav Chytil

- za celoživotní práci v oblasti mládežnického hokeje a propagaci města Přerova

doc. RNDr. Ivo Zajonc, CSc.

- za celoživotní práci v oblasti astronomie a propagaci města Přerova

Mgr. Eva Černá, učitelka

- za celoživotní práci v oblasti amatérského loutkářství a propagaci města Přerova

2009

27. 10.

Vladimír Wnuk

Zámek

- za celoživotní práci v oblasti turistiky

Ing. Jiří Peček

- za celoživotní propagaci města Přerova prostřednictvím radioamatérství

Mgr. Milada Spalová

- za vynikající výsledky v oblasti sportu

Jan Kučera, technik

- za celoživotní práci v oblasti amatérského loutkářství

2010

27. 10.

Ing. Michal Palinek, technik

zámek

- za sportovní a trenérské úspěchy

Joseph Petrus Maria Muijtjens, podnikatel (Nizozemské království)

- za podporu rozvoje vztahů mezi občany Přerova a Cuijku

Jozef Pieter Johan Marie Hagens, učitel (Nizozemské království)

- za podporu rozvoje vztahů mezi občany Přerova a Cuijku

2011

27. 10.

Ing. Milan Svoboda, voják a sportovec

zámek

- za celoživotní aktivitu v oblasti dálkového a zimního plavání

Mgr. Jiří Vojzola, profesionální fotograf

- za propagaci Přerova v oblasti sportovní fotografie

2012

25. 10.

Josef Černocký, technik

zámek

- za propagaci města v oblasti hudební kultury

Pavel Vrba, fotbalový trenér

- za sportovní a trenérské úspěchy

Mgr. Věra Jahodová, učitelka

- za propagaci města v oblasti folklóru

RNDr. Zdeněk Lošťák, technický odborník

- za celoživotní práci v oblasti rozvoje vědy a techniky

PhDr. PaedDr. Bc. Oldřich Baďura, pedagog

- za celoživotní pedagogickou práci a propagaci města

2013

23. 10.

Eva Koplíková, učitelka tance a sportovkyně

zámek

- za celoživotní práci v oblasti kultury a sportu

Marcela Vysloužilová – Urbášková, vychovatelka

- za propagaci města v oblasti hudební kultury

Ing. Jan Hlavačka, technický odborník na optiku

- za propagaci města v oblasti podnikání

František Andrle, technik

- za propagaci města v oblasti sportu

Ing. Jaroslav Cedidla, podnikatel

- za propagaci města v oblasti kultury

prof. Ing. Vladimír Strakoš DrSc., vysokoškolský profesor

- za rozvoj vysokoškolského vzdělávání v Přerově

24. 10. 2014 9:06:57 - aktualizováno 4. 11. 2014 10:22:57 | přečteno 1875x | webmaster


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21337442
Za týden: 46062
Za den: 5440
Online návštěvníků: 70
 
load