Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Pravidla soutěže

Fotosoutěž prodloužena

Foto-básnická soutěž k poctě Josefu Kainarovi 

Obecná ustanovení

 1. Fotosoutěž s názvem Foto-básnická soutěž k poctě Josefu Kainarovi (dále jen „soutěž“) je určena amatérským fotografům bez rozdílu věku. Zájemci mohou posílat snímky s libovolným tématem pořízené ve městě Přerově a doplněné textem, a to vlastními verši, básní, či haiku.
 2. Organizátorem soutěže je Statutární město Přerov.
 3. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání minimálně jedné soutěžní fotografie s textem. Účastníkem soutěže se stává každý, kdo sám vytvoří a zašle níže stanoveným způsobem jednu nebo více fotografií a k nim náležících textů.
 4. Fotografie a texty je možné zasílat do soutěže od 29. června do 15. listopadu 2017.
  Fotografie a texty budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách města Přerova www.prerov.eu. 
  Hlasování bude probíhat od 16. listopadu do 30. listopadu 2017. Průběh hlasování bude možné sledovat v sekci Hlasování.
 5. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v druhé polovině prosince 2017 (přesný termín bude upřesněn).
 6. Každý účastník má právo zaslat do soutěže maximálně 3 snímky s doplňujícími texty.
 7. Fotografie a texty je možné do soutěže přihlásit pouze v elektronické formě.
 8. Každá fotografie musí být doplněna textem (vlastními verši, básní, či haiku). Fotografie, které nebudou doplněny textem, budou ze soutěže vyřazeny.
 9. Každá přihlášená fotografie a text podléhají schválení administrátora. Souhlas či nesouhlas (s umístěním fotografie a textu na webové stránky města) administrátora bude zaslán na e-mail odesílatele.
 10. Statutární město Přerov si vyhrazuje právo na úpravu pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv a bez náhrady zrušit.
 11. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 12. Do hodnocení soutěže bude zařazen každý účastník, který splní pravidla této soutěže. Statutární město Přerov je však oprávněno vyřadit ze soutěže zaslané fotografie a texty, které:
  • žádným způsobem nesouvisí s tématem soutěže
  • mají neetický obsah (propagují pornografii, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost, obsahují prvky násilí či erotické prvky atd.)
  • jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem
  • byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny nebo napsány jiným autorem, než je účastník soutěže
  • budou porušovat či by mohly porušovat práva třetích osob
  • nebudou poslány níže popsaným mechanismem
  • nevyhovují kvalitou nebo rozlišením
  • budou v rozporu s českým právním řádem, veřejným pořádkem či dobrými mravy
 13. Účastník soutěže poskytuje zasláním fotografie a textů do soutěže organizátorovi soutěže licenci k zaslaným dílům a to licenci nevýhradní, ke všem způsobům užití, v rozsahu neomezeném a bezúplatně.
 14. Účastník fotosoutěže prohlašuje, že:
  • fotografii i text vytvořil osobně, a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejich užití v neomezeném rozsahu.
  • osoby zachycené na jím pořízeném snímku (snímcích) souhlasí se zařazením fotografie do soutěže a akceptují podmínky soutěže.
  • souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže.
  • vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v e-mailu za účelem zveřejnění svého jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách.

Jak mají vypadat soutěžní fotografie a texty

Soutěžní snímky zasílejte ve formátu JPEG. Snímky mohou být na výšku i na šířku. Minimální rozlišení fotografie: 800×600 px. Nekvalitní fotografie budou vyřazeny. Názvy fotografií ani jiné texty nevpisujte do obrázku. Doprovodný text ke každé fotografii vložte buď přímo do těla e-mailu nebo do přílohy (ve formátu doc nebo docx).

Kam zasílat soutěžní fotografie a texty

Soutěžní snímky zasílejte společně s texty na e-mail: fotosoutez.prerov@email.cz

Nezapomeňte uvést své celé jméno, věk, úplnou adresu, telefonní číslo, místo pořízení fotografie a název fotografie.

Hodnocení fotografií

Fotografie budou hodnoceny návštěvníky webových stránek města Přerova www.prerov.eu v termínu od 16. listopadu do 30. listopadu 2017.

Při prohlížení fotografií mohou návštěvníci webových stránek vyjádřit své sympatie k jednotlivým fotografiím pomocí bodování, které spočívá v udělení vybraného počtu hvězdiček. Toto hodnocení slouží k určení vítězných fotografií. Návštěvník může hodnotit všechny fotografie, stejně tak může udělit svůj hlas pouze jedné fotografii. Váha hlasu je dána počtem udělených hvězdiček. Na stránce soutěžní fotografie budou v náhledu zobrazeny všechny fotografie, které byly doposud do soutěže zaslány. Po kliknutí na náhled fotografie se otevře velký formát fotografie spolu s hodnotící tabulkou. Zde můžete fotografii ohodnotit a to udělením 0-5 hvězdiček. Přidělené body budou sčítány a umožní vyhodnocení nejlepší fotografie.

Výhra

V soutěži budou oceněni první tři autoři, jejichž snímky s texty získají nejvíce hlasů od hlasujících na webových stránkách města Přerova. První tři autoři získají od města finanční odměnu: 5 000,- Kč (1. místo), 3 000,- Kč (2. místo) a 2 000,- Kč (3. místo). Body za jednotlivé fotografie autora se nesčítají, každá fotografie s textem soutěží samostatně.

Jeden autor může získat pouze jednu cenu. 

30. 6. 2017 8:02:54 - aktualizováno 20. 9. 2017 7:29:53 | přečteno 133x | Ing. Jana Pivodová


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21313616
Za týden: 40836
Za den: 7171
Online návštěvníků: 166
 
load