Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Zápisy Výborů ZM 2010 - 2014

Zastupitelstvo města zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány dle § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dále jen zákon o obcích.

O průběhu jednání a jeho výsledku vede organizační pracovník výboru jednoduchý zápis, který podepisuje předseda výboru nebo jiný pověřený člen a organizační pracovník výboru. Zápis jednání výboru obsahuje program jednání, znění podaných návrhů, průběh jednání, stanoviska (návrhy) pro Zastupitelstvo města, výsledky hlasování, včetně hlasů pro, proti a počtu osob, které se zdržely hlasování. Přílohou zápisu jsou písemné podklady pro jednání. Nedílnou součástí zápisu je listina přítomných a usnesení výboru přijaté návrhy či stanoviska pro Zastupitelstvo města, která vyhotovuje a podepisuje předseda výboru. Jedno vyhotovení zápisu, včetně listiny přítomných, předá předseda výboru nebo organizační pracovník pracovišti pro volené orgány města k uložení nejpozději do 7 dnů od jednání.

Do zápisu jednání jsou oprávněni nahlížet, pořizovat opisy nebo výpisy osoby přítomné na jednání výboru. Zastupitelé jsou oprávnění nahlížet do zápisu, pořizovat si opisy a výpisy. O námitkách člena výboru nebo osoby účastnící se jeho jednání proti zápisu se rozhodne na nejbližším jednání výboru. 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21320992
Za týden: 44614
Za den: 11398
Online návštěvníků: 432
 
load