Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Historie Lověšic

Lověšice

Pohled   pozdrav z Lověšic

Slované jsou větví indoevropské rasy a objevují se v Evropě až po Kristu, a to pod latinským názvem „Venedae u taceta“. Označením Slované byli nazýváni lidé, kteří si vzájemně rozuměli, naproti němým Němcům, kterým nerozuměli.

7. 11. 2012 11:04:44 | přečteno 2323x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Kultura v obci

Významným rodákem obce je profesor Josef Bartocha, který se narodil 21. března 1859 v domě č. 22. Vystudoval gymnásium v Přerově a stal se ředitelem gymnásia v Uherském Hradišti. Jeho literární a veřejná činnost je bohatá.

14. 1. 2013 13:07:39 | přečteno 1690x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Způsob života – sociální poměry

Lověšice

V roce 1492 lenní pán v Lověšicích a Horní Moštěnici Václav Skrbenský z Doloplaz prodal lověšický dvůr svým lověšickým poddaným za 84 hřiven. Ti mu pak museli podle smlouvy platit z každé čtvrti o Sv. Jiří 13 grošů a o Sv. Václavu 13 grošů, k vánocům pak 1 kuře. Z každého pustého domu museli platit všichni společně, jako kdyby byl dům obydlen.

24. 5. 2013 8:49:52 | přečteno 1700x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Robota a zemědělská činnost v obci

V roce 1498 bylo na Zemském sjezdu v Brně usneseno, že robota bude dědičná. Platil pro poddané zákaz stěhování na jiné panství a ženění bez povolení vrchnosti. Za každé povolení musel poddaný zaplatit 5 grošů.

24. 5. 2013 14:40:09 | přečteno 1898x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Šestnáctiletý spor o pastviny - Čtvrtiny

Lověšice měly obecní truhlici ve které byla veliká kniha s nápisem ''CZTVRINEN-PROZESSI", která obsahovala - z doby, kdy se psalo a hovořilo pouze německy - listiny z let 179l -1806 pojednávající o velikém sporu o ''moštěnské čtvrtiny'', které se rozkládaly podle lověšického pastviska, začínaly u moštěnských polí nazývaných ''Uherských'' a táhly se po věžecké hranici podle bochořských polí.

24. 5. 2013 14:38:24 | přečteno 1383x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Náboženské poměry v obci

Po roce 1416 nastaly pro Lověšice zlé časy, protože na Moravě byly zaváděny různé náboženské novoty. V červnu 1423 se Táboři zmocnili Přerova a jeho okolí. Lověšice byly v roce 1643 definitivně přifařeny k Horní Moštěnici. Papežská stolice nařídila pro Moravu pozdrav „Pochválen buď Ježíš Kristus“.

28. 8. 2013 16:45:33 | přečteno 1343x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Politické poměry v obci

Do konce roku 1848 spravoval obec rychtář, který dbal na správné vykonávání roboty a vedl o tom záznamy na zvláštních destičkách. Měl proti ostatním obyvatelům obce některé výhody. Byl např. zbaven roboty, měl právo k výčepu piva a někdy dostal od vrchnosti menší peněžitý plat. Jako své pomocníky měl konšely (v obci 2-3), kteří měli také menší výhody. Odznakem moci rychtáře v obci bylo „právo“. Byla to asi 0,5m dlouhá, dřevěná palička pobitá železnými kroužky a ukončena hlavičkou. Na jednom konci bylo oko, aby se mohlo zavěsit na ruku. Na domě rychtáře byla vyvěšena černá oválná tabule s bílým německo-českým nápisem „RYCHTÁŘ“.

13. 11. 2013 16:56:11 | přečteno 1127x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Stavební vývoj obce I

Škola v Lověšicích

Obec Lověšice byla součástí Horních Moštěnic od r. 1730 do r. 1881. Občané byli většinou negramotní. Neuměli tedy číst, psát ani počítat. Po vydání Všeobecného školského řádu císařovnou Marií Terezií 6. prosince 1774 byla nařízena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let.

18. 11. 2013 17:59:52 | přečteno 1447x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Stavební vývoj obce II

Je všeobecně známo, že duší Sokola byl Dr. Miroslav Tyrš. Od roku 1875 se v obci výrazně upevnilo národní uvědomění. Několik mladých lidí se stalo členy Jednoty sokolské v Horní Moštěnici, kde velmi dobře působil mladý učitel Zikmund.

26. 2. 2014 16:39:49 | přečteno 1191x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Válečné události - 1. část

Je nepochybné, že svou polohou v blízkosti Přerova uprostřed Moravy a ústí Moravské brány byla obec Lověšice předurčena k významnému postavení ve strategických plánech vládců. Nevýhodou Přerova bylo, že ležel na tzv. „Skalické cestě“, která byla také nazývána „výzvědnou cestou z Čech“. Cesta vedla z Olomouce přes Přerov do Uherského Hradiště, Strážnice, Skalice a dále. Z této Skalické cesty přicházelo do Přerova a jeho okolí často veliké nebezpečí.

26. 2. 2014 11:00:26 | přečteno 1716x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Válečné události - 2. část

Dne 28. června 1914 dva výstřely srbského atentátníka Gavrila Principa ukončily život následníka trůnu arcivévody Františka Ferdinanda d´Este a jeho ženy kněžny Hohenbergové, rodem Chotkové, když byli v Sarajevu na letních vojenských manévrech. Byl to poslední důvod k vyhlášení války.

26. 2. 2014 15:15:23 | přečteno 1480x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Počátky kopané v Lověšicích – FK Lověšice

5. 8. 2014 13:31:13 | přečteno 1068x | MMPr | Celý článek
 
14. 1. 2013 13:07:30 | přečteno 1068x | webmaster

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21337815
Za týden: 46435
Za den: 5813
Online návštěvníků: 104
 
load