Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Registr oznámení veřejných funkcionářů

Vstup pro registrované: Přihlášení

Správce registru:
tajemník magistrátu
Mgr. Petr Mlčoch


Statutární město Přerov
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
tel.: 581 268 275
e-mail: tajemnik@prerov.eu
Kontaktní osoba:
Kancelář tajemníka,
vedoucí oddělení personálního
Bc. Radek Kuchta

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
tel.: 581 268 249
e-mail: radek.kuchta@prerov.eu

Udělování a správa uživatelských hesel:
Kancelář tajemníka
email: tajemnik@prerov.eu

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení (§ 12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.

Tajemník magistrátu je evidenčním orgánem, který vede registr oznámení pro:

  • členy zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
  • starostu obce a členy rady obce, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
  • pro vedoucí zaměstnance územního samosprávního celku podílejících se na výkonu správních činností zařazených do magistrátu statutárního města.

Podle § 13 zákona má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy (magistrát neposkytuje fotokopie oznámení)

Do registru je možné nahlížet

  1. Osobně u evidenčního orgánu na základě písemné žádosti, a to do listinné podoby oznámení veřejných funkcionářů.
  2. V elektronické podobě. Každý, kdo o to požádá, má právo nahlížet do registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, a to po udělení uživatelského jména a přístupového hesla do registru evidenčním orgánem.

Podle § 13 odst. 6 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu, který registr vede, skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru. Sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.

Formulář ke stažení: ikona souboruPDF (118.62 KB) ikona souboruDOC (48.5 KB)
26. 6. 2008 13:49:02 | přečteno 11584x | webmaster


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21308289
Za týden: 40921
Za den: 7566
Online návštěvníků: 154
 
load