Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017


 JMÉNO PODNĚT ODPOVĚDNÁ OSOBA 

1/25

Břetislav Passinger

materiál 8.2

Jak je to s návrhem, který ZM schválilo na výplatu odměn jednoročně, to znamená tak, aby to bylo podle skutečné účasti. Zatím jsem se o tom nedozvěděl nic, bylo to schváleno a mělo to být součástí rozpočtu na letošní rok.

Kancelář primátora – ve věci již bylo odpovězeno v rámci vyřizování podnětů z 22. jednání ZM, konaného dne 14. 11. 2016, jedná se o podnět č. 8/22, kde byly přiloženy i přílohy.
Jedná se o ikona souborupřílohu č. 1 a o ikona souborupřílohu č. 2.

Bude odpovězeno

Z: D. Novotná

T: 13. 3. 2017

2/25

občan Václav Havlík

bod programu č. 9

seznámil přítomné s informací, že na Gymnáziu J. Blahoslava nebude pro letošní rok otevřena prima. Žádá o podporu u zřizovatele - KÚOK. Primátor – vše co bylo řečeno, bude zachyceno, bude přepsáno a bude přeposláno na KÚOK, aby nám k tomu bylo podáno stanovisko. Se stanoviskem budete posléze, prostřednictvím KP, seznámeni.

Bude odpovězeno

Z: D. Novotná

T: po obdržení vyjádření KÚOK

3/25

Marek Dostál

bod programu č. 9

návrh usnesení týkající se informačního systému pro krizové hlášení.

Primátor – technicky ani fyzikálně nelze ty hlásiče upravit, neplní roli místního rozhlasu. Hlášení chodí přes SMS, dále jsou na webu, na MP jsou pořízeny výkonné tlampače a jezdí se s nimi i do místních částí. krizový štáb o této situaci ví. Bez poměrně značných nákladů nejsme schopni vybudovat v Přerově I – Město místní rozhlas. Krizový štáb nemůže u HZS, který má svá pravidla, své limity a své normy, prosadit další své požadavky na vybavenost hlásičů.

Bez dalších sdělení

4/25

Petr Kouba

bod programu č. 9

podněty a připomínky z 24. ZM nebyly dosud vyřízeny.

Primátor – v souladu se zákonem o obcích budou zpracovány a všem zastupitelům odeslány.

Bez dalších sdělení

5/25

Petr Kouba

bod programu č. 9

žádá o vyčíslení zvýšení nákladů v souvislosti se smogovou situací, o kolik došlo k nárůstu vyúčtování za autobusy zdarma a nějakou menší zprávu, o kolik se zvýšila kapacita obsazenosti těchto linek, jak to lidé využívají.

Kapacita obsazenosti linek není sledována, tudíž nelze ani objektivně porovnat, zda a o kolik se zvedl počet cestujících. Dle smlouvy náleží dopravci úhrada za 1 den, i započatý, kdy byly vyhlášena smogová situace částka 10 000 Kč, ale pouze za předpokladu, že nebylo dosaženo výše tržeb, které dopravce odhadl ve výchozím fin. modelu. V období leden - únor 2017 bylo celkem 10 smogových dnů, tj. maximální úhrada města bude 100 tis. Kč, případně méně dle skutečné výše tržeb za rok 2017.

Bude odpovězeno

Z: J. Kočicová

T: 13. 3. 2017

 

17. 3. 2017 14:41:29 | přečteno 102x | Ing. Daniela Novotná

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21320992
Za týden: 44614
Za den: 11398
Online návštěvníků: 432
 
load