Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Zvukový záznam 20. ZM Přerova, 19. 9. 2016

Zvukový záznam je upraven (anonymizován). 


Kompletní zvukový záznam ke stažení: ikona souboru20. ZM - 19. 9. 2016 (zip)

BOD

téma

1.

Zahájení, program

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu

2.

Informace o činnosti Rady města od 19. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruNávrh na personální změny

2.2

ikona souboruZápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

2.2.1

ikona souboruPodnět zastupitele M. Passingera

2.2.2

ikona souboruPodnět zastupitele P. Kouby

2.3

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 887 v k.ú. Henčlov.

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 433/7 v k.ú. Předmostí.

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5307/624 v  k.ú. Přerov.

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 374 v k.ú. Přerov.

3.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov části  pozemku p.č. 1254/1,  lesní pozemek v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

3.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – vzájemné bezúplatné převody nemovitých věcí -  areál Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova a Střední zdravotní školy v Přerově.

3.1.7

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 124 v k.ú. Čekyně

3.1.8

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573, bydlení, příslušná k části obce Přerov I. -Město

3.2.1

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -části pozemku p.č. 5290/2,  v k.ú.  Přerov.

3.2.2

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5290/103, p.č. 5290/2, oba v k.ú.  Přerov.

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova -  části  pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov .

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova -  části  pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov .

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově z vlastnictví společnosti OPERA Bohemia s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova

3.3.2

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5290/4, p.č. 5290/66, p.č. 5290/67, p.č. p.č. 5297/1, p.č. 5290/3, p.č. 5290/100, vše  v k.ú.  Přerov.

3.3.3

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5290/105, p.č. 5290/72, p.č. 5290/117,  vše  v k.ú.  Přerov.

3.3.4

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6863/3, v k.ú.  Přerov.

3.3.5

ikona souboruÚplatný převod do majetku statutárního města Přerova - účelové komunikace včetně odkanalizování, komunikace pěší veřejné, ostrůvku okružní křižovatky, veřejného osvětlení, terénních a sadových úprav v rámci stavby „Obchodní a nákupní centrum Kasárna Přerov“.

3.4.1

ikona souboruSměna pozemku p.č. 3/5 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 5102/2 v k.ú. Troubky nad Bečvou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Přerov-Předmostí

3.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 892/8, p.č. 890/1, p.č. 890/2, p.č. 822, p.č. 823/1, p.č. 823/2, p.č. 823/3, p.č. 821/1, p.č. 821/2, p.č. 891/1, p.č. 891/2, vše v k.ú. Přerov, prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva.

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 15 a 16

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruMosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská

5.2

ikona souboruZměna č. 4A, 6 a 8 Územního plánu města Přerova - vydání

5.3

ikona souboruZměna č. 9 a 10 Územního plánu města Přerova - zadání

6.

Vyhlášení dotačních programů pro rok 2017

6.1

ikona souboruDotační programy pro rok 2017 – jejich vyhlášení

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace - Sportovní klub Přerov 1908 z.s.

8.

Sociální záležitosti

8.1

ikona souboruŽádost o dotaci - Jdeme Autistům Naproti z.s.

8.2

ikona souboruŽádost o dotaci- o.s. KAPPA-HELP

8.3

ikona souboruPrevence kriminality

9.

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

9.1

ikona souboruNávrhy, náměty a připomínky občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu; Podnět zastupitele B. Passingera

10.

Závěr zasedání

10.1

ikona souboruUkončení jednání ZM

4. 10. 2016 16:40:21 | přečteno 307x | Zdeněk Daněk

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21104714
Za týden: 42808
Za den: 6279
Online návštěvníků: 184
 
load