Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Zvukový záznam 21. ZM Přerova, 17. 10. 2016

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).  

Kompletní zvukový záznam ke stažení: ikona souboru21. ZM - 17. 10. 2016


BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu

1.2

ikona souboruVolba ověřovatelů

2.

Informace o činnosti Rady města od 20. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.0

ikona souboruDiskuse k bodu 2.3

2.1

ikona souboruZásady a technické podmínky pro zásahy do povrchu komunikací

2.2

ikona souboruNavýšení finančních prostředků pro zeleň a nemovitý majetek

2.3

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov – pozemku p.č.  5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – objektu rodinný dům č.p. 35, příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/1, části pozemku p.č. 155/1, objektu zemědělské stavby č.p. 206, příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/2, pozemků p.č. 155/2, p.č. 48 a p.č. 155/4, vše v k.ú. Henčlov

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 11 v k.ú. Penčice

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2640/2 v k.ú. Přerov

3.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  5935/3 v k. ú. Přerov. 

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova  - části pozemku p.č  3091/1  v k.ú. Přerov

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 1486 a směna pozemku p.č.  1487 za pozemek p.č. 1475 vše v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví statuárního města Přerov

3.3.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova  - části pozemku p.č.  206 v k.ú. Lýsky

3.3.3

ikona souboruBezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova - částí pozemků p.č. 4947/5, p.č. 4947/6 a p.č. 4947/7 a pozemků p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 4947/10, p.č. 4947/11 a p.č. 4947/12  vše ostatní plocha, ostatní komunikace v  k.ú. Přerov

3.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 7279/34 a p.č. 7279/36, oba v k.ú. Přerov, prominutím povinnosti (dluhu) osobě povinné z předkupního práva.

3.6.2

ikona souboruZřízení předkupního práva jako práva věcného k nemovitým věcem - pozemkům p.č. 5307/2 a p.č. 5307/107 včetně stavby občanského vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 5307/107, vše v k.ú. Přerov

3.7.1

ikona souboruŽádost o prominutí poplatku z prodlení

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 17 a 18

4.2

ikona souboruZáměr přijetí úvěru

4.3

ikona souboruObecně závazná vyhláška č..../2016, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her

5.

Školské záležitosti

5.1

ikona souboruPředfinancování Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 zařazené do Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

5.2

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, spolek

6.

Sociální záležitosti

6.1

ikona souboruSenior taxi v Přerově

6.2

ikona souboruŽádost o dotaci - Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z.s.

7.

Různé

7.1

ikona souboruNávrh na vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu kouření na dětských hřištích

7.2

ikona souboruVzdání se funkce přísedícího k Okresnímu soudu v Přerově.

8

Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Marka Dostála

8.1

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

9.

Závěr zasedání

9.1

ikona souboruZávěr zasedání

31. 10. 2016 12:50:58 | přečteno 335x | Zdeněk Daněk

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21104714
Za týden: 42808
Za den: 6279
Online návštěvníků: 184
 
load