Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Zvukový záznam 29. ZM Přerova, 19. a 20. 6. 2017

Zvukový záznam je upraven (anonymizován). 

Všechny zvukové záznamy ke stažení (zip): ikona souboru29. ZM - 19. a 20. 6. 2017

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu, ověřovatelů a zapisovatelky

2.

Informace o činnosti Rady města od 28. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruZápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

2.2

ikona souboruZáměr poskytnutí dotace – FBC Přerov, z.s.

2.3

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova

2.4

ikona souboruZásobování města teplem, energetika ve městě

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad nemovitých věcí do základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. - pozemků p.č. 6603/1, p.č. 6603/2 včetně stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 311, příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 6604/1 a p.č. 6604/2 včetně jiné stavby č.p. 3187, příslušné k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – budovy občanského vybavení č.p. 3163 příslušné k části obce Přerov I – Město, která je součástí pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov

3.1.3

ikona souboruZáměr úplatného  převodu nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 509/3 v k.ú. Předmostí – předkupní právo

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku  p.č.  5388/3 v k.ú.  Přerov.

3.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6128 v k.ú. Přerov.

3.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku  p.č.  6590/1, ost. plocha  označeného dle geometrického plánu č. 6522-9/2017 jako pozemek p.č. 6590/77 ost. plocha o výměře 314 m2 v k.ú.  Přerov.

3.1.7

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – převod nemovitých  věcí do majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č.  5176/39, p.č. 5466/62, p.č. 5466/66, p.č. 5466/77 v k.ú. Přerov

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova části pozemku p.č. 2051/9 v k.ú. Přerov

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č.  2631/103 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2631, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/6 zast. pl.  a nádvoří  v k.ú. Přerov (Vaňkova 14)

3.3.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova  pozemku p.č.  6211/1 v  k.ú. Přerov.

3.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 6505/43, p.č. 6505/44, p.č. 6505/45 , vše v k.ú. Přerov, prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva

3.6.2

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/24, v k.ú. Přerov prominutím povinnosti (dluhu) osobám povinným z předkupního práva

3.6.3

ikona souboruKomplexní pozemková úprava v k.ú. Lýsky - "Plán společných zařízení"

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 9 a 10

4.2

ikona souboruInformace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

4.3

ikona souboruObecně závazná vyhláška č..../2017, o regulaci provozování hazardních her

4.4

ikona souboruDotace Společnosti pro orbu České republiky na 44. mistrovství republiky v orbě v Přerově

4.5

ikona souboruDotace pro Moravský institut vzdělávání, o.p.s. na účast žáků na světovém finále Dance World Cup

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku s názvem:  "Využití hotelu Strojař"

5.2

ikona souboruUrbanistická soutěž na okolí tzv.průpichu

5.3

ikona souboruPoskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI

6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2018 a 2019“

6.2

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruVolejbal Přerov, z.s. – poskytnutí dotace

8.

Sociální záležitosti

8.1

ikona souboruŽádost o dotaci - Linka bezpečí, z. s.

8.2

ikona souboruKojetín - žádost o poskytnutí příspěvku na úhradu sociálních služeb

9.

Různé

9.1

ikona souboruPoskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2017

9.2

ikona souboruPoskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 – procedurální hlasování o přerušení jednání ZM

POKRAČOVÁNÍ V JEDNÁNÍ ZM

9.3

ikona souboruRevitalizace sadů v Předmostí

9.4

ikona souboruNávrh na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, o zákazu kouření na dětských hřištích

9.5

ikona souboruNovela vnitřního předpisu "Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova"

9.6

ikona souboruŽádost o zkrácení doby nočního klidu

10.

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

10.1

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

10.2

ikona souboruÚkol pro RM zabývat se náměty, dotazy a připomínkami vznesenými na 29. zasedání ZM

Závěr zasedání

17. 7. 2017 12:17:38 | přečteno 67x | Zdeněk Daněk

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21343449
Za týden: 48497
Za den: 7521
Online návštěvníků: 371
 
load