Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Aktuality

Děčín a Hřensko
15.08.2013

Povodně - Děčínsko 2013

V červnu 2013 zasáhla většinu území Čech povodňová vlna způsobená vytrvalými a vydatnými dešti. Rozsáhlé povodně zasáhly i partnerské město Přerova, město Děčín. Statutární město Přerov spolu s Přerovským deníkem se rozhodli pomoci tamním občanům, jejichž domy byly poškozeny, a to zřízením veřejné sbírky s názvem "Povodně - Děčínsko 2013". Solidaritu vůči obyvatelům postižených povodní je možné projevit v termínu do 30. září 2013. Fyzické i právnické osoby mohou přispět libovolnou finanční částkou na bankovní účet číslo 5612452/0800. Hodnotu daru lze uplatnit jako odpočet ze základu daně z příjmů. Se žádostí o vydání potvrzení se v případě potřeby obracejte na Magistrát města Přerova, odbor ekonomiky, paní Dagmar Bercsényiovou, tel. 581 268 283, e-mail: dagmar.bercsenyiova@prerov.eu.  

 
Letní scéna
15.08.2013

Na hradbách zazní country i rock

Poslední dva srpnové čtvrtky  22. a 29. srpna  se  Letní divadelní scéna mezi hradbami  rozezní muzikou.  Příští týden si přijdou na své milovníci country, skladby Valerie Smith a Dolly Parton s nádechem bluegrassu zahrají přerovští Freďáci. O týden později je na podiu amfiteátru vystřídá olomoucká kapela AGAIN z Olomouce, která přiveze jižanský rock, a to převážně skladby Lynyrd Skynyrd. Vzpomeňme, že před třemi lety byli AGAIN předkapelou Deep Purple na jejich koncertě v Olomouci. Předprodej  vstupenek na oba koncerty probíhá v Galerii města Přerova na Horním náměstí.      

 
Hana Maciuchová
15.08.2013

Hana Maciuchová navštívila Libosad

Libosad Malého Noe v Přerově navštívila včera paní Hana Maciuchová. Spolu s primátorem Jiřím Lajtochem i předsedou správní rady Nadačního fondu Malý Noe Jaroslavem Strejčkem si celý sad prohlédla. Osobně si našla strom č. 65 jehož je sponzorkou. V závěru návštěvy kladně zhodnotila iniciativu k oživení tzv. Knejzlíkových  sadů v Přerově – Předmostí, a také sponzorskou pomoc dětem vyrůstajícím bez rodičovské péče. 

 
Galerie města Přerova
08.08.2013

Ringo Čech zahájí přerovské hody vernisáží svých obrazů v městské galerii

Muzikant, herec, spisovatel, politik, moderátor, ale také žádaný malíř František Ringo Čech vystaví v Galerii města Přerova od 9. srpna do 22. září 2013 své malby a grafiky, kterým se věnuje už čtyři desítky let. Za tu dobu má na svém kontě přes padesát uspořádaných výstav, jeho obrazy krášlí soukromé sbírky i galerie po celém světě.   V městské galerii bude k vidění více než 80 Ringových obrazů, které vytvořil během posledních  čtyřiceti let. Část z nich jsou reprodukce, autor zapůjčil i originální oleje. Vernisáž v pátek 9. srpna v 17 hodin odstartuje jako každoročně  přerovské Svatovavřinecké hody. Výstava potrvá až do konce léta, poté ji od 26. září vystřídají obrazy přerovského rodáka Antonína Lukavského.    

 
Žerotínové
07.08.2013

Výstava seznámí návštěvníky s rodem Žerotínů

Nádvoří přerovského zámku bude od pátku 9. srpna místem pro "výstavu pod širým nebem". Expozice, která návštěvníky „v kostce“ seznámí s historií šlechtického rodu Žerotínů, tu bude k vidění až do 22. září.
„Výstava, kterou zahajujeme u příležitosti Svatovavřineckých hodů, přinese návštěvníkům informace o lidech s modrou krví - seznámí je s významnými, ale i takřka zapadlými jmény, jež se uchovaly v archivech historiků,“ řekl přerovský primátor Jiří Lajtoch.
Expozice připomene i to, že Žerotínové se významně protnuli také s přerovskou historií – a i po staletích je jejich duch cítit nejen v jejich někdejším sídle, ale i v celé historické části města.
„Expozice je součástí projektu Po stopách Žerotínů, do něhož vstoupilo město Přerov s podporou Olomouckého kraje. Jeho cílem je propojení míst, v nichž před staletími působil slavný rod pánů ze Žerotína - aby v konečném důsledku poznávání jejich historie, kulturních památek a tradic vedlo k rozvoji turistiky a cestovního ruchu. Výstava, která bude v průběhu let putovat po „žerotínských městech“, je toho důkazem. Připravili ji pracovníci Muzea Komenského a jsem si jista, že návštěvníky osloví," konstatovala Pavla Roubalíková z přerovského magistrátu.

 
Svatovavřinecké hody 2013
05.08.2013

V pátek začínají Svatovavřinecké hody

Svatovavřinecké hody se v Přerově konají už po jedenácté - a jako každý rok jsou i letošní slavnosti příslibem bohatého kulturního programu i "výletů" do minulosti. Od pátku 9. do neděle 11. srpna se ve městě bude koncertovat, tancovat, zpívat, na programu jsou i výstavy a také středověký jarmark.

 
Panelový dům v Předmostí
02.08.2013

Jak vidíte Přerov v následujících letech? Odpovězte v anketě

Do 17. srpna máte jedinečnou příležitost dát nám vědět své představy. Co se Vám v Přerově nejvíce líbí – a co naopak nelíbí? Co podle vás nejvíce zhoršuje životní prostředí? Jste spokojeni s kulturou ve městě? A jak by podle vás měl vypadat Přerov v roce 2020? Měl by být místem průmyslu, čilého turistického ruchu, nebo spíše klidnou zelenou oázou? Tyto a další otázky čekají na Přerovany v anonymním dotazníku, který pro ně připravili pracovníci Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy.  

 
Lidé chtějí ušetřit na energiích
02.08.2013

Lidé chtějí ušetřit na energiích

Lidé z Přerova a okolí dostanou poprvé šanci ovlivnit ceny energií, které odebírají do svých domácností či firem.Ti, kteří chtějí ušetřit na dodávce plynu či elektrické energie, sjednotí své požadavky do jednoho „balíku“ a s touto velkou zakázkou se pak budou účastnit elektronické aukce. Obecně přitom bude platit – čím více domácností se zapojí, tím nižší mohou získat cenu. Je to rychlá a transparentní forma výběru dodavatele. Je vyloučena jakákoliv korupce či obcházení podmínek,“ říká v rozhovoru Martina Bílková ze společnosti eCENTRE, která bude pro Přerovany aukci zajišťovat.
První informace o hromadné aukci už v tisku proběhly. Obracejí se už lidé na vás s konkrétními dotazy?
Ano, telefonují nám, posílají mailem dotazy. Nejčastěji se ptají, kde se mohou hlásit a co k aukci potřebují. Informujeme je, že konkrétně v Přerově mohou od 2. do 25. září vždy v pondělí a ve středu od jedné do šesti přijít do Výstavní síně Pasáž v Kratochvílově ulici, kde bude kontaktní místo. Musejí mít sebou kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektrické energie či zemního plynu, včetně případných dodatků a všeobecných podmínek, kopii ročního vyúčtování a číslo účtu, ze kterého platí zálohy. V říjnu pak proběhne aukce a v listopadu už účastníci budou vědět, kolik konkrétně ušetřili. Lidé ale mají spoustu konkrétních dotazů – pokud chtějí, mohou 8. srpna od půl páté odpoledne přijít do zasedací místnosti magistrátu ve Smetanově ulici 7, tam jim zodpovíme každý individuální dotaz. 
Co mají dělat zájemci, když nemohu najít smlouvy se stávajícími dodavateli elektřiny či plynu? Mohu vám dát plnou moc a vy vše za ně vyřídíte?
Ne. Pokud nemohou najít smlouvu, musejí si ji vyžádat u svého dodavatele. V některých smlouvách není navíc zjevné, na jak dlouhé období mají klienti uzavřenou smlouvu. Chtějí-li se aukce zúčastnit, musejí si tuto informaci vyžádat u současného dodavatele.
Nová smlouva o dodávce energie bude podepsána na 2 roky – tedy od začátku ledna roku 2014 do konce prosince roku 2015. Co se bude dít dál? 
Po roce a půl opět klienty oslovíme, zda se chtějí znovu zúčastnit aukce a vysoutěžit nejlevnějšího dodavatele. Osloví je také nový dodavatel s upozorněním na vypršení dvouletého období, nabídne jim ceník a bude na klientech, jak a pro co se rozhodnou.
Mohou se obyvatelé účastnit aukce, když mají uzavřenou smlouvu na dobu určitou – třeba až do listopadu roku 2014?
Pravidlem je, že klientovo odběrné místo - například se smlouvou o dodávkách elektřiny s platností do 30. listopadu 2014 - bude do aukce zařazeno ve chvíli, kdy doba mezi konáním elektronické aukce a termínem možného zahájení odběru elektřiny bude kratší, než 12 měsíců. Termín aukce k tomuto odběrnému místu tedy proběhne nejdříve v prosinci roku 2013 a možný začátek dodávky elektřiny je od 1. prosince 2014.
Pokud klienti s vámi podepíší smlouvu, nemusí se už starat o žádné náležitosti ohledně převodu měřidel?
Nemusí, to zabezpečí nový dodavatel. Lidé se také často ptají, jestli změnou dodavatele dojde k demontáži elektroměru. Není tomu tak - plynoměr i elektroměr jsou majetkem provozovatele distribuční sítě, což je jiný právní subjekt než obchodník.
Jaké dáváte garance, že bude pro klienty vysoutěžená cena vždy výhodná? Dá se říct, o kolik procent mohou na jednotlivých komoditách ušetřit? 
V průměru dosahujeme 20 až 30 procent úspory jak u plynu, tak u elektrické energie. Podstatným ukazatelem je průměrná roční spotřeba odběratele. Firmy i domácnosti, které mají velké odběry, dosahují mnohem zajímavějších úspor. U některých domácností, které využívají elektrickou energii na svícení, ohřev vody a napájení elektrospotřebičů, je dosaženo takové úspory, jaké by dosáhli, pokud by oslovili obchodníky s výhodnějšími cenami.
A teď naopak - může klient v konečné fázi odstoupit od smlouvy, i když pro něj bude vysoutěžena výhodnější cena?
Pokud nabídka nebude pro klienta výhodnější, než jeho současná cena, smlouvu podepisovat nemusí. Jestliže ale zákazník nebude chtít uzavřít smlouvu s novým dodavatelem, i když mu byla vysoutěžena lepší cena, je povinen zaplatit naší společnosti náhradu za doposud provedenou činnost. Jde o částku ve výši 9 procent z hodnoty finančního objemu roční spotřeby vybrané komodity za předchozí kalendářní rok.
Jinak občané za e-aukci vaší společnosti nic nezaplatí?
Služba je opravdu bezplatná. Celý projekt je placen z aukčních poplatků hrazených vítězným dodavatelem vzešlým z e-aukce.
Jaké jsou záruky, že vítězná firma udrží dva roky vysoutěženou cenu? Nebo – co když firma zkrachuje? 
Zárukou je smlouva. Cena za silovou elektřinu a neregulovanou část zemního plynu je ve smlouvě garantována na dva roky. Regulovanou složku ceny určuje energetický regulační úřad. V případě, že by zkrachoval dodavatel, nastupuje automaticky dodavatel první instance. Nemůže se stát, že by klient zůstal bez proudu nebo plynu.
Jak je ošetřeno, že za elektřinu sice ušetřím, ale dodavatel mi naúčtuje skryté poplatky?
Už ve specifikaci zadání aukce a v pozvánce obchodníkům je uvedeno, že svou účastí deklaruje neuplatnění žádných skrytých poplatků.
Distribuční sazby a nastavení denního a nočního tarifu se nějak změní?
Ne, vše zůstane nadále v platnosti.
Můžete shrnout vaše zkušenosti s e-aukcemi? Jaké mají za sebou historii?
Tyto aukce byly původně určeny pro veřejnou správu a velké podniky. V březnu letošního roku naše firma uspořádala první e-aukci pro občany Říčan – a ta se osvědčila. Pro občany bylo dosaženo 30 procent úspory u plynu a 16 procent úspory u elektrické energie. V dubnové aukci bylo dosaženo 22 procent úspory u plynu a 31 procent úspory u elektrické energie. Aukce se rozmáhají - v současnosti je do tohoto projektu zapojeno 102 měst i obcí.
Jak to vlastně chodí - oslovujte vy firmy, které chtějí soutěžit v aukci výhodnější cenu nebo už firmy spíše oslovují vás a aukce si hlídají?
Je to vzájemné. Firmy, které mají s naší společností zkušenosti, si informace v e-aukci předávají dál a jejich počet neustále roste.

 
Cyklostezka Dvořákova
01.08.2013

Cyklisté budou bezpečně projíždět pod mostem

Ještě letos na podzim vznikne pod zrekonstruovaným Grymovským mostem nová, bezpečná stezka. Ta vyřeší problém, na něhož narazili cyklisté, projíždějící frekventovanou cyklostezkou Bečva. „Museli totiž nebezpečně přejíždět vozovku, aby se pak znovu napojili na cyklostezku a mohli pokračovat v cestě,“ vysvětlil František Zlámal z přerovského magistrátu. Stavba, která jim cestu zklidní, přijde zhruba na milion korun.

 
Blues
31.07.2013

Pozvánka na blues

Páteční a sobotní program jistě potěší všechny příznivce hudebního stylu blues. Přerov bude hostit kapely  na 1.ročníku hudebního festivalu Blues nad Bečvou 2013.  Koncerty se uskuteční v Restauraci Pivovar a na náměstí T.G.Masaryka i na nám. Přerovského povstání.

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 277 278 279 280 281 282 283 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 394 starší

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49972319
Za týden: 534277
Za den: 93938
Online návštěvníků: 1557
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load