Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Telefonní seznam

vchod Blahoslavova 3
 podlaží 0. - přízemí
  dveře 1 - David Holas; Ivo Sadílek; Irena Šikulová; Odtah vozidel
  dveře 2 - Mgr. Lucie Soldanová
  dveře 3 - Ing. Šárka Králíčková; Marcela Poláková
  dveře 4 - Milena Poláková; Ivan Staněk
  dveře 5
  dveře 8 - Mgr. Bc. Dagmar Šneidrová
  dveře 9 - Šárka Šindlerová, DiS.; Mgr. Martina Zachrdlová
  dveře 10 - Mgr. Pavel Stoklasa
  dveře 15 - Ivana Kozáková; Bc. Monika Navrátilová
 podlaží 1.
  dveře 16 - Bc. Alexandr Salaba
  dveře 21 - Jan Štajnar; Bc. Andrea Študentová
  dveře 22 - Ing. Eva Kousalová
  dveře 23 - Bc. Michaela Kašíková; Mgr. et Mgr. Jitka Plháková; Jitka Symerská, DiS.
  dveře 24 - Miroslav Kašpárek; Petr Matula; Lenka Ondřejová
  dveře 25 - Ing. Petr Školoud
  dveře 26
 vchod průjezdem
  podlaží 0 - přízemí
   dveře 2 - Emanuel Řehoř
   dveře 4
   dveře 5 - pokladna - Zuzana Uhrovičová
   dveře 6
  podlaží 1
   dveře 11 - Pavlína Rybková; Alexandra Strachoňová
   dveře 12 - Lenka Dedková, DiS.; Marie Fialová, DiS.
   dveře 13 - Lenka Mikešová
  podlaží 2
   dveře 16a - Jarmila Kuchtová
   dveře 16b - Ing. Roman Doležel; Veronika Martínková
   dveře 17 - Bc. Marek Rybářík
 vchod průjezdem - dvorní trakt
  podlaží 0. - přízemí
   dveře 31 - Yveta Blažková; Bc. Tomáš Kasík; Lenka Mičkalová
  podlaží 1
   dveře 32 - Fanka Vrbová
   dveře 34 - Bc. Dagmar Vlašicová
   dveře 34a - Iveta Zapletálková
   dveře 35 - Marta Čábelková; Bc. Drahomíra Horáková
vchod Bratrská 34
 podlaží 0. - přízemí
  dveře 1 - Bc. Blanka Běhalíková; Hana Střeláková
  dveře 3 - Ing. Pavel Šlesinger
  dveře 4 - Alena Kostíková; Marta Šimoníková
  dveře 5 - Kamila Michálková
  dveře 7 - Zita Pospíšilová
  dveře 12 - Milena Klímová; Lenka Králičková
  dveře 13 - Helena Cetkovská
  dveře 14 - Mgr. Petr Karola
  dveře 18 - Zuzana Nováková; Ludmila Slezáčková
 podlaží 1.
  dveře 20 - Ing. Ján Gocník; Ing. Lukáš Pálka, DiS; Bc. Kamil Václavík
  dveře 21 - Ing. Leona Hrbáčková; Libor Jílek; Tomáš Otčenášek
  dveře 23 - Naděžda Čechová, DiS
  dveře 23a - Ing. Jitka Kučerová
  dveře 24 - Mgr. Pavla Tomčíková
  dveře 25 - Ing. Eva Dostalíková; Mgr. Ivana Dvoršťáková
  dveře 26 - Ing. Zuzana Pecová; Ing. Magda Šindlerová
  dveře 27 - Ing. Tomáš Bouda; Bc. Kateřina Skoková
  dveře 29
  dveře 33 - Ing. Ivana Hřibová
  dveře 34 - Ing. Jitka Havličková
  dveře 35 - Mgr. Marek Herman
 podlaží 2.
  dveře 37 - Milena Hakenová; Jana Jandová
  dveře 38 - Petra Blažková; Ing. Kateřina Stoklasová; Ing. Simona Šimanská; Ing. Zuzana Zelníčková
  dveře 40 - Martina Ministrová; Renata Vyhňáková
  dveře 41 - Lenka Jarolímová
  dveře 42 - Ing. Kateřina Herzogová; Marie Hlávková
  dveře 43 - Zita Dolanská; Dagmar Majerová
  dveře 44 - Helena Neuwirtová; Kateřina Odstrčilová
  dveře 46 - Ing. Jana Růžičková
  dveře 49 - Ing. Eva Řezáčová
  dveře 50 - Stanislava Bartoníková; Ing. Blanka Kosičková
  dveře 51 - Ing. Radek Svozil
  dveře 52 - Ing. Milena Lanžhotská
 podlaží 3.
  dveře 54 - Ing. Antonín Krejčíř; Ing. František Šaněk
  dveře 55 - Kristýna Ševčíková
  dveře 55a - Ing. Pavel Gala
  dveře 57 - Bc. Jana Gazdíková; Ing. Alice Kutálková; Ing. arch. Alice Michálková
  dveře 58 - Ing. Kamila Lesáková; Ing. František Zlámal
  dveře 59 - Mgr. Jiří Janalík; Ing. Barbora Šmídlová
  dveře 60 - Ing. Miroslava Machurová; Ing. Hana Rytířová
  dveře 61 - Milan Kubík; Ing. Hana Václavíková
  dveře 63 - Ing. Lenka Škubalová
  dveře 66 - Ing. Kateřina Ministrová; Miroslav Piekutowski; Jiří Raba
  dveře 67 - Dagmar Bercsényiová; Marcela Zbořilová
  dveře 68 - Ing. Hana Růžičková
  dveře 69 - Ing. Lucie Dudíková
 podlaží 4.
  dveře 74 - Ing. Renata Lounová
  dveře 75 - JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D.
  dveře 76 - Mgr. Petr Mlčoch
  dveře 78 - Ing. Ivana Šupová
  dveře 79 - Bc. Ivana Jeřábková; Eva Večerková
  dveře 80 - Ivana Dokoupilová
  dveře 81 - Ing. Ivana Pinkasová
  dveře 83 - Ing. Martina Bednářová; Ing. Petra Hirschová; Mgr. Veronika Sovová
  dveře 84
  dveře 85 - Gabriela Pešková
  dveře 86 - Bc. Bohdana Kalincová
  dveře 87 - Bc. Radek Kuchta
vchod Bratrská 34, dvorní trakt
 podlaží 0. - přízemí
  dveře D1 - Ing. Miroslav Fiala; RNDr. Yvona Machalová
  dveře D2 - Ing. Josef Březina; Ing.arch. Klára Koryčanová
  dveře D2a - Ing. Hana Tesařová
  dveře D7 - Ing. Jaroslav Čagánek
  dveře D11
  dveře D12 - Hana Makúchová; Ivana Veselá
  dveře D13 - Dagmar Vitoslavská
 podlaží 1.
  dveře D20 - Ing. Bc. Karla Šimarová Brzobohatá; Ing. Jaromír Kluka
  dveře D21 - Ing. Vilma Pazderová; Aleš Skřeček; Ing. Zuzana Svobodová
  dveře D22 - RNDr. Pavel Juliš
  dveře D26 - Irena Dvořáková
  dveře D30 - Ing. Kateřina Jelínková; Iveta Koňaříková; Danuše Vojtíšková
  dveře D32 - Radomír Malík
  dveře D33 - Mgr. Lívia Onofrejová
  dveře D35 - Radmila Pospíšilová; Marcela Žákovychová
  dveře D36 - Ing. Jana Plíšková
  dveře D42 - Bc. Patrik Váverka
  dveře D43 - Petra Pálková; Martina Slivečková, DiS.
vchod Horní náměstí 10
 podlaží 1.
  dveře 8 - Bc. Kateřina Bušová; Bc. Aneta Leitkepová; Hana Štětkářová; Ing. Lucie Trubačová
  dveře 9 - Bc. Marta Dostalová, DiS
vchod Kratochvílova 14
 podlaží 0. - přízemí - Ivana Elšíková; Magda Horáková; Petr Kavka; Sylva Klimešová; Lenka Koryčanová; Irena Koutná; Miroslav Kovařík; Lenka Lukešová; Danuše Mačková; Jana Marková; Jiří Navrátil; Daniela Nováková; Jana Rašťáková; Petra Smětáková; Bc. Jana Václavíková; Alena Venclovská; Jolana Zaoralová; Ivana Zsemlová
vchod nám. T.G.Masaryka 1
 podlaží 0. - přízemí
  dveře 1 - Mgr. Lenka Tomečková
  dveře 2 - Iva Kohoutová; Ludmila Schönová
 podlaží 1. - Bc. Miroslav Komínek; Mgr. Omar Teriaki; Tomáš Vyvážil
vchod nám. T.G.Masaryka 2
 podlaží 0. - přízemí
  dveře Recepce - Bc. Nikola Škurková
  dveře 2 - Mgr. Jana Hrubá
  dveře 3 - Lenka Roubalová
  dveře 4 - Ing. Pavla Roubalíková; Bc. Anna Vojzolová
  dveře 14 - Bc. Lenka Chalupová
  dveře 15 - Ing. Jana Pivodová
 podlaží 1.
  dveře 17 - Zdeněk Daněk; Mgr. et Bc. Radka Štalmachová
  dveře 22 - Ing. Daniela Novotná; Michal Zácha
  dveře 23 - Lucie Srovnalová, DiS.
  dveře 23a - Ing. Petr Vrána
  dveře 23b - Ing. Tomáš Navrátil
  dveře 26 - Pavla Vodáková
  dveře 26a - JUDr. Vladimír Lichnovský
  dveře 26b - Ing. Miloslav Dohnal
vchod Smetanova 7
 podlaží 0. - přízemí
  dveře 3 - Radomíra Mořkovská
  dveře 4 - Bc. Iva Ratiborská
  dveře 6 - Bc. Zdeňka Novotná
  dveře 7 - Bc. Zdeňka Fuksová
  dveře 8 - Jitka Piekutowská
  dveře 9 - Mgr. Eva Plchová
  dveře 10 - Bc. Iveta Mlčochová; Anna Němcová; Bc. Margita Považanová
  dveře 11 - Bc. Renata Konvičková, DiS.; Jana Kupková, DiS.
  dveře 13 - Lucie Jemelková, DiS.
  dveře 14 - Ing. Šárka Hánečková
  dveře 15 - Mgr. et Mgr. Blanka Hrubá
 podlaží 1.
  dveře 102 - Romana Němčáková, DiS.
  dveře 103 - Bc. Kateřina Frieberová, DiS.; Mgr. Marie Měchurová
  dveře 104 - Mgr. et Bc. Kateřina Steffanová
  dveře 105 - Iva Pospíšilová, DiS.
  dveře 106 - Ilona Doležálková, DiS.
  dveře 107 - Martina Čechová, DiS.; Martina Chrástková, DiS.
  dveře 109 - Boleslav Buš, DiS.
  dveře 110 - Bc. Ivana Kapustková
  dveře 111 - Alžběta Štajnarová
  dveře 112 - Bc. Dagmar Krejčířová, DiS.; Ing. Eva Kupková; Andrea Svobodová
  dveře 113 - Hana Štěpánová
  dveře 114 - Mgr. Romana Pospíšilová
  dveře 116
 podlaží 2.
  dveře 211 - Mgr. Petr Hrbek
  dveře 212 - Ing. Jana Jouklová Boháčová
  dveře 213 - Marcela Danišová
  dveře 214 - Jitka Sotorníková
  dveře 216 - Martina Abšnajdrová; Eva Malaníková
 podlaží 3.
  dveře 302 - Ing. Kateřina Králová; Mgr. Renata Zobanová, DiS.
  dveře 302a - Ing. Jitka Kočicová
  dveře 303 - Ing. Jakub Hřib; Alena Semelová
  dveře 304 - Jarmila Chválková; Mgr. Eva Tomášková
  dveře 305 - Jana Gagolová
  dveře 306 - Mgr. Kamila Nedbalová; Bc. Pavlína Nezhybová, DiS
  dveře 307 - Ing. Martina Světlíková
  dveře 309 - Mgr. Andrea Hanáková
  dveře 310 - Martina Vránová
  dveře 311 - Bc. Věra Špilerová
  dveře 311a - Bc. Helena Tomková; Bc. Iva Žižková
  dveře 312 - Miroslava Deáková; Yveta Kadlčíková
  dveře 313
  dveře 314 - Bc. Jana Vilišová
  dveře 315 - Bc. Dana Bartlová
vchod Smetanova 7, dvorní trakt
 podlaží 0. - přízemí
  dveře 1 - Ing. Tomáš Staněk
  dveře 2 - Irena Přivřelová
  dveře 3 - Jitka Eichlerová; Marek Koutný
vchod Smetanova 7a, dvorní trakt
 podlaží 0. - přízemí
  dveře 4
  dveře 5 - Bc. Daniela Barošová; Mgr. Lenka Vaculíková
  dveře 6 - Veronika Rychtová, DiS.
  dveře 6a - Bc. Lenka Černošková
  dveře 8 - Mgr. Michaela Janíková; Bc. Renata Kaderová; Mgr. Jana Mikulíková
  dveře 9 - Mgr. Petra Hůlková
  dveře 9a - Renata Plchotová
  dveře 10 - Mgr. Petra Jüttnerová
  dveře 11 - Mgr. Danuše Matlochová
  dveře 14 - Bc. Eva Poláchová, DiS.
  dveře 15 - Pavlína Jiskrová, DiS; Bc. Dana Maďaričová
  dveře 16 - Mgr. Romana Vavříková
  dveře 17 - Mgr. Marcela Štrbáňová
  dveře 19 - Mgr. Simona Slováková; Bc. Jana Veselá
  dveře 20 - Bc. Vlasta Janů
  dveře 21 - Mgr. Veronika Zaoralová
 podlaží 1.
  dveře 124 - Bc. Renáta Bartošová; Mgr. Barbora Brosteanu; Bc. Radka Jandová; Hana Minarčíková; Mgr. Tereza Panáková; Mgr. Olga Vaňková; Edita Vinklárková
  dveře 126 - Bc. Otto Fialík
  dveře 127 - Mgr. Michaela Kozmonová
  dveře 128 - Mgr. Zdeněk Zábranský
  dveře 129 - Mgr. Jiřina Pospíšilová
  dveře 130 - Mgr. Adéla Lacinová Hubinková
  dveře 131,132 - Libor Mikšík; Ing. Petr Škubal
10.6.2008 15:01:07 - aktualizováno 25.9.2023 14:01:50 | přečteno 100951x | webmaster
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 18391
Za týden: 607441
Za den: 67703
Online návštěvníků: 759
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load