Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Aktuality

Přerov
28.01.2013

Smogová situace odvolána

Smogová situace vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 byla ODVOLÁNA. 

 
Šrobárova dvůr (1)
25.01.2013

Olomoucký kraj představil studii o budoucnosti odpadového hospodářství. Seznamte se se ní také

Jakým směrem se bude vyvíjet odpadové hospodářství v Olomouckém kraji? Na tuto otázku má dát odpověď odborná studie, kterou dnes představilo hejtmanství. Téměř dvousetstránkový materiál vychází z popisu současného stavu a modeluje budoucnost nakládání s odpady v regionu.

„Studie je návrhem prakticky proveditelného systému, který v sobě bude zahrnovat veškeré prvky moderního odpadového hospodářství. Postupovalo se v souladu s hierarchií nakládání s odpady od prevence a předcházení jejich vzniku, přes třídění a materiálové využívání až po hledání možností energetického využití, tak, abychom jako kraj plnili veškeré legislativní požadavky a přitom jsme minimalizovali ukládání odpadů na skládky,“ popsal hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.

Cílem studie a úkolem kraje je podle Rozbořila zajistit efektivní a dostupný systém pro všechny občany, který bude za jakékoliv situace dlouhodobě sociálně a ekonomicky udržitelný a bude co nejméně zatěžovat životní prostředí. „Plníme důležitou koordinační roli, neboť vlastníky odpadu jsou jednotlivé obce a ty rozhodují, jakým způsobem s ním budou nakládat. Nesedíme ale se založenýma rukama, spolupráce s obcemi je pro nás klíčová. Uzavřeli jsme s největšími obcemi memorandum o společném postupu, pravidelně probíhají jednání, organizujeme také odborné exkurze v rámci republiky i do zahraničí,“ upřesnil hejtman.
Studie například během sedmi let počítá s nárůstem třídění papíru, plastu, skla a kovů o 26 % ve srovnání se současným stavem, čímž kraj splní legislativní povinnost 50 % recyklace těchto komodit původem z komunálních odpadů v roce 2020, jak požaduje směrnice o odpadech EU. Součástí materiálu je mimo jiné řešení logistiky a organizačního a ekonomického zabezpečení celého systému.
„Patříme dlouhodobě mezi nejlepší kraje ve třídění v rámci celé republiky. Během sedmi let předpokládáme další nárůst barevných nádob, kterých by v roce 2020 mělo být takřka 21 tisíc oproti současným 16 tisícům,“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za oblast odpadového hospodářství Michal Symerský. Materiál akcentuje i plánované změny legislativy a počítá rovněž se začleněním platných směrnic EU do českých právních norem. „Nemůže nám být lhostejné, že se blíží zákaz skládkování. K tomuto problému se musíme postavit čelem a pokusit se najít řešení, které bude akceptovatelné laickou i odbornou veřejností,“ dodal Rozbořil.  Se studií proveditelnosti se můžete seznámit:
 
Přerov
25.01.2013

Primátor Přerova píše opět na ministerstvo dopravy

Přerov/ V pořadí už druhý dopis odešel za poslední měsíc z přerovské radnice na ministerstvo dopravy. V tom prvním žádal primátor Jiří Lajtoch ministra dopravy o veřejnou kontrolu dostavby dálnice D1, jejíž neexistence už několik let trápí nejen občany Přerova. Druhý dopis z pera přerovského primátora byl už důraznější - a nekompromisní.  

 
Pohled na přerovský zámek
25.01.2013

Vyhlášení **SMOGOVÉ SITUACE**

ČHMÚ vyhlašuje smogovou situaci z důvodů vysokých koncentrací suspendovaných částic PM 10. Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ  www.chmi.cz, - Aktuální situace, záložka Ovzduší.

 
Zmrzlá alej
25.01.2013

Prach opět překračuje imisní limit

Prach v ovzduší výrazně překračuje imisní limit. ČHMÚ nepředpokládá zlepšení. Magistrát doporučuje omezit pobyt venku, větráni a jízdu osobními  auty.

 
Hradby
24.01.2013

Prach překračuje imisní limit

Prach v ovzduší výrazně překračuje imisní limit. Magistrát doporučuje obyvatelstvu: omezit větrání, pohyb a pobyt venku a automobily k osobní přepravě používat jen v nejnutnějších případech. 

 
Odstraňování sněhu a rampouchů ze střech
23.01.2013

Upozornění - Nebezpečí pádu sněhu ze střech

Hasiči v celorepublikovém měřítku upozorňují všechny občany na komplikace, které s sebou mráz přináší. Preventivní informace z oblasti požární ochrany zde: ikona souboruUpozornění - Nebezpečí pádu sněhu ze střech 

 
Náměstí TGM
22.01.2013

Výzva k podání žádostí o poskytnutí finanční podpory na obnovu kulturních památek


Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oznamuje termín příjmu žádostí o poskytnutí finančních prostředků z dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“, který vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR.
Uzávěrka žádostí podaných k Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, je 30. 4. 2013, přičemž finanční kvóta určená pro obecní úřad obce s rozšířenou působností Přerov v celkové výši 343 000,--Kč bude využita pouze v jednom, a to druhém, kole.
Informace, vč. formuláře žádosti naleznete na internetových stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz (kulturní dědictví – památková péče - granty a dotace).
V případě vašeho zájmu vám podrobnější informace sdělí na M. Švástová, tel. 581 268 234.
 
jak dal
21.01.2013

Potřebujete doklad o místě trvalého bydliště dítěte?

Některé základní školy vyžadují při zápisu dětí do 1. ročníku základní školy předložení dokladu o adrese místa trvalého pobytu dítěte (zda příslušná škola doklad k zápisu vyžaduje, se rodiče musí informovat přímo na konkrétní základní škole).Poskytnout údaj o adrese místa trvalého pobytu lze z evidence obyvatel nebo ze základních registrů.V případě poskytnutí údaje z evidence obyvatel, může zákonný zástupce dítěte osobně požádat o výpis z evidence obyvatel na ohlašovně Magistrátu města Přerova, Bratrská 34 nebo na pracovišti evidence obyvatel kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností , v Přerově, nám. T. G. Masaryka 16. Poplatek za vydání potvrzení činí 50 Kč a zákonný zástupce předkládá průkaz tožnosti a rodný list dítěte. V případě poskytnutí údaje ze základních registrů – z registru obyvatel, může zákonný zástupce dítěte požádat o poskytnutí údajů osobně na kontaktním místě veřejné správy – na Czechpointu (dostupný na úřadech, na pobočkách České pošty, u vybraných notářů). Poplatek za vydaný výstup činí 100 Kč a zákonný zástupce předkládá průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

 
Přerov
21.01.2013

Kvalita ovzduší se zlepšila

Magistrát proto ruší doporučená omezení ze dne 20.1.2013 

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 297 298 299 300 301 302 303 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 395 starší

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49959660
Za týden: 537694
Za den: 80601
Online návštěvníků: 1667
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load