Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Aktuality

pozvánka
29.07.2009

Dotace na zateplování rodinných a bytových domů

Krajská energetická agentura Olomouckého kraje
ve spolupráci s Olomouckým krajem si Vás dovoluje pozvat na bezplatnou přednášku k tématu získání dotace na zateplování rodinných a bytových domů pro fyzické osoby z rozpočtu Olomouckého kraje. Přednáška je určena majitelům rodinných a bytových domů na území Olomouckého kraje. Příspěvek je možné získat na zateplení obvodového pláště budovy, výměnu oken a venkovních dveří. Přednáška se uskuteční dne 18.srpna 2009, od 14:00 hodin, v zasedací místnosti ve 2.NP budovy Magistrátu města Přerov,Smetanova 7a.

 
Znak města Přerov
24.07.2009

Zástupci města jednali na Ministerstvu dopravy

V úterý 21. července 2009 opět primátor statutárního města Přerova Ing. Jiří Lajtoch s náměstkem primátora Mgr. Josefem Kulíškem jednali na Ministerstvu dopravy. Při jednání s náměstkem ministra Ing. Tomášem Kaasem a za účasti generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic Ing. Alfreda Brunclíka hovořili zejména o přípravě staveb, jejichž realizací dojde k rapidnímu zlepšení dopravní situace v Přerově a nejbližším okolí. Situaci komplikuje fakt, že v tomto volebním období je to již třetí garnitura vedení Ministerstva dopravy, s níž zástupci města jednají.
Bylo potvrzeno, že termín dokončení úseků dálnice DI, označovaných jako 0136 (Říkovice - Přerov) a 0137 (Přerov - Lipník), zůstává zatím beze změny - tedy v roce 2014. Na oba úseky jsou vydána územní rozhodnutí, zpracovány dokumentace pro stavební povolení a probíhají právní úkony k získání vztahů k pozemkům.
Je pravdou, že v současné době krize se objevují také problémy s finančním zabezpečením připravovaných investic, včetně dálnice DI. V návaznosti na nutné změny a úpravy státního rozpočtu se přehodnocují investiční záměry Ministerstva dopravy. Momentálně proto nelze říct, jak se bude vyvíjet situace po roce 2010, to se bude upřesňovat ve 4. čtvrtletí letošního roku. Přesto lze konstatovat, že stavby mimoúrovňového křížení a křižovatky Dluhonská zatím nejsou ohroženy a je předpoklad, že budou zahájeny v daném termínu.
Se zlepšením poměrů souvisí připravovaný průpich městem, jehož vliv na konečný výsledek dopravního řešení je stejně zásadní jako ukončení obou úseků dálnice DI. Ředitelstvím silnic a dálnic bude provedena na základě městem zpracovaného investičního záměru a již vydaného územního rozhodnutí odborná analýza, jejíž součástí bude i vyčíslení společenské škody, která státu vzniká oddalováním výstavby dálnice. Analýza poslouží jako jeden z podkladů pro ekonomické zdůvodnění výstavby průpichu. Lze předpokládat, že s největší pravděpodobností po vyhodnocení bude realizace vlastního průpichu opět zařazena do investičních záměrů Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic, a to i přes to, že v budoucnu již nebude silnicí I. třídy.
Představitelé města připravují dopis adresovaný premiérovi a Úřadu vlády. Chtějí opětovně upozorňovat na katastrofální dopravní situaci v Přerově a dále budou požadovat urychlené dokončení uvedených dálničních úseků a usilovat o realizaci dalších dopravních staveb v plánovaných termínech.

 
Foto Decin
22.07.2009

Přátelské setkání v Děčíně

Dne 21. července 2009 se na děčínské radnici uskutečnilo setkání, na kterém primátor města Přerova Ing. Jiří Lajtoch předal primátorovi našeho partnerského města Děčína Ing. Vladislavu Raškovi darovací smlouvu na finanční pomoc při odstraňování škod způsobených přírodním živlem.
Primátor Raška ocenil zájem našeho města o problémy, s nimiž se v posledních týdnech občané na Děčínsku setkávali. Uvedl, že jej potěšila zpráva o finančním daru, který Zastupitelstvo města Přerova schválilo pro město Děčín na úhradu škod způsobených ničivými přívalovými dešti na Děčínsku na začátku července letošního roku.
V osobním dopise, který předal Ing. Lajtochovi, je uvedeno: „Přívalové deště, které část našeho okresu postihly zcela nečekaně, poničily v Děčíně především infrastrukturu, podepsaly se na stabilitě dvou svahů a samozřejmě poškodily i majetky občanů. V okolních obcích, kde se po dvouhodinovém dešti zcela nečekaně rozvodnily malé vodní toky, se setkáváme s tragediemi a zoufalstvím lidí, kteří zcela přišli o veškerý svůj majetek. Myslím, že není třeba situaci podrobně popisovat, protože město Přerov má již s ničivou silou povodní bohaté zkušenosti.“
A dopis pokračuje: „Jak jistě víte, v těchto těžkých situacích přijde vhod jakákoli pomoc. Proto si daru statutárního města Přerov nesmírně vážím a upřímně za tento projev solidarity a sounáležitosti děkuji. Poskytnutý dar řádně využijeme na stanovený účel.“
Slova primátora Rašky občané našeho města opravdu plně chápou. Vždyť u nás jsou ještě i po 12 letech živé vzpomínky na povodně roku 1997, kdy voda zalila celé město. A jen díky úsilí našich občanů, pomoci přátel i zcela neznámých lidí se nám tehdy podařilo s následky povodní vyrovnat.
Přejeme našim přátelům z Děčína, aby se jim podařilo brzy odstranit nejen škody na majetku, ale i znovu nalézt klid a životní rovnováhu.
Na fotografii Mgr. Romany Silvarové zleva: náměstek primátora města Přerova Mgr. Josef Kulíšek, primátor Přerova Ing. Jiří Lajtoch, primátor Děčína Ing. Vladislav Raška a jeho náměstek Ivan Vepřek.

 
mladí hasiči II
14.07.2009

Primátor přijal mladé hasiče


Primátor města Ing. Jiří Lajtoch se dnes sešel s dvěma družstvy úspěšných přerovských reprezentantů v hasičském sportu. Mladí sportovci se pochlubili svými výsledky - vždyť být mistrem republiky v požárním útoku nebo stát na stupních vítězů na mistrovství republiky v požárním sportu mládeže - to se nestává každý den.
Jeden sport zastupovali zástupci dvou hasičských jednot. Dorostenci z Henčlova svých úspěchů dosáhli pod hlavičkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Na Mistrovství České republiky se stali mistry republiky v požárním útoku, celkově obsadilo jejich družstvo krásné 4. místo.
Mladí hasiči hájili barvy Moravské hasičské jednoty Přerov. Na Mistrovství republiky v požárním sportu mládeže skončili s bronzovými medailemi.
Primátor ocenil výkony malých i velkých hasičů, které jsou opravdu obdivuhodné. V příjemném prostředí Městského domu si společně se sportovci a jejich trenéry povídal o soutěžích i přípravě, prohlédl si kroniky i poháry. A všem popřál dobrou kondici a výborné úspěchy v dalších soutěžích.


 
Prapor
08.07.2009

Zastupitelstvo města v mimořádném termínu

V pondělí 13. července se uskuteční ve školící místnosti na Smetanově ulici 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
Na programu bude projednání poskytnutí pěněžitých darů obcím našeho regionu, které byly postiženy povodní.Začátek zasedání je netradičně v 16 hod.

 
Znak města Přerov
03.07.2009

Oznámení o zrušení registrace zdravotnického zařízení

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor zdravotnictví oznámil na základě § 67b odst.16 písm.b) zákona č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, převzetí zdravotnické dokumentace z důvodu zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení. Jedná se o zubní lékařství MUDr.Zelenkové, Precheza a.s., nábř.Dr.E.Beneše 24 v Přerově. Proto je nutné, aby se pacienti uvedené lékařky zaregistrovali u nového zubního lékaře a poté se obrátili ve věci své zdravotnické dokumentace na Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor zdravotnictví. Žádosti o předání zdravotnické dokumentace musí obsahovat jméno a příjmení pacienta, rodné číslo, trvalé bydliště a název nově zvoleného zdravotnického zařízení. Bližší informace mohou bývalí pacienti MUDr.Zelenkové získat na Krajském úřadu olomouckého kraje, tel.kontakt 585 508 683, e-mail:e-stefkova@kr-olomoucky.cz

 
Bardejov-návštěva
02.07.2009

Spolupráce s Bardejovem pokračuje

V květnu loňského roku ve slavnostní síni bardejovské radnice podepsali primátoři města Bardejov a Přerov - MUDr. Boris Hanuščak a Ing. Jiří Lajtoch, smlouvu o partnerství. Potvrdili jsme tak naše přátelství, trvající dlouhá desetiletí. I v rámci sjednocené Evropy zůstáváme blízkými partnery a snažíme se různými aktivitami podporovat rozvoj vztahů mezi našimi občany.
Za účelem získání nových poznatků práce v samosprávě a její využitelnosti v praxi uzavřeli prednosta Mestského úradu Bardejov Ing.Juraj Popjak a tajemník Magistrátu města Přerova Ing.Jiří Bakalík smlouvu o projektu výměnných stáží zaměstnanců MěÚ Bardejov a MMPr.
Právě v těchto dnech probíhají oboustranné výměnné stáže úředníků obou magistrátů. Vyměňujeme si vzájemně zkušenosti z naší práce např. v oblasti sociálních služeb, informačních technologií, projektového řízení, v oblasti realizace a propagace rozvojových záležitostí či práce městských policií. Zároveň máme také příležitost osobně se seznámit s chodem úřadů v našich městech, čas se najde i na prohlídku kulturních památek nebo ochutnávku místních specialit. Hosty z Bardejova také osobně přivítal v Přerově primátor Ing. Jiří Lajtoch, který s nimi strávil včerejší večer. Věříme, že taková setkání jsou dobrým základem pro další spolupráci.

 
Prapor
29.06.2009

Přerov pomáhá zaplaveným obcím

Extrémní přívalové deště způsobily značné problémy také městům a obcím v našem regionu. Proto primátor města Přerova Ing. Jiří Lajtoch s ředitelem Územního odboru Přerov
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Ing. Miroslavem Čočkem již ve čtvrtek navštívili nejvíce postižené oblasti, aby zjistili, jaké škody povodně způsobily. Zároveň byla domluvena okamžitá humanitární pomoc - obci Bělotín byly poskytnuty pytle a násypka na plnění pytlů pískem k vytvoření protipovodňové hráze na zpevnění břehů místního potoka. V sobotu v Hranicích přerovská jednotka Sboru dobrovolných hasičů pomáhala odčerpávat vodu v zaplavených domech na ul. 28. října. Obcím Jeseník n. Odrou a Nový Jičín bylo zapůjčeno po 5 kusech vysoušečů, v Hustopečích nad Bečvou pomohou 2 kalová čerpadla. Ve spolupráci s Technickými službami města Přerova s.r.o. byly do Hustopečí zapůjčeny i 4 velkoobjemové kontejnery a zajištěn odvoz zatopeného vybavení postižených domácností. Ještě i dnes jsou pracovníci přerovského magistrátu v kontaktu se starosty obcí, v nichž se potýkají s následky zatopení, aby v rámci možností pomohli.
Statutární město Přerov připravuje do orgánů města také návrh na finanční pomoc nejvíce postiženým obcím v okolí Přerova.


 
29.06.2009

Pohotovost

Rozpis pohotovostních lékárenských služeb v Přerově na červenec - prosinec 2009

 
Znak města Přerov
29.06.2009

Upozornění pro klienty

Z důvodů havárie bude dnes, v pondělí 29. června 2009 uzavřena budova magistrátu na Bratrské ul.34.
Nepřístupny budou tedy : stavební úřad, odbor rozvoje, finanční odbor, odbor životního prostředí, správní odbor, kancelář tajemníka a také pokladny.

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 400 [...] 412 413 414 415 416 417 418 [...] 420 [...] 424 starší
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 557185
Za den: 83294
Online návštěvníků: 1995
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load