Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Aktuality

Prapor
05.08.2009

POVODNĚ 2009

Do 30.11.2009 můžete posílat finanční příspěvky na veřejnou sbírku OLOMOUCKÉHO KRAJE na pomoc obcím, neziskovým organizacím a jednotlivcům postiženým bleskovými záplavami na Hranicku a Jesenicku v červnu letošního roku.
Příspěvky můžete posílat na číslo účtu : 24100217/0100.

 
Výchovně rekreační kurz pro děti
05.08.2009

Výchovně rekreační kurz pro děti

V termínu 27.7. - 2.8.2009 realizoval Magistrát města Přerova, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, výchovně reakreační kurz pro děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí. Kurz proběhl na Rekreačním středisku Zákopčí, Hutisko-Solanec. Zúčastnilo se jej 51 dětí z Přerovska i Kojetínska.
Kurz byl realizován převážně za finanční pomoci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekty podpory integrace rómské komunity na rok 2009 a dofinancován Magistrátem města Přerova a Městem Kojetín.

 
Znak města Přerov
04.08.2009

Město Přerov se zapojilo do soutěže „Obec přátelská rodině 2009“

„Obec přátelská rodině 2009“ je celostátní a každoročně pořádaná soutěž, jejímž cílem je podpora rozvoje prorodinných aktivit a propagace rodinné politiky na úrovni obcí.

Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center v ČR.

Soutěže se může zúčastnit každá obec České republiky (nebo v rámci statutárních měst územně členěných na městské části/obvody dotyčná městská část či obvod), a sice tím způsobem, že její starosta či starostka zašle vyplněný soutěžní formulář do 31. července 2009 na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vítězné obce se mohou těšit z větší spokojenosti svých obyvatel, prestiže a medializace. Obce, které se umístí na prvním, druhém nebo třetím místě v jedné z šesti velikostních kategorií, v rámci kterých se soutěží, získají finanční odměnu v podobě nároku na neinvestiční dotaci, která bude využita při realizaci pro-rodinných aktivit pořádaných obcí.

Vyhlášení výsledků a předání diplomů a příslibů dotace se uskuteční v listopadu 2009. O vítězných obcích bude, stejně jako v loňském roce, natočen a zveřejněn dokumentární film.

 
Přerovské hody - neděle
03.08.2009

Pozvánka na přerovské hody - neděle 9.8.2009

PŘEROVSKÉ SVATOVAVŘINECKÉ HODY se konají od 7. - 9.8.2009. Součástí nedělního programu je krojovaný průvod, vystoupení dechové hudby Hanačka, středověké hry a jarmark, mše svatá a prohlídka kostela Sv. Vavřince ...

 
Přerovské hody, pátek -  sobota
03.08.2009

Pozvánka na přerovské hody - pátek 7.8., sobota 8.8.

PŘEROVSKÉ SVATOVAVŘINECKÉ HODY se konají od 7. - 9.8.2009. V pátek můžete navštívit hodovou diskotéku, v sobotu vystoupení souborů partnerských měst nebo od 20:00 hodin koncert pražské skupiny Olympic.

 
pozvánka
29.07.2009

Dotace na zateplování rodinných a bytových domů

Krajská energetická agentura Olomouckého kraje
ve spolupráci s Olomouckým krajem si Vás dovoluje pozvat na bezplatnou přednášku k tématu získání dotace na zateplování rodinných a bytových domů pro fyzické osoby z rozpočtu Olomouckého kraje. Přednáška je určena majitelům rodinných a bytových domů na území Olomouckého kraje. Příspěvek je možné získat na zateplení obvodového pláště budovy, výměnu oken a venkovních dveří. Přednáška se uskuteční dne 18.srpna 2009, od 14:00 hodin, v zasedací místnosti ve 2.NP budovy Magistrátu města Přerov,Smetanova 7a.

 
Znak města Přerov
24.07.2009

Zástupci města jednali na Ministerstvu dopravy

V úterý 21. července 2009 opět primátor statutárního města Přerova Ing. Jiří Lajtoch s náměstkem primátora Mgr. Josefem Kulíškem jednali na Ministerstvu dopravy. Při jednání s náměstkem ministra Ing. Tomášem Kaasem a za účasti generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic Ing. Alfreda Brunclíka hovořili zejména o přípravě staveb, jejichž realizací dojde k rapidnímu zlepšení dopravní situace v Přerově a nejbližším okolí. Situaci komplikuje fakt, že v tomto volebním období je to již třetí garnitura vedení Ministerstva dopravy, s níž zástupci města jednají.
Bylo potvrzeno, že termín dokončení úseků dálnice DI, označovaných jako 0136 (Říkovice - Přerov) a 0137 (Přerov - Lipník), zůstává zatím beze změny - tedy v roce 2014. Na oba úseky jsou vydána územní rozhodnutí, zpracovány dokumentace pro stavební povolení a probíhají právní úkony k získání vztahů k pozemkům.
Je pravdou, že v současné době krize se objevují také problémy s finančním zabezpečením připravovaných investic, včetně dálnice DI. V návaznosti na nutné změny a úpravy státního rozpočtu se přehodnocují investiční záměry Ministerstva dopravy. Momentálně proto nelze říct, jak se bude vyvíjet situace po roce 2010, to se bude upřesňovat ve 4. čtvrtletí letošního roku. Přesto lze konstatovat, že stavby mimoúrovňového křížení a křižovatky Dluhonská zatím nejsou ohroženy a je předpoklad, že budou zahájeny v daném termínu.
Se zlepšením poměrů souvisí připravovaný průpich městem, jehož vliv na konečný výsledek dopravního řešení je stejně zásadní jako ukončení obou úseků dálnice DI. Ředitelstvím silnic a dálnic bude provedena na základě městem zpracovaného investičního záměru a již vydaného územního rozhodnutí odborná analýza, jejíž součástí bude i vyčíslení společenské škody, která státu vzniká oddalováním výstavby dálnice. Analýza poslouží jako jeden z podkladů pro ekonomické zdůvodnění výstavby průpichu. Lze předpokládat, že s největší pravděpodobností po vyhodnocení bude realizace vlastního průpichu opět zařazena do investičních záměrů Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic, a to i přes to, že v budoucnu již nebude silnicí I. třídy.
Představitelé města připravují dopis adresovaný premiérovi a Úřadu vlády. Chtějí opětovně upozorňovat na katastrofální dopravní situaci v Přerově a dále budou požadovat urychlené dokončení uvedených dálničních úseků a usilovat o realizaci dalších dopravních staveb v plánovaných termínech.

 
Foto Decin
22.07.2009

Přátelské setkání v Děčíně

Dne 21. července 2009 se na děčínské radnici uskutečnilo setkání, na kterém primátor města Přerova Ing. Jiří Lajtoch předal primátorovi našeho partnerského města Děčína Ing. Vladislavu Raškovi darovací smlouvu na finanční pomoc při odstraňování škod způsobených přírodním živlem.
Primátor Raška ocenil zájem našeho města o problémy, s nimiž se v posledních týdnech občané na Děčínsku setkávali. Uvedl, že jej potěšila zpráva o finančním daru, který Zastupitelstvo města Přerova schválilo pro město Děčín na úhradu škod způsobených ničivými přívalovými dešti na Děčínsku na začátku července letošního roku.
V osobním dopise, který předal Ing. Lajtochovi, je uvedeno: „Přívalové deště, které část našeho okresu postihly zcela nečekaně, poničily v Děčíně především infrastrukturu, podepsaly se na stabilitě dvou svahů a samozřejmě poškodily i majetky občanů. V okolních obcích, kde se po dvouhodinovém dešti zcela nečekaně rozvodnily malé vodní toky, se setkáváme s tragediemi a zoufalstvím lidí, kteří zcela přišli o veškerý svůj majetek. Myslím, že není třeba situaci podrobně popisovat, protože město Přerov má již s ničivou silou povodní bohaté zkušenosti.“
A dopis pokračuje: „Jak jistě víte, v těchto těžkých situacích přijde vhod jakákoli pomoc. Proto si daru statutárního města Přerov nesmírně vážím a upřímně za tento projev solidarity a sounáležitosti děkuji. Poskytnutý dar řádně využijeme na stanovený účel.“
Slova primátora Rašky občané našeho města opravdu plně chápou. Vždyť u nás jsou ještě i po 12 letech živé vzpomínky na povodně roku 1997, kdy voda zalila celé město. A jen díky úsilí našich občanů, pomoci přátel i zcela neznámých lidí se nám tehdy podařilo s následky povodní vyrovnat.
Přejeme našim přátelům z Děčína, aby se jim podařilo brzy odstranit nejen škody na majetku, ale i znovu nalézt klid a životní rovnováhu.
Na fotografii Mgr. Romany Silvarové zleva: náměstek primátora města Přerova Mgr. Josef Kulíšek, primátor Přerova Ing. Jiří Lajtoch, primátor Děčína Ing. Vladislav Raška a jeho náměstek Ivan Vepřek.

 
mladí hasiči II
14.07.2009

Primátor přijal mladé hasiče


Primátor města Ing. Jiří Lajtoch se dnes sešel s dvěma družstvy úspěšných přerovských reprezentantů v hasičském sportu. Mladí sportovci se pochlubili svými výsledky - vždyť být mistrem republiky v požárním útoku nebo stát na stupních vítězů na mistrovství republiky v požárním sportu mládeže - to se nestává každý den.
Jeden sport zastupovali zástupci dvou hasičských jednot. Dorostenci z Henčlova svých úspěchů dosáhli pod hlavičkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Na Mistrovství České republiky se stali mistry republiky v požárním útoku, celkově obsadilo jejich družstvo krásné 4. místo.
Mladí hasiči hájili barvy Moravské hasičské jednoty Přerov. Na Mistrovství republiky v požárním sportu mládeže skončili s bronzovými medailemi.
Primátor ocenil výkony malých i velkých hasičů, které jsou opravdu obdivuhodné. V příjemném prostředí Městského domu si společně se sportovci a jejich trenéry povídal o soutěžích i přípravě, prohlédl si kroniky i poháry. A všem popřál dobrou kondici a výborné úspěchy v dalších soutěžích.


 
Prapor
08.07.2009

Zastupitelstvo města v mimořádném termínu

V pondělí 13. července se uskuteční ve školící místnosti na Smetanově ulici 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
Na programu bude projednání poskytnutí pěněžitých darů obcím našeho regionu, které byly postiženy povodní.Začátek zasedání je netradičně v 16 hod.

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 400 [...] 412 413 414 415 416 417 418 [...] 420 [...] 425 starší
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 19536
Za týden: 600248
Za den: 109971
Online návštěvníků: 1736
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load