Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Aktuality

Předmostí
10.02.2016

Developer míří do Předmostí, hodlá tu stavět skladovací komplex

V lokalitě Staré rybníky v Přerově-Předmostí se chystá výstavba velkokapacitní haly pro společnost Ardon Safety, která obchoduje se zbožím určeným pro řemeslnické, čalounické a stavební profese. Firma působí v Přerově dlouhodobě – současné prostory jsou pro ni ale nedostačující, a proto hledá nové možnosti pro svou expanzi. Zástupci města nyní čekají, jakou částku developer nabídne za pozemek o rozloze zhruba 4 hektary, který je ve vlastnictví města.  

 
autobusové nádraží
09.02.2016

S novým dopravcem se pro cestující nic nemění. Platí jízdní řády, trasy, ceny i doklady

Dnes ráno vyjely do přerovských ulic autobusy nové přepravní společnosti, která pro město zajišťuje linkovou dopravu. Společnost Arriva Morava nahradila ze dne na den Dopravní a logistickou společnost, která se dostala do finančních potíží a nemohla v zakázce pro Přerov pokračovat - viz včerejší tisková zpráva.
Zástupci města ujišťují cestující, že pro ně nenastává žádná změna.  
 
soutěž2
09.02.2016

Soutěžte o vstupenky na megakoncert operního slovenského tria

LA GIOIA - pop operní megakoncert operního slovenského tria se uskuteční ve středu 17. února od 19.30 hodin v Městském domě v Přerově. Chcete vyhrát lístky na tento koncert, které do soutěže věnovaly Kulturní a informační služby města Přerova? Potom odpovězte na otázku: Ze kterého roku pochází první písemná zmínka o Přerově? Odpovědi posílejte na adresu: lenka.chalupova@prerov.eu. První dva soutěžící, kteří odpoví správně, získají po dvou vstupenkách.  Jména výherců budou zveřejněna pod touto zprávou. __________________________________________________
Vstupenky vyhrávají Miroslav Zapletal a Michal Zedek.
Blahopřejeme!

 
Autobusové nádraží
08.02.2016

Provozovatel přerovské autobusové dopravy dnes končí, zítra už obslouží linkovou dopravu nový přepravce

Dnešní půlnocí končí smlouva mezi městem Přerovem a Dopravní a logistickou společností, která ve městě zajišťovala autobusovou dopravu. Společnost se dostala do finančních potíží, kvůli platební neschopnosti přišla o osm pronajatých autobusů a od 4. února už nebyla schopna v plném rozsahu zajistit autobusovou dopravu v Přerově. Poté, co bylo avizováno, že v pondělí 8. února nevyjede 77 autobusových spojů, byla svolána mimořádná rada města a radní rozhodli o ukončení smluvního vztahu. Dohodu podepsal zmocněnec společnosti Karel Horák.

 
autobus
08.02.2016

Dnes v Přerově nevyjede 77 autobusových spojů

Informujeme cestující, že městská autobusová doprava bude mít dnes výpadek 77 spojů. Dopravní a logistická společnost, která se dostala do finančních problémů, už není schopna zajišťovat v Přerově autobusovou dopravu podle smlouvy. Zástupci města situaci intenzivně řeší.

V pondělí 8. února bude omezení na těchto linkách:

101/4, 7, 12, 15, 20, 27, 23, 28, 29, 42, 43, 46, 47, 50, 53, 54, 57, 58, 62, 64, 65, 67, 70, 72, 73

102/17, 50, 53, 58, 61, 66, 69

104/ 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 25, 26, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 45, 46

105/ 7, 15, 25, 41, 57, 73, 83, 91, 101, 109, 119, 121, 127, 129, 133, 137

106/ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

115/ 5, 7, 9

ikona souboruJízdní řády (žlutě zvýrazněné spoje dnes 8.2. nepojedou)

 
autobusové nádraží
05.02.2016

Kvůli finančním problémům dopravce nevyjely některé autobusy. Zástupci města už jednají s novým možným provozovatelem

Dopravní a logistická společnost, která zajišťuje v Přerově městskou autobusovou dopravu, přišla kvůli platební neschopnosti o pět pronajatých autobusů. Výpadek se už ve čtvrtek 4. února odrazil na omezení některých spojů – v dopravní špičce nevyjelo z Masarykova náměstí, kde úředníci monitorovali situaci, sedm ze 47 spojů. Zástupci Přerova dnes jednali v krizovém režimu s Karlem Horákem, který je zmocněn zastupovat Dopravní a logistickou společnost. Ten potvrdil, že společnost není z finančních důvodů schopna nadále zajišťovat plnění smlouvy, která byla uzavřena v roce 2014 na deset let. Dá se očekávat, že v následujících dnech město tuto smlouvu vypoví a zadá zakázku jinému provozovateli.

 
Strážníci městské policie Přerov
03.02.2016

Máte správně označenou nemovitost? Přerovští strážníci pokračují s osvětou, rozdávají do schránek letáčky

Přerovští strážníci začali s kontrolou označení domů. Při svých pochůzkách totiž zjistili, že mnozí vlastníci nemají své domy označeny čísly popisnými a orientačními vůbec - nebo nedostatečně. "Mnohdy je tak velmi obtížné najít bez asistence mapy konkrétní dům. Se stejným problémem se snaží vypořádat i pracovníci doručovacích společností, hasiči či zdravotníci," uvedl zástupce ředitele Městské policie Přerov Miroslav Komínek. Majitelé nedostatečně označených nemovitostí proto dostanou do schránek letáček s doporučením, aby dům co nejdříve opatřili požadovanými čísly. Z letáčku se dozví doporučené formáty číslic i tabulek.
ikona souboruLetáček

 
Masopust6
03.02.2016

Masopustní právo bude v sobotu předáno před radnicí

Masopustní veselí ovládne v sobotu 6. února Přerov. Průvod maškar dorazí v 10 hodin před radnici, kde bude slavnostně předáno masopustní právo. Akci pořádá spolek Cukrle, k tanci i poslechu bude hrát Hanácká mozeka Litovel.

 
Znak města Přerov
02.02.2016

Soutěžte o vstupenky na divadelní komedii Byt na inzerát

Divadelní společnost Háta uvede v pondělí 8. února v Městském domě v Přerově francouzskou komedii Byt na inzerát. Chcete vyhrát lístky, které do soutěže věnovaly Kulturní a informační služby města Přerova? Potom odpovězte na otázku: Který panovník povýšil v roce 1256 Přerov na město? Odpovědi posílejte na adresu: lenka.chalupova@prerov.eu. První dva soutěžící, kteří odpoví správně, získají po dvou vstupenkách.

Jména výherců budou zveřejněna pod touto zprávou.

---------------------------------------------------------------------------

Vstupenky získávají Vilém Raška a Andrea Křížová - Mikešková. Blahopřejeme!

 
zámek
28.01.2016

Přerov má právě dnes narozeniny. Slaví 760 let od svého povýšení

Přerov právě dnes slaví 760 let od chvíle, kdy byl povýšen na město. U jeho zrodu stál král Přemysl Otakar II., který 28. ledna roku 1256 podepsal v Olomouci listinu, v níž vzpomněl věrnosti Přerovských.

Do té doby byl Přerov jen trhovou vsí, poté se stal městem. Došlo tu k nové lokaci, kterou po stránce půdorysu umožnilo úplné zničení starého Přerova. Stavební parcely byly nově vyměřeny, takže půdorys města byl pak celkem pravidelný. Pod hradem vzniklo čtvercovité náměstí a několik pravidelných ulic, které přiléhaly k náměstí. Z půdorysu je zřejmé, že bylo plánováno město menší, nejvýše střední velikosti. Lze předpokládat, že za této lokace vznikl stranou náměstí i kostel sv. Vavřince, zatím filiální, jako kostel městský… neboť hradní kostelík sv. Jiří už nepostačoval zvýšenému počtu obyvatelstva. Měšťany nového města se stali především ti obyvatelé starého Přerova, kteří zkázu přežili. Těch však nebylo tolik, aby stačili k zalidnění města. Proto přišli i osadníci odjinud - kdo však tito osadníci byli a odkud pocházeli, zůstane už navždy tajemstvím…

Přerov měl všechny atributy středověkého města - pokud nešlo o taková práva, pro něž bylo potřebí zvláštního povolení krále či feudálního majitele. Přerov dostal tehdy zejména právo samosprávy (městská rada s purkmistrem v čele), právo tržní, právo vaření piva, právo mílové (tj. aby na míli cesty kolem Přerova se neusazovali řemeslníci kromě kováře) a právo opevnění (zatím to byla ovšem jen opevnění primitivní, která postačovala k obraně proti bandám loupežníků nebo menším oddílům nepřítele, ale nemohla čelit pravidelnému obléhání).

Je zajímavé, že z doby předhusitské nemáme ani jedinou zprávu o dědičném rychtáři v Přerově, jak tomu bylo v jiných městech. Je ovšem nutno jeho existenci předpokládat, jestliže ovšem jeho funkci nezastával markraběcí purkrabí na přerovském hradě. Nové město náleželo králi, bylo tedy městem královským. Lze také předpokládat, že současně s lokovaným městem vznikl teprve most přes Bečvu, který byl využíván místo dřívějšího brodu. Alespoň v listinách, vydaných pro Hranice roku 1276 a 1292 se dočteme, že z Hranic každoročně v křížové dny platil každý celoláník, krčmář a řemeslník 6 denárů, podsedník pak dva denáry k přerovskému mostu. Most byl tehdy na Moravě vzácností a údaj svědčí o tom, že na konci 13. století nebyl na střední a dolní Bečvě jiný most…

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 202 203 204 205 206 207 208 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 400 starší
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49959137
Za týden: 139527
Za den: 22737
Online návštěvníků: 392
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load