Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Aktuality

Autobusy
13.02.2015

Dohodli se na kompromisu. Řidiči autobusů stávkovat nebudou

Plánovaná pondělní i páteční stávka řidičů autobusů v přerovské městské hromadné dopravě je zrušena. Odboráři dnes s vedením Dopravní a logistické společnosti podepsali kolektivní smlouvu – dohodli se na sporném bodě, kterým byla základní hodinová mzda. Ta se jim zvýší ze současných 90 na 95 korun. Odboráři udělali ústupek, protože původně žádali zvýšení na sto korun. Přerovský primátor Vladimír Puchalský k odvolané stávce řekl: "Oběma stranám tleskám. Jsem rád, že se mezi sebou domluvily a nevzaly si cestující jako své rukojmí".

 
Strojař
12.02.2015

Studenti architektury budou tvořit návrhy na využití Strojaře

Jak by ideálně mohl vypadat opuštěný devítipodlažní hotelový dům Strojař? Jaké využití by mohl mít? Má sloužit jako domov pro seniory, nebo bude lepší ho zbourat a místo něj vystavět třeba parkovací dům či dopravní hřiště pro děti? Těmto otázkám dají konkrétní rozměr studenti architektury, kteří se příští týden sjedou do Přerova, aby tu v průběhu čtyř dnů pracovali na ideových návrzích využití Strojaře. Ten je už dva roky opuštěný a zástupci města pro něj hledají veřejně prospěšné využití. Pokud ho do března najdou, ministerstvo obrany objekt městu daruje zdarma. 

 
Autobus
11.02.2015

Řidiči autobusů se příští týden chystají stávkovat, zástupci města hledají řešení náhradní dopravy

V Přerově se schyluje ke stávce dopravce, který provozuje městskou autobusovou dopravu – a to kvůli nespokojenosti řidičů se základní hodinovou mzdou. Přerovský primátor Vladimír Puchalský dnes vyslechl zástupce Dopravní a logistické společnosti a představitele odborů, kteří zastupují devětadvacet nespokojených řidičů.
„Zatím vše nasvědčuje tomu, že stávka proběhne. Pokud do konce týdne nedojde mezi zaměstnavatelem a odbory k dohodě, zastaví se autobusy v pondělí 16. února od půlnoci do devíti hodin ráno, kdy proběhne výstražná stávka. Celodenní stávka by pak měla následovat v pátek 20. února,“ shrnul primátor Vladimír Puchalský.

 
Cena města
11.02.2015

Ceny města Přerova pro rok 2015 jsou otevřené

Znáte významného Přerovana či Přerovanku? Tak je navrhněte na Cenu města Přerova.
„Do konce května mohou občané posílat nominace na prestižní uznání – medaili Jana Ámose Komenského, kterou předávají zástupci města lidem, kteří mimořádně přispěli k rozvoji Přerova, zasloužili se o rozvoj demokracie a lidských práv či dosáhli vynikajících výsledků v různých oblastech života - vědě, kultuře či sportu,“ uvedla vedoucí kanceláře primátora Daniela Novotná. 
Nominace – které musí obsahovat nejen jméno a příjmení kandidáta, ale i stručné zdůvodnění návrhu a kontaktní údaje navrhovatele - je možné posílat na adresu magistrátu, popřípadě na e-mailovou adresu: kp@prerov.eu. Posuzovat je budou radní, kteří pak v říjnu laureátům ceny předají.
Nejvyšší přerovské ocenění udělují zástupci města významným osobnostem od roku 1964. Za tu dobu ji získalo téměř 450 osobností či kolektivů.

 
Pohled
11.02.2015

Strategický plán nahlíží až do roku 2020. Teď projde diskuzí

Chcete vědět, jak se bude město Přerov do roku 2020 rozvíjet? Jaké jsou jeho možnosti? Přijděte v úterý 24. února od 16.30 hodin do velkého sálu Městského domu, kde se uskuteční veřejné projednávání "Strategického plánu územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 - 2020". Dokument je rovněž zveřejněný na webových stránkách města Přerova – a k dispozici je v tištěné podobě také v Městském informačním centru.

 
Trávník
11.02.2015

Chcete vědět, jak bude vypadat panelové sídliště Trávník?

Projekt regenerace panelového sídliště Trávník dostává konkrétní podobou. Zajímá vás, jak bude vypadat? Plány budou k nahlédnutí od 16. února ve Výstavní síni Pasáž – tam si mohou zájemci projekt nejen prohlédnout, ale napsat jeho tvůrcům i své náměty či postřehy. Veřejnosti pak bude  projekt regenerace představen v pondělí 23. února od 16 hodin v jídelně Základní školy Trávník.  

 
Městský ples
10.02.2015

Městský ples roztančí velký sál Městského domu

Městský ples roztančí v sobotu 21. února od 20 hodin Městský dům. Ve velkém sále bude hrát k tanci i poslechu kapela Re-Vox a v malém sále zazní taneční hudba v podání Karla Cahy a Olgy Cahové. Hostem večera bude Petr Šiška & Legendy se vrací. Vstupenky na ples jsou v předprodeji v Městském informačním centru na náměstí T. G. Masaryka.

 
Masopust
10.02.2015

Medvěd, smrtka i šumaři. Přerovem projde masopustní průvod

Pestrobarevné maškary za doprovodu hudby budou v sobotu 14. února procházet městem. V 9.30 hodin průvod dorazí před radnici na náměstí T. G. Masaryka, kde bude hlavnímu stárkovi předáno masopustní právo.

 
Vlajka
09.02.2015

Přerov po letech vyvěsí vlajku pro Tibet

Po deseti letech bude v Přerově vyvěšena vlajka pro Tibet. Naposledy vlála červeno-bílo-modro-žlutá standarta na budově přerovské radnice 10. března roku 2005. O rok později se už tehdejší radní dohodli, že vlajku nevyvěsí – a to s odůvodněním, že tato forma protestu vyvolala rozporuplné reakce Přerovanů. 

 
Ubytovna
06.02.2015

Lidé z ubytovny dostali jídlo i oblečení, o jejich osudu se jedná

Osud zdravotně i mentálně postižených lidí z přerovské ubytovny v Dluhonské ulici zvedl celorepublikový zájem občanů. Obyvatele, kteří tu žili na periferii města v nuzných podmínkách, čeká stěhování. Provozovatel ubytovny Pavel Mirga totiž oznámil tento týden sociálním pracovníkům, že k poslednímu únoru „lazaret“ uzavře. Přinášíme aktuální informace o tom, jaké kroky byly v této věci v posledních hodinách podniknuty.
- V současné době bydlí v této ubytovně 34 lidí. Z tohoto počtu jsou tři občané z Přerovska - a sociální pracovníci pro ně hledají možnosti bydlení. Dalších 31 lidí pochází z různých koutů republiky. „Kontaktovali jsme příslušné úřady obcí a měst, kde mají tito lidé trvalé bydliště. Žádáme je o pomoc při zajištění jiného pobytového zařízení,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí a školství Romana Pospíšilová.
- Pavel Mirga oznámil, že v únoru lidem z ubytovny omezí  služby - například jim nebude poskytovat jídlo. Dnes proto byla do „lazaretu“ navezena strava, kterou sponzorsky poskytl jeden z přerovských marketů.  „Od pondělí budou mít lidé z ubytovny zajištěnu celodenní stravu – vařit pro ně budou kuchaři ze Zařízení školního stravování. Toto jídlo bude hrazeno z dávky - mimořádné okamžité pomoci, kterou aktuálně vyjednáváme s Úřadem práce,“ konstatovala vedoucí oddělení sociální prevence a pomoci přerovského magistrátu  Marta Šintáková.
- Sociální pracovníci každý den navštěvují ubytovnu a monitorují, jestli jsou lidem podávány léky. Do ubytovny přivezli teplé ošacení a další potřeby z městského sociálního šatníku.
- Provozovatel ubytovny Pavel Mirga přislíbil zástupcům města, že pokud se nepodaří do 28. února najít pro všechny současné obyvatele jiné pobytové zařízení, prodlouží jim smlouvu až do poloviny března.
- Dnes jednal náměstek primátora Tomáš Navrátil s náměstkyní hejtmana Olomouckého kraje Yvonou Kubjátovou. V dané věci byla přislíbena intenzivní spolupráce.
Doplňující informace z odboru sociálních věcí a školství:
- Ubytovna v Dluhonské ulici neposkytuje – a ani nikdy neposkytovala - registrované sociální či zdravotní služby. Jednalo se o komerční ubytovací služby, jejichž požadovaná kvalita není dána žádnými standardy. Do toho ubytovacího zařízení se dostávaly osoby z ulice nebo ze zdravotnického zařízení (nemocnice, LDN, psychiatrické nemocnice, azylové domy a podobně).
- Po celou dobu existence této ubytovny navštěvovali a navštěvují ubytované občany sociální pracovníci. Zejména z jejich podnětů bylo dlouhodobě a opakovaně poukazováno na podmínky, které jsou na ubytovně zjištěny. Byl informován finanční úřad, živnostenský úřad, stavební úřad, krajská hygienická stanice, krajský úřad, Policie ČR. Všechny uvedené instituce zde v rámci svých pravomocí opakovaně prováděly kontroly. 
- Od října roku 2013 tam sociální pracovníci v pravidelných intervalech prováděli sociální depistáž - a to za účelem vyhledávání osob s potřebou pomoci sociálního pracovníka. Hovořili s ubytovanými, rozdávali jim informační letáčky s konkrétní nabídkou pomoci a s kontakty na sociální pracovníky.
- Pravidelně byl monitorován celkový počet ubytovaných osob, cílové skupiny sociální práce, počet přerovských a mimopřerovských osob - a také z kterých míst do Přerova lidé přicházejí. Z výsledků byla sociálními pracovníky (1 krát za tři měsíce) vypracována zpráva, která byla předkládána orgánům města.

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 236 237 238 239 240 241 242 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 400 starší
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49962109
Za týden: 142499
Za den: 25709
Online návštěvníků: 575
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load