Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Řešení životních situací


PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.
Občanský průkaz může být vydán i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Typy vydávaných občanských průkazů:
• občanský průkaz se strojově čitelnými údaji
• občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem
• občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (vydává se v souvislosti s výkonem volebního práva, z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu s dobou platnosti 1 měsíc, dále bezprostředně po nabytí státního občanství s dobou platnosti 3 měsíce), žádost se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

Dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, lze k překročení hranice s členským státem Evropské unie použít jako cestovní doklad i platný občanský průkaz. Státy Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko. Dále lze takto cestovat do zemí schengenského prostoru – Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Od 21. 6. 2013 lze občanský průkaz použít jako cestovní doklad také k překročení vnější hranice, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva nebo pokud je cizí stát, který uznal občanský průkaz jako cestovní doklad, uveden v seznamu států, do nichž lze vnější hranici překročit s občanským průkazem. Tento seznam zveřejňuje Ministerstvo zahraničních věcí sdělením ve Sbírce zákonů. Jedná se o tyto státy: Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská republika, Moldavská republika (občanské průkazy ve formátu ID1 a ID2) a Srbská republika.
Vzhledem k tomu, že pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony, a na základě sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR, doporučujeme českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

PŘEVZETÍ VYHOTOVENÉHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.
Občanský průkaz může být vydán i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Typy vydávaných občanských průkazů:
• občanský průkaz se strojově čitelnými údaji
• občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem
• občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (vydává se v souvislosti s výkonem volebního práva, z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu s dobou platnosti 1 měsíc, dále bezprostředně po nabytí státního občanství s dobou platnosti 3 měsíce), žádost se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

Dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, lze k překročení hranice s členským státem Evropské unie použít jako cestovní doklad i platný občanský průkaz. Státy Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko. Dále lze takto cestovat do zemí schengenského prostoru – Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Od 21. 6. 2013 lze občanský průkaz použít jako cestovní doklad také k překročení vnější hranice, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva nebo pokud je cizí stát, který uznal občanský průkaz jako cestovní doklad, uveden v seznamu států, do nichž lze vnější hranici překročit s občanským průkazem. Tento seznam zveřejňuje Ministerstvo zahraničních věcí sdělením ve Sbírce zákonů. Jedná se o tyto státy: Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská republika, Moldavská republika (občanské průkazy ve formátu ID1 a ID2) a Srbská republika.
Vzhledem k tomu, že pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony, a na základě sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR, doporučujeme českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

ZTRÁTA, ODCIZENÍ, POŠKOZENÍ, ZNIČENÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu je občan povinen neprodleně ohlásit. Oznámení může učinit na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričním úřadu. Zde může odevzdat i nalezený občanský průkaz. Odcizení a nález občanského průkazu je možno ohlásit též Policii České republiky.

V zahraničí je občan povinen hlásit neprodleně ztrátu, odcizení nebo zničení nejbližšímu zastupitelskému úřadu


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21308289
Za týden: 40921
Za den: 7566
Online návštěvníků: 154
 
load