Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Řešení životních situací


PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.
Občanský průkaz může být vydán i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Typy vydávaných občanských průkazů:
• občanský průkaz se strojově čitelnými údaji
• občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem
• občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (vydává se v souvislosti s výkonem volebního práva, z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu s dobou platnosti 1 měsíc, dále bezprostředně po nabytí státního občanství s dobou platnosti 3 měsíce), žádost se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

Dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, lze k překročení hranice s členským státem Evropské unie použít jako cestovní doklad i platný občanský průkaz. Státy Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko. Od 21. 6. 2013 lze občanský průkaz použít jako cestovní doklad také k překročení vnější hranice, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva nebo pokud je cizí stát, který uznal občanský průkaz jako cestovní doklad, uveden v seznamu států, do nichž lze vnější hranici překročit s občanským průkazem. Tento seznam zveřejňuje Ministerstvo zahraničních věcí sdělením ve Sbírce zákonů. Jedná se o tyto státy: Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovská republika, Makedonská republika, Srbská republika.

PŘEVZETÍ VYHOTOVENÉHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.
Občanský průkaz může mít i občan mladší 15 let nebo občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Typy vydávaných občanských průkazů:
• občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem
• občanský průkaz se strojově čitelnými údaji
• občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (vydává se v souvislosti s výkonem volebního práva,
z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu nebo po zrušení údaje o místu
trvalého pobytu s dobou platnosti 1 měsíc, dále bezprostředně po nabytí státního občanství s dobou
platnosti 3 měsíce), žádost se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji.

Dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, lze k překročení hranice s členským státem Evropské unie použít jako cestovní doklad i platný občanský průkaz. Státy Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko. Od 21. 6. 2013 lze občanský průkaz použít jako cestovní doklad také k překročení vnější hranice, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva nebo pokud je cizí stát, který uznal občanský průkaz jako cestovní doklad, uveden v seznamu států, do nichž lze vnější hranici překročit s občanským průkazem. Tento seznam zveřejňuje Ministerstvo zahraničních věcí sdělením ve Sbírce zákonů. Jedná se o tyto státy: Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovská republika, Makedonská republika, Srbská republika.

ZTRÁTA, ODCIZENÍ, POŠKOZENÍ, ZNIČENÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu je občan povinen neprodleně ohlásit. Oznámení může učinit na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričním úřadu. Zde může odevzdat i nalezený občanský průkaz. Odcizení a nález občanského průkazu je možno ohlásit též Policii České republiky.

V zahraničí je občan povinen hlásit neprodleně ztrátu, odcizení nebo zničení nejbližšímu zastupitelskému úřadu


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 20569642
Za týden: 46740
Za den: 6284
Online návštěvníků: 77
 
load