Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Řešení životních situací


PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU SE STROJOVĚ ČITELNÝMI ÚDAJI A S NOSIČEM DAT S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI (E-PAS)

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen e-pas) se vydává občanům ve lhůtě 30 dnů. Je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů. Žádá-li občan o vydání e-pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu e-pas ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů.
Vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji, tzv. „BLESK“ SE RUŠÍ.

Doba platnosti e-pasu je:
• 5 let u občanů ve věku do 15 let
• 10 let u občanů starších 15 let

Dobu platnosti e-pasu nelze prodloužit.

Překročit vnější hranici přes hraniční přechod lze jen s platným cestovním dokladem, v provozní době a v souladu s účelem zřízení hraničního přechodu. Občan může použít k překročení vnější hranice cestovní doklad jiného státu, pokud je také jeho občanem. K překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i platný občanský průkaz. Státy Evropské unie jsou: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko. Dále lze takto cestovat do zemí schengenského prostoru – Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Od 21. 6. 2013 lze občanský průkaz použít jako cestovní doklad také k překročení vnější hranice, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva nebo pokud je cizí stát, který uznal občanský průkaz jako cestovní doklad, uveden v seznamu států, do nichž lze vnější hranici překročit s občanským průkazem. Tento seznam zveřejňuje Ministerstvo zahraničních věcí sdělením ve Sbírce zákonů. Jedná se o tyto státy: Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská republika, Moldavská republika (občanské průkazy ve formátu ID1 a ID2) a Srbská republika.
Vzhledem k tomu, že pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony, a na základě sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR, doporučujeme českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

PŘEVZETÍ VYHOTOVENÉHO CESTOVNÍHO PASU SE STROJOVĚ ČITELNÝMI ÚDAJI A S NOSIČEM DAT S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI (E-PAS)

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen e-pas) se vydává občanům ve lhůtě 30 dnů. Je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů. Žádá-li občan o vydání e-pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu e-pas ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů.
Vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji, tzv. „BLESK“ SE RUŠÍ.

Doba platnosti e-pasu je:
• 5 let u občanů ve věku do 15 let
• 10 let u občanů starších 15 let

Dobu platnosti e-pasu nelze prodloužit.

Překročit vnější hranici přes hraniční přechod lze jen s platným cestovním dokladem, v provozní době a v souladu s účelem zřízení hraničního přechodu. Občan může použít k překročení vnější hranice cestovní doklad jiného státu, pokud je také jeho občanem. K překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i platný občanský průkaz. Státy Evropské unie jsou: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko. Dále lze takto cestovat do zemí schengenského prostoru – Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Od 21. 6. 2013 lze občanský průkaz použít jako cestovní doklad také k překročení vnější hranice, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva nebo pokud je cizí stát, který uznal občanský průkaz jako cestovní doklad, uveden v seznamu států, do nichž lze vnější hranici překročit s občanským průkazem. Tento seznam zveřejňuje Ministerstvo zahraničních věcí sdělením ve Sbírce zákonů. Jedná se o tyto státy: Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská republika, Moldavská republika (občanské průkazy ve formátu ID1 a ID2) a Srbská republika.
Vzhledem k tomu, že pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony, a na základě sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR, doporučujeme českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

ZTRÁTA, ODCIZENÍ, POŠKOZENÍ, ZNIČENÍ CESTOVNÍHO PASU

Ztrátu, odcizení, poškození a zničení cestovního pasu je držitel povinen neprodleně ohlásit. Oznámení ztráty, odcizení nebo nálezu cestovního pasu může učinit v České republice na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričním úřadu nebo nejbližším útvaru policie České republiky. V zahraničí je držitel povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, zničení cestovního dokladu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu. Zastupitelský úřad vystaví držiteli potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení cestovního dokladu a současně bezodkladně oznámí tuto skutečnost orgánu příslušnému k vydání cestovního dokladu.


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21320992
Za týden: 44614
Za den: 11398
Online návštěvníků: 432
 
load