Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Řešení životních situací

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU SE STROJOVĚ ČITELNÝMI ÚDAJI A S NOSIČEM DAT S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI (E-PAS)

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen e-pas) se vydává občanům ve lhůtě 30 dnů. Je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů. Žádá-li občan o vydání e-pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu e-pas ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.

Doba platnosti e-pasu je:
• 5 let u občanů ve věku do 15 let
• 10 let u občanů starších 15 let

Dobu platnosti e-pasu nelze prodloužit.

Překročit vnější hranici přes hraniční přechod lze jen s platným cestovním dokladem, v provozní době a v souladu s účelem zřízení hraničního přechodu. Občan může použít k překročení vnější hranice cestovní doklad jiného státu, pokud je také jeho občanem. K překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i platný občanský průkaz. Státy Evropské unie jsou: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko. Dále lze takto cestovat do zemí schengenského prostoru – Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Od 21. 6. 2013 lze občanský průkaz použít jako cestovní doklad také k překročení vnější hranice, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva nebo pokud je cizí stát, který uznal občanský průkaz jako cestovní doklad, uveden v seznamu států, do nichž lze vnější hranici překročit s občanským průkazem. Tento seznam zveřejňuje Ministerstvo zahraničních věcí sdělením ve Sbírce zákonů. Jedná se o tyto státy: Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská republika, Moldavská republika (občanské průkazy ve formátu ID1 a ID2) a Srbská republika. Kosovská republika rovněž uznává platný občanský průkaz jako cestovní doklad opravňující ke vstupu do země, avšak pouze občanský průkaz se strojově čitelnou zónou a biometrickými údaji, který ČR vydává od 2.8.2021. Pokud občan tímto dokladem nedisponuje, musí k cestě použít platný cestovní pas.
Cestovat do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na platný občanský průkaz je možné do 30. 9. 2021. Pro držitele statusu Settled Status/Pre-Settled Status bude možné občanský průkaz využít do 31. 12. 2025.
V případě tranzitu přes třetí stát je nutno si prověřit, jestli není nutné v daném případě použít cestovní pas.

Vzhledem k tomu, že pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony, a na základě sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR, doporučujeme českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

PŘEVZETÍ VYHOTOVENÉHO CESTOVNÍHO PASU SE STROJOVĚ ČITELNÝMI ÚDAJI A S NOSIČEM DAT S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI (E-PAS)

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen e-pas) se vydává občanům standardně ve lhůtě 30 dnů. Je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů. Žádá-li občan o vydání e-pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu e-pas ve zkrácené lhůtě
v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.

Doba platnosti e-pasu je:
• 5 let u občanů ve věku do 15 let
• 10 let u občanů starších 15 let

Dobu platnosti e-pasu nelze prodloužit.

Překročit vnější hranici přes hraniční přechod lze jen s platným cestovním dokladem, v provozní době a v souladu s účelem zřízení hraničního přechodu. Občan může použít k překročení vnější hranice cestovní doklad jiného státu, pokud je také jeho občanem. K překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i platný občanský průkaz. Státy Evropské unie jsou: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko. Dále lze takto cestovat do zemí schengenského prostoru – Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Od 21. 6. 2013 lze občanský průkaz použít jako cestovní doklad také k překročení vnější hranice, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva nebo pokud je cizí stát, který uznal občanský průkaz jako cestovní doklad, uveden v seznamu států, do nichž lze vnější hranici překročit s občanským průkazem. Tento seznam zveřejňuje Ministerstvo zahraničních věcí sdělením ve Sbírce zákonů. Jedná se o tyto státy: Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská republika, Moldavská republika (občanské průkazy ve formátu ID1 a ID2) a Srbská republika. Kosovská republika rovněž uznává platný občanský průkaz jako cestovní doklad opravňující ke vstupu do země, avšak pouze občanský průkaz se strojově čitelnou zónou a biometrickými údaji, který ČR vydává od 2.8.2021. Pokud občan tímto dokladem nedisponuje, musí k cestě použít platný cestovní pas.
Cestovat do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na platný občanský průkaz je možné do 30. 9. 2021. Pro držitele statusu Settled Status/Pre-Settled Status bude možné občanský průkaz využít do 31. 12. 2025.
V případě tranzitu přes třetí stát je nutno si prověřit, jestli není nutné v daném případě použít cestovní pas.
Vzhledem k tomu, že pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony, a na základě sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR, doporučujeme českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

ZTRÁTA, ODCIZENÍ, POŠKOZENÍ, ZNIČENÍ CESTOVNÍHO PASU

Ztrátu, odcizení, poškození a zničení cestovního pasu je držitel povinen neprodleně ohlásit. Oznámení ztráty, odcizení nebo nálezu cestovního pasu může učinit v České republice na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričním úřadu nebo nejbližším útvaru policie České republiky. Na pracovišti Ministerstva vnitra ČR v Praze může občan ohlásit ztrátu nebo odcizení, pouze pokud si současně požádá o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě (v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů).
V zahraničí je držitel povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, zničení cestovního dokladu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu. Zastupitelský úřad vystaví držiteli potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení cestovního dokladu a současně bezodkladně oznámí tuto skutečnost orgánu příslušnému k vydání cestovního dokladu.
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 3209
Za týden: 363227
Za den: 56492
Online návštěvníků: 1193
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load