Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Řešení životních situací


DOTACE NA OBNOVU EXTERIÉRU PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH STAVEB

Řeší možnost získání dotace z rozpočtu města na opravu nebo obnovu vnější uliční fasády, výplní otvorů, střešního pláště, klempířských prvků a uměleckých prvků tohoto objektu, a to na uličním průčelí nebo na jinak z veřejně přístupných míst pohledově exponovaných plochách, u těchto staveb
a) staveb v Městské památkové zóně Přerov vymezené vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb., o prohlášení historických jader vybraných měst za památkové zóny ,
b) staveb v ochranném pásmu městské památkové zóny Přerov vymezeném rozhodnutím Okresního úřadu Přerov, referátu kultury č. 4/95 z 21.1.1995,
c) staveb v ochranném pásmu kulturní památky – městský park Michalov v Přerově, které bylo vyhlášeno rozhodnutím OkÚ Přerov, referátu kultury pod č. RK 28/93 dne 29.3.1993,
d) nemovitých kulturních památek (NKP) na území města Přerova, zapsaných v Ústředním seznamu NKP ČR
e) ostatních historicky cenných staveb na území města Přerova.

DOTACE NA ROČNÍ SENIOR PAS

Občan, který je starší 70 let a současně má trvalý pobyt na území statutárního města Přerova (včetně místních částí), je držitelem průkazu IDSOK na slevu jízdného a platného Ročního Senior Pasu, přičemž číslo Průkazu IDSOK na slevu jízdného a číslo platného Ročního Senior Pasu musí být shodné, může jednou v kalendářním roce, bez ohledu na případnou ztrátu, zničení či znehodnocení, získat na již zakoupený Roční Senior Pas dotaci ve výši 150,- Kč.


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21307179
Za týden: 39811
Za den: 6456
Online návštěvníků: 157
 
load