Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Řešení životních situací

DOTACE NA OBNOVU EXTERIÉRU PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH STAVEB

Řeší možnost získání dotace z rozpočtu města na opravu nebo obnovu vnější uliční fasády, výplní otvorů, střešního pláště, klempířských prvků a uměleckých prvků tohoto objektu, a to na uličním průčelí nebo na jinak z veřejně přístupných míst pohledově exponovaných plochách, u těchto staveb
a) staveb v Městské památkové zóně Přerov vymezené vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb., o prohlášení historických jader vybraných měst za památkové zóny ,
b) staveb v ochranném pásmu městské památkové zóny Přerov vymezeném rozhodnutím Okresního úřadu Přerov, referátu kultury č. 4/95 z 21.1.1995,
c) staveb v ochranném pásmu kulturní památky – městský park Michalov v Přerově, které bylo vyhlášeno rozhodnutím OkÚ Přerov, referátu kultury pod č. RK 28/93 dne 29.3.1993,
d) nemovitých kulturních památek (NKP) na území města Přerova, zapsaných v Ústředním seznamu NKP ČR
e) ostatních historicky cenných staveb na území města Přerova.

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 1045
Za týden: 359841
Za den: 54311
Online návštěvníků: 1045
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load